Tretí ročník Podnikateľskej univerzity v prevádzkarni Pečivárne Sereď

Sereď 29.–30.1.2019. V poradí už tretí raz bola korporácia I.D.C. Holding, a.s. hostiteľom úspešnej Podnikateľskej univerzity profesora Jána Košturiaka. V rámci výučbového programu „Obchod a marketing“ zavítal do Prevádzkarne Pečivárne Sereď. Cieľ univerzity, kde „úspešní podnikatelia učia podnikateľov“ je už niekoľko rokov osvedčeným projektom so zárukou efektívneho spôsobu získania overených informácii priamo z praxe. „Spoločné stretnutia zameriavame na riešenie konkrétnych problémov, projektov, diskusie s osobnosťami a individuálny koučing“, dodáva profesor Ján Košturiak, zakladateľ a garant štúdia, poradca a kauč v oblasti inovácií, strategického manažmentu, organizácie podniku a priemys

... Z ARCHÍVU...

Pezinok, 24.1.2019. Čas ako fyzikálna veličina vyjadruje interval medzi dvoma udalosťami alebo dobu trvania určitého deja. Pokusy o pochopenie času boli po dlhú dobu doménou vedcov a filozofov. Na plynúci čas existuje množstvo odlišných pohľadov, a je preto ťažké ponúknuť nekontroverznú a jasnú definíciu s výnimkou fyzikálnej definície – „nepriestorové lineárne kontinuum, v ktorom sa udalosti dejú v zjavne nenávratnom poradí“. Naozaj nenávratnom? Vďaka záznamovým technológiám je možné si udalosť v čase aspoň na chvíľku vrátiť, zaspomínať si, zamyslieť sa, porovnať, či analyzovať povedané i vykonané skutočnosti. „Vlastníkom môže byť ktokoľvek. To je otázka politickej voľby veľmi často, ale ni

Čierne na bielom

Pezinok, 21.1.2019. „Tento zložitý, tak ťažko pochopiteľný svet v každodenných reflexiách života nám dáva dostatok podnetov k náhľadu na krajinu, kde sme žili od detstva, dospievali a vnímali dianie, ktoré sa nás osobne viac či menej dotýka.. Po rokoch zákonite prichádza bilancovanie. Pravda, tú istú skutočnosť každý to vidí inak. Starší ľudia sú v hodnotení opatrní. Prežili veľa zlého, všetkého bol nedostatok. Čo len trochu luxusnejší tovar si mohol kúpiť iba v Tuzexe, ak nejaké bony mal alebo ak si ich vedel zohnať. Autá sa kupovali prostredníctvom poradovníka. Z platu robotníka sa človek uživil iba pri veľkej šetrnosti. Pamätám sa že v čase keď som odchádzal na základnú vojenskú službu, s

Tretí rok spolupráce s Katolíckou univerzitou a Nadáciou na podporu vedy a vzdelávania

Pezinok, 16.1.2019. Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania po úspešnom 1. a 2. ročníku ďalej pokračuje v spolupráci s Katolíckou univerzitou pri vydávaní vedeckého časopisu REFLEXIE – kompendium teórie a praxe podnikania. Aktuálne je v tlači prvé číslo ročníka 2019. Významným medzníkom v živote časopisu bol dátum 15. máj 2018. Do jubilejného 15. ročníka súťaže prihlásilo vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku - VERBUM a odborný časopis REFLEXIE - Kompendium teórie a praxe podnikania, ktorý začala v roku 2017 vydávať Katedra manažmentu v Poprade Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s akademikom Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefano

Horalky na Elbruse

Elbrus, Ruská Federácia, 14.1.2019. Horalky už dnes pozná naozaj celý svet. Neveríte ? Položili ste si niekedy otázku kde všade už tieto obľúbené oblátky boli odfotené, zjedené alebo ktoré kontinenty navštívili ? Stali sa obľúbeným spoločníkom na cestách, pri školských výletoch, v aktovkách či dámskych kabelkách ako chutný spoločník stvorený na maškrtenie alebo desiatu. Častokrát zdolávajú spolu s turistami aj horské masívy alebo známe pohoria. Štvorica našich priateľov Natália, Jaroslav, Milan a Martin sa rozhodli zdolať najvyšší vrch Ruskej federácie, Elbrus. Nachádza sa vo Veľkom Kaukaze blízko hraníc s Gruzínskom. So svojou výškou 5 642 m a zasneženým vrcholom už z diaľky víta turistov.

Piata až ôsma časť edičného radu IRÁNYÍTÁS v maďarskom jazyku

Budapešť, 11.1.2019. Úspešná spolupráca s maďarským vydavateľstvom akadémie vied Gondolat pokračuje aj v roku 2019. Knižná novinka edičného radu IRÁNYÍTÁS (RIADENIE) sa v týchto dňoch dostáva do kníhkupectiev a vedeckých knižníc univerzít. Piata až ôsma časť zaoberajúca sa ekonomikou a financiami v rámci spoločnej európskej produkčnej platformy je pokračovaním dvadsaťdielneho radu kníh určených širokej verejnosti, študentom a v neposlednom rade aj podnikateľom. Riaditeľ vydavateľstva Gondolat, István Bácskai prejavuje súhlas s voľbou autora, vydať publikácie aj v maďarskom jazyku. Profesor Kassay, dnes už známy vydávaním kníh aj v maďarskom jazyku počas dvoch desaťročí vydal dve desiatky kní

Budoucnost lázeňství

Pezinok, 9.1.2019. Kniha s týmto názvom vyšla celkom nedávno. Ohlasy v tlači a rovnako na webovom portáli www.kassay.eu vyslovili jednoznačne kladné stanovisko. Vzhľadom na vysoký záujem som v mojej rubrike Hosť Štefana Kassaya oslovil Ing. Františka Ocha a MUDr. Ľubomíra Mankoveckého, PhD. o poskytnutie interview. Prekvapujúco vysoká odozva na Slovensku i v Čechách podnietila autorov v pôvodnom zložení okrem prvých dvoch už menovaných Jiřího Schlangera a Tomáša Vylitu k vydaniu rozšírenej publikácie o ďalšie aspekty vedeckého ponímania kúpeľníctva. S radosťou konštatujem, že k druhému rozšírenému vydaniu došlo za taký krátky čas. Vyvodený záujem rezonoval rovnako medzi odborníkmi ako aj lai

Od tranzistora k integrovanému obvodu

Bratislava, 8.1.2019. Meno hlavného iniciátora, editora Štefana Lubyho uvedeného diela je známe aj širokej odbornej verejnosti. Spoluautori Július Krempaský, Rudolf Kinder, Vladimír Áč, Milan Ožvold, Jozef Novák, Ivo Vávra, Peter Lobotka, Ivan Kostič, Martin Šperka a Daniel Donoval sú dôstojnými pokračovateľmi a špičkovými odborníkmi, ktorí majú čo povedať z dejín česko-slovenskej mikroelektroniky. Útla knižôčka s počtom 224 strán je rozhodne zaujímavým vkladom do súčasného obdobia vysokých znalostí informačných technológii a veľkého počtu nadšencov aj popri vlastnej profesii, ktorí nastupujú do nového sveta na báze znalostí a integrity celých odborov a znamenajú veľký potenciál vkladu do ce

Laboratórium života Rudolfa Schustera

Košice, 4.1.2019. V rámci rubriky Laboratórium života pri príležitosti životného jubilea prezidenta Rudolfa Schustera webový portál www.kassay.eu prináša rozhovor s profesororom Štefanom Kassayom na aktuálne témy z oblasti vedy, výskumu a školstva.

Prezident SR (1999-2004) Rudolf Schuster sa dožíva 85 rokov

Košice, 4.1.2019. Druhý prezident samostatnej Slovenskej republiky (SR) Rudolf Schuster bol zároveň prvým prezidentom SR voleným občanmi SR v prvej priamej voľbe hlavy štátu. Inaugurovaný bol 15. júna 1999 a päťročné funkčné obdobie ukončil 15. júna 2004. V piatok sa prezident SR Rudolf Schuster dožíva 85. narodenín. Prezident Rudolf Schuster navštívil prevádzkáreň Pečivárne Sereď Rudolf Schuster sa narodil 4. januára 1934 v Medzeve pri Košiciach. Na Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT, dnes Slovenská technická univerzita - STU) v Bratislave vyštudoval v roku 1959 odbor inžinierske staviteľstvo a v roku 1984 obhájil dizertačnú prácu z odboru ekológie na Baníckej fakulte Vysokej školy t

Archív