Akademik Ivan Plander o kybernetike na Slovensku

Pezinok 26.3.2019. „Spomínam si pred rokmi, ako som mal s tebou rozhovory vtedy ešte v Československej televízii na tému počítačov piatej generácie v Japonsku. Vtedy sa na ne dívali ako na fantasmagóriu, vraveli, čo to tam kecám a dnes tu máme počítače oveľa výkonnejšie a pracujeme s nimi každý deň,“ priblížil prvé stretnutia s profesorom Kassayom akademik Ivan Plander. Dr. h. c. prof. akad. Ing. Ivan Plander, DrSc., vpravo a Dr. h. c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. Vráťme sa trochu do histórie. Dnešnej mladej generácii, odchovanej na smartfónoch, už analógový počítač vôbec nič nehovorí. Avšak v minulosti (60. a 70. roky) sa viedli vážne vedecké diskusie o tom, ktorý z vtedy existujúc

Uzbekistan ako hnací motor zmien v regióne centrálnej Ázie

Pezinok 25.3.2019. „Donedávna bol pionierom zmien Kazachstan, v niektorých názoroch ešte tento pojem pretrváva, v súčasnom období, o čom je presvedčený riadiaci odbor na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí, ako aj Svetová banka, či Európska únia považujú za hnací motor zmien v regióne centrálnej Ázie práve Uzbekistan“, ozrejmuje aktuálny stav mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Uzbekistane JUDr. Ján Bóry. „Stredoázijský štát – Uzbecká republika s počtom obyvateľov 36 miliónov má v rámci centrálnej Ázie výhodnú pozíciu, ktorá ju predurčuje stať sa lídrom v oblasti zmien. Má spoločné hranice na západe a severe s Kazachstanom, na východe s Kirgizskom

Sympózium o vede a vzdelávaní – príprava na diskusiu spojenú s ocenením osobností vedy

Pezinok 15.3.2019. Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania (Nadácia) v spolupráci a Ústavom polymérov Slovenskej akadémie vied pripravuje diskusiu: „Sympózium o vede a vzdelávaní“ (Sympózium) spolu s ocenením osobností slovenskej vedy. Dlhodobá spolupráca medzi Nadáciou a Slovenskou akadémiou vied (SAV) spočíva aj v usporadúvaní vedeckých konferencií a sympózií na aktuálne témy rezonujúce v spoločnosti, vydavateľskej činnosti významných vedeckých autorov a podpory implementácie vedy do praxe. Prehľad významných konferencií organizovaných Nadáciou v spolupráci so SAV ◘ Medzinárodná konferencia organizovaná v roku 2014 – 50. výročia založenia SAV v Európskom týždni vedy

Ministerka Martina Lubyová prijala profesora Štefana Kassaya

Bratislava 11.3.2019. Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky JUDr. Mgr. Martina Lubyová PhD. a profesor Štefan Kassay sa zhovárali o súbehu spolupráce Nadácie na podporu vedy a vzdelávania, výrobného podniku I.D.C. Holding, a.s., vedeckej aktivite a výchovno-vzdelávacích procesoch. Priestor v spoločnej diskusii venovali aj vymenovaniu profesora Štefana Kassay za člena Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave. Autorská činnosť profesora Kassaya v oblasti vedeckej literatúry je všeobecne známa. K napísaniu monumentálneho životného diela – pentalógie Podnik a podnikanie – viedla autora najmä snaha odovzdať bohaté mnohoročné osobné skúsenosti z riadenia veľkého podni

EY Podnikateľ roka 2018 – fotobjektívom

Bratislava 5/9.3.2019. Mimoriadne vydarenú súťaž EY Podnikateľ roka 2018 si pripomenieme krátkou fotoreportážou. Ako sme už v stredu informovali, hlavnú cenu si podľa rozhodnutia poroty, zloženej prevažne z víťazov predchádzajúcich ročníkov, odniesol Šimon Šicko, spoluzakladateľ a šéf spoločnosti Pixel Federation. Porota vyberala spomedzi štyroch finalistov. Do finále súťaže EY Podnikateľ roka 2018 sa okrem Šimona Šicka presadil tiež Peter Divinec z firmy Kellys Bicycles, ktorá vyrába bicykle a e-bajky, Branislav Rojko zo spoločnosti TSS Group, ktorá podniká v importe a predaji zabezpečovacích systémov, a Margita Hollenová a Heinrich von Hollen z firmy Hollen, ktorá poskytuje podporu pre dod

O perspektívach vedy s prof. RNDr. Petrom Moczom, DrSc.

Pezinok 7.3.2019. Profesor Štefan Kassay si do rubriky Hosť pozýva často osobnosti slovenskej vedy a vzdelávania. Na dnešné nakrúcanie ďalšej časti rozhovorov prijal pozvanie významný geofyzik, univerzitný profesor, predseda Učenej spoločnosti Slovenska, prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. Profesor Štefan Kassay a profesor Peter Moczo pri listovaní v publikácii Diktát času je nezadržateľný – knihe rozhovorov z relácie Hosť Štefana Kassaya „Prečo máme a prečo vyrábame toľko docentov a profesorov? Iba kvôli doterajšej podmienke akreditačnej komisie, ktorá povedala, že garantovať študijný odbor na úrovni magisterského štúdia a doktorandského štúdia môžem len profesor. Každá škola, ktorá má študijný

EY Podnikateľom roka 2018 je Šimon Šicko

Bratislava 5.3.2019. EY Podnikateľ roka je prvou a jedinou skutočne celosvetovou súťažou svojho druhu, ktorú založila spoločnosť EY v roku 1986 v USA. Oceňuje podnikateľov, ktorým sa podarilo vybudovať rozvíjajúci sa podnik. Súťaž EY Podnikateľ roka je koncipovaná ako medzinárodná, preto sú kritériá, podľa ktorých sú jednotliví účastníci posudzovaní, v každej krajine porovnateľné. Záštitu nad súťažou tento rok prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Úryvok z príhovoru prezidenta Slovenskej republiky, Andreja Kisku Hlavnú cenu si podľa rozhodnutia poroty, zloženej prevažne z víťazov predchádzajúcich ročníkov, odnáša spoluzakladateľ a šéf spoločnosti Pixel Federation Šimon Šicko.

Spomienky na RNDr. Milana Neštického, CSc.

Trnava 4.3.2019. Vo štvrtok 21. februára 2019 sa uzatvorila kniha života nášho dlhoročného kolegu RNDr. Milana Neštického, CSc. Opustil nás vo veku 68 rokov. V našich spomienkach sa nám vynára jeho úsmev a nikdy nekončiaci optimizmus. So žiaľom v srdci sa s Vami lúčim, Milan, môj dlhoročný najbližší motivátor a spriaznenec v názoroch na život i v každodenosti diania. Po mnohé roky som obdivoval Vašu osobitú človečenskosť plnú dobrých úmyslov a sebarozdávania. Z pohľadu predsedu dozornej rady som vnímal dôvody a referencie, ktoré ma viedli k rozhodnutiu ponúknuť Vám prácu, ktorá bola založená na znalostiach, komunikatívnosti a vytrvalosti. Vzhľadom na neustálu zaneprádnenosť iba málokto sa mo

Na návšteve u docenta Martina Šperku

Bratislava 1.3.2019. Profesor Štefan Kassay dnes navštívíl doc. Ing. Martina Šperku, PhD., vedúceho Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku na svojom pracovisku v areáli Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied (SAV) v rámci vedecko-popularizačných aktivít prezentuje historické počítače vyvinuté, alebo používané najmä v SAV a v spolupracujúcich organizáciách od roku 1956 v kontexte so svetovým vývojom počítačov. Pri vchode do expozície upútal profesora Kassaya prvý slovenský počítač – analógový počítač SAV – vyrobený a uvedený do prevádzky v Laboratóriu teoretickej a aplikovanej kybernetiky SAV v roku 1958. Autorom jeho technického rie

Archív