Slová vďaky z vydavateľstva NAUKA profesorovi Štefanovi Kassayovi

Moskva, Ruská Federácia 24.10.2018. „Je mi veľkou cťou, v tento významný deň, pozdraviť veľkého vedca – autora unikátnej pentalógie profesora Štefana Kassaya, jeho kolegov a hostí. Blahoželám mu k vydaniu fundamentálneho celoživotného diela v ruskom jazyku,“ cituje slová akademika Vladimira Ivanoviča Vasilyeva, riaditeľa vydavateľstva Ruskej Akadémie vied – NAUKA pán Alexander Yurjevič Mozdakov, zástupca riaditeľa. Pán Vasilyev sa pre chorobu osobne prezentácie Spoločnej európskej produkčnej platformy nemohol zúčastniť, poslal však pozdravný list pre pána profesora pri tejto slávnostnej príležitosti. Akademik Alexander Yurjevič Mozdakov pri čítaní pozdravného listu pre profesora Štefana Kass

Slávnostná recepcia – Sto rokov od založenia Československej republiky

Moskva, Ruská Federácia 25.10.2018. Sprievodné akcie a oslavu k výročiu 100 rokov od založenia Československa počas celého roku sú organizované aj mimo Českej a Slovenskej republiky. Na pôde Zastupiteľského úradu Českej republiky sa dnes uskutočnila slávnostná recepcia. Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Českej republiky v Ruskej Federácií, J.E. Vítězslav Pivoňka a mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Ruskej Federácií, J.E. Peter Priputen pozval profesora Štefana Kassaya a jeho tím spolupracovníkov na slávnostný večer. Symbolicky na jeho príprave spolupracovali oba Zastupiteľské úrady. J.E. Peter Priputen osobne vítali hostí. V úvodnom prejave vystúpil dvaja hlavní

Audiencia slovenskej delegácie profesora Kassaya na Zastupiteľskom úrade SR v Moskve

Moskva, Ruská Federácia 25.10.2018. Bohatý program slovenskej delegácie profesora Kassaya na rokovaní v Moskve pokračoval aj dnešným dňom. Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Ruskej Federácii J.E. Peter Priputen prijal profesora Štefana Kassaya a jeho tím spolupracovníkov na oficiálnej audiencii spojenej so slávnostným obedom. Včerajšia úspešná prezentácia Spoločnej európskej produkčnej platformy a pentalógie Podnik a podnikanie v Slovenskom dome rezonovala i dnes a bola často preberanou témou. Pán veľvyslanec znovu poďakoval za reprezentáciu Slovenska formou odovzdávania znalostí a vyzdvihol počin profesora Kassaya, ktorý darom, blízkemu slovanskému národu poskytol

Spoločná európska produkčná platforma ako dar Ruskej Federácií

Moskva, Ruská Federácia 24.10.2018. Slovenský dom pri Zastupiteľskom úrade SR v Moskve v spolupráci s Nadáciou profesora Štefana Kassaya dnes zorganizoval prezentáciu duševných a materiálnych produktov pod názvom: „Предприятие и предпринимательство – Единая европейская платформапроизводственных предприятий / Podnik a podnikanie – Spoločná európska produkčná platforma“. Vyše sedemdesiat významných osobností z decíznej sféry, univerzitného prostredia, podnikateľov, ekonomických diplomatov prijalo pozvanie na jedinečnú prezentáciu slovenského vedca, pedagóga, podnikateľa a ekonomického diplomata profesora Štefana Kassaya, doktora ekonomických vied. Prítomných účastníkov prezentácie ešte pred za

Slávnostné otvorenie Laboratória spotrebiteľských štúdií

Nitra, 16. 10. 2018. Na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (FEM) sa dnes konalo slávnostné otvorenie Laboratória spotrebiteľských štúdií. Ide o originálny a neprevzatý koncept, zrealizovaný skupinou odborníkov a nadšencov pre inovatívne výskumné riešenia s využitím najnovších technológií. Otvorenia Laboratória spotrebiteľských štúdií sa zúčastnilo vyše 150 pozvaných ľudí z rôznych inštitúcií. Slávnostné otvorenie prebiehalo privítaním hostí prodekankou pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou doc. Ing. Natáliou Turčekovou, PhD. Pokračovalo poďakovaním partnerom, sponzorom a priaznivcom tohto projektu prof. Dr. Ing. Elenou Horskou, dekankou FEM.

Archív