Pohľad profesora Kassaya na život a jeho zmysel

Rajecké Teplice, 28.12.2018. Tristošesťdesiat dní sa neúprosne odrátalo z objemu nášho času bytia na zemeguli a čakajú nás ďalšie výzvy ako ďalej prežiť, zachovať a zveľadiť to, čo je nám našou životnou cestou akoby naprogramované. Koniec roka býva často priestorom pre bilancovanie uplynulého obdobia či už v rodinách alebo na pracovisku. O to viac v tvorivých tímoch a pracovných bunkách v podniku, kde s časom je potrebné manipulovať tak, aby sme ho využili efektívne. Je to dnes moderné a nikto sa bežne nad touto otázkou v rozbehu plnenia pracovných povinností počas roka nepozastavuje. Ubúdajúcimi listami kalendára odchádzajúceho roka sa postupne kumuluje otázka: „Stihli sme všetko alebo si p

O nových perspektívach Katolíckej univerzity do roka 2019 s rektorom Jaroslavom Demkom

Rajecké Teplice, 27.12.2018. V prekrásnom prostredí kúpeľov v Rajeckých Tepliciach sa dnes profesor Štefan Kassay stretol s rektorom Katolíckej univerzity, Jaroslavom Demkom. Ich rozhovor bol zameraný na perspektívy spolupráce Nadácie na podporu vedy a vzdelávania v nasledujúcom roku. Už rozbehnutá spolupráca na vedeckom odbornom časopise REFLEXIE – kompendia teórie a praxe podnikania bude pokračovať podľa plánovaného harmonogramu edičných prác aj v nadchádzajúcom roku. Zľava doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. a profesor Štefan Kassay „Aj železo, aby sa z neho stala kvalitná oceľ je potrebné zušľachťovať a postupne zveľadovať, iba odhodlaním vzdelávať sa, mať chuť sa dozvedieť niečo nové, sa pod

Štát a podniky musia napredovať v spoločnom záprahu

Trnava, 11.12.2018. Klub regionálnej Slovenskej a obchodnej priemyselnej komory v Trnave pod záštitou štátneho tajomníka MZVaEZ SR Lukáša Parízka uzavrel dnes (11. decembra 2018) tohtoročnú sériu regionálnych diskusií podnikateľov s predstaviteľmi rezortu diplomacie, hospodárstva a finančných inštitúcií. „Slovenská diplomacia má vynikajúce meno vo svete a v roku 2019 čaká Slovensko predsedníctvo v dvoch prestížnych organizáciách – OBSE aj OECD. Pre celé Slovensko, firmy, organizácie, univerzity aj odborníkov vzniká jedinečná príležitosť presadiť sa vo svete a nadviazať množstvo kontaktov.“ Nosné myšlienky tejto iniciatívy citujú viaceré verejne prístupné zdroje. Pri otvorení diskusie s podni

Fínsky okrúhly stôl plný nápadov a očakávaní

Bratislava, 7.12.2018. V Diplomatickom salóniku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ ) SR sa uskutočnil tzv. „Okrúhly stôl“ na tému aktivít SR-Fínsko a SR – Estónsko. Cieľom stretnutia bolo, ako to uviedol odchádzajúci veľvyslanec J.E. Tibor Králik, zhodnotenie vývoja slovensko-fínskych a slovensko-estónskych bilaterálnych vzťahov a nastavenie ďalšieho smerovania. Pre spresnenie treba uviesť, že Zastupiteľský úrad (ZÚ) Helsinki pokrýva aj Estónsko. Okrúhly stôl je pravidelný formát podujatia, na ktorom odchádzajúci veľvyslanec odovzdáva skúsenosti zo svojej misie nastupujúcemu veľvyslancovi za prítomnosti zástupcov rezortu zahraničia a hostí z vonkajšieho prostredi

Významný knižný elaborát známeho vedca a podnikateľa Štefana Kassaya u veľvyslanca RF v SR Alexeja L

Bratislava 6.12.2018. Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike J.E. Alexej Leonidovič Fedotov prijal známeho predstaviteľa výrobnej praxe, a súčasne vedca, autora známej pentalógie Podnik a Podnikanie. Rozhovor sa niesol v znamení významnosti slovenského knižného duševného produktu prinajmenšom v európskej prizme videnia a jej významu aj pre uplatnenie vo vedeckom a podnikateľskom prostredí v Rusku. Takmer hodinový rozhovor osvetlil súčasnú situáciu v šírení vedeckej a odbornej literatúry aj v širokej svetovej dimenzii. Zľava J.E. Alexej Leonidovič Fedotov a profesor Štefan Kassay Profesor Kassay hovoril o nedávnej prezentácii 25 kníh Podnik a podnikanie

Slovenský stánok na Vianočnom charitatívnom bazáre v Sofii

Sofia, Bulharsko 6.12.2018. Veľvyslanectvo SR v Sofii sa už tradične zúčastnilo Vianočného charitatívneho bazára organizovaného Medzinárodným ženským klubom Sofia, ktorého 24. ročník sa uskutočnil 2. decembra 2018 v priestoroch sofijského Inter Expo Centra. Bazár predstavuje výbornú príležitosť na prezentáciu krajiny, jej kultúry, tradícií a kuchyne. Vyzbierané prostriedky v rámci najväčšieho charitatívneho podujatia diplomatickej komunity v Sofii sú použité na konkrétne dobročinné projekty v Bulharsku. Na podujatí sa formou národných stánkov zúčastnilo viac ako 60 krajín a niekoľko desiatok neziskových organizácií. Na prípravách slovenského stánku a úspešnom priebehu podujatia aktívnym spôs

Úspešná premiéra Slovenska na diplomatickom bazáre

Bejrút, Libanon 3.12.2018 – Slovenská republika sa po prvýkrát prezentovala na diplomatickom predvianočnom bazáre v Bejrúte, ktorý sa tradične koná v prvú decembrovú nedeľu. Spoločný stánok Veľvyslanectva SR a Honorárneho konzulátu v Bejrúte patril medzi najnavštevovanejšie a s najpestrejším sortimentom. V rámci tržieb odovzdaných na charitu sa dokonca ocitol na vrchole rebríčka, keď z takmer 70 účastníkov a 24 zastúpených krajín odovzdal najvyššiu sumu: v prepočte viac ako tisíc eur. Záujemcovia z radov domácich i zahraničných hostí si mohli v slovenskom stánku zakúpiť tradičné vianočné pečivo, ktoré napiekli slovenské krajanky v Libanone, populárne sladkosti ako Horalky či Kávenky, kolekci

Archív