Priateľské stretnutie a ocenenie osobností na pôde Vysokej školy manažmentu v Bratislave

Bratislava 30.11.2018. Na pôde Vysokej školy manažmentu v Bratislave sa dnes konalo pod zaštitou Nadácie profesora Kassaya na podporu vedy a vzdelávania, priateľské stretnutie spojené s odovzdávaním ocenení. Na tejto udalosti sa zúčastnil rad významných hostí z oblasti vedy, vzdelávania a praxe. Zľava profesor Štefan Luby, profesor Štefan Kassay a profesor Pavol Šajgalík. Ďalej sa zúčastnil bývalý dlhoročný predseda SAV Dr.h.c. mult. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., rektorka VŠM prof. Ing. Edita Hekelová, PhD., predseda správnej rady VŠM Ing. Ján Rebro, PhD., MBA. Úvodný príhovor patril pani rektorke VŠM, v ktorom vyjadrila potešenie, z dnešného stretnutia. Rektorka VŠM prof. Ing. Edita Hekelo

Spoločná európska produkčná platforma prezentovaná v Budapešti

Budapešť 29.11.2018. Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania pod záštitou mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Maďarsku, J.E. Pavla Hamžíka prezentovala na Zastupiteľskom úrade v Budapešti Spoločnú európsku produkčnú platformu. Prezentácie duševných a materiálnych produktov zo Slovenska sa zúčastnili významné osobnosti z oblasti vedy, výskumu, podnikateľského sektora a univerzitného prostredia. J.E. Pavol Hamžík privítal krátkym príhovorom účastníkov prezentácie, prítomným predstavil významných hostí – prezidenta Nadácie na podporu vedy a vzdelávania, profesora Štefana Kassaya, generálneho riaditeľa I.D.C. Holding, a.s. Ing, Pavla Kovačiča,

Slovenské potraviny sa predstavili v Pekingu v rámci projektu ekonomickej diplomacie

Peking 23.11.2018. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Pekingu 23. novembra 2018 zorganizoval v rámci projektu ekonomickej diplomacie v spolupráci so SARIO a slovenskými výrobcami potravín v priestoroch rezidencie veľvyslanca SR v Číne seminár zameraný na prezentáciu slovenských potravinových výrobkov pre export na čínsky trh. Cieľom semináru bolo podporiť slovenské potravinové firmy pri ich vývoze do Číny a prispieť k rozvoju spolupráce s potenciálnymi čínskymi obchodnými partnermi. Semináru sa aktívne zúčastnili zástupcovia slovenských spoločností Lyra Chocolate, Hriňovská mliekareň Koliba, Víno Matyšák a Víno Nitra. V zastúpení Veľvyslanectvom SR v Pekingu boli predstavené potravino

Stotisíci vnímateľ multimediálneho portálu kassay.eu

Pezinok 17.11.2018. Pomyslené magické číslo stotisíc vnímateľov, čitateľov alebo pozorovateľov webového portálu www.kassay.eu sa práve v týchto hodinách pretočilo na počítadle návštev. Je to dôvod na pozastavenie sa nad mediálnym experimentom – stránky vedca, pedagóga, podnikateľa a ekonomického diplomata, profesora Štefana Kassaya. Písal sa dátum 1.5.2015, kedy bol spustený nový vizuál webu, z pôvodnej adresy www.kassay.sk sa začala používať adresa nová, www.kassay.eu. Čo tvorcovia portálu očakávali od nového redizajnu webu, či portál splnil očakávania a aký plní účel ? To všetko sú otázky, ktoré si dnes položili správca stránky a profesor Kassay v krátkom rozhovore. Multimediálny portál ak

Diskusia o hlavných problémoch EÚ v Hospodárskom klube

Bratislava 14.11.2018. Celoklubová diskusia o hlavných problémoch Európskej únie, ale aj o imigrácii sa dnes konala na 119. zhromaždení a celkove 269. podujatí združenia a Medzinárodného mierového výboru Hospodárskeho klubu v priestoroch Restaurant Liviano v Bratislave. Zľava Peter Mihók, predseda SOPK, Peter Kasalovský, predstaviteľ združenia a jeho Medzinárodného mierového výboru, správca Hospodárskeho klubu a Ján Gabriel, predseda Združenia Hospodársky klub, neformálne ekononické fórum. So zreteľom na neúčasť ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka z dôvodu neplánovaného pozvania na návštevu od ministra zahraničných vecí USA Mika Pompea n

Päť perspektív moderného podnikania

Pezinok / Poprad 9.11.2018. Odborný časopis REFLEXIE – Kompendium teórie a praxe podnikania prináša, ako je zrejmé z jeho titulu – praxou overenú teóriu, resp. teóriu overenú v praxi – dielo Podnik a podnikanie – od renomovaného autora a úspešného slovenského podnikateľa, vedca a pedagóga, Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefana Kassaya, DrSc. Doma i v zahraničí (dielo vyšlo v piatich jazykoch – slovensky, anglicky, nemecky, poľsky, maďarsky) je známe jeho 5-zväzkové dielo pentalógia Podnik a podnikanie (4 500 strán textu), ktoré sa snaží zreálniť teoretické prístupy o podnikaní a tým zjednodušiť štúdium študentov vysokých škôl a postgraduálneho štúdia, doktorandov, ale je tiež využiteľné pre ped

S veľvyslancom Petrom Burianom o Spoločnej produkčnej platforme a novej európskej stratégii pre Stre

Pezinok 5.11.2018. Profesor Štefan Kassay dnes rokoval s osobitným predstaviteľom Európskej únie pre strednú Áziu, J.E. Petrom Burianom o nových možnostiach spolupráce na báze Spoločnej produkčnej platformy. V úvode rozhovoru pán Burian vyzdvihol už vyše päť ročnú výnimočnú spoluprácu s profesorom Kassayom, ktorá začala ešte v funkcii štátneho tajomníka. Úspešná prezentácia pentalógie Podnik a podnikanie na štátnej univerzite v hlavnom meste Uzbekistanu, Taškente otvorila nové možnosti šírenia odbornej spisby slovenského autora v Strednej Ázii. Deficit odbornej ekonomickej literatúry zaoberajúci sa transformačným obdobím ekonomík, špecifickými stratégiami zjednocujúcimi podnikateľské platfor

Archív