Piaty zväzok pentalógie v ruskom jazyku už v distribúcii

Moskva, Ruská Federácia 30.8.2018. Posledné prázdninové dni sa pre väčšinu z nás niesli ešte v znamení oddychu a dovoleniek. Sú miesta, kde sa však pilne pracuje. Napríklad prípravy na nový školský rok, semester či započatie študijného roka vrcholia na školách a univerzitách. Rovnako vydavateľstvo ruskej akadémie vied NAUKA malo plné ruky práce, aby v dohodnutom termíne, v reprezentatívnej kvalite dodalo na trh posledný, piaty zväzok pentalógie profesora Štefana Kassaya – Предприятие и предпринимательство – Обучение и рост (Развитие адаптационных способностей в комплексной и турбулентной среде). Prvým septembrovým dňom sa začína distribúcia piateho zväzku, ktorý bude dostupný na ruskom knižn

Na záver konferencie – otázky pre Igora Kucera

Ženeva, Švajčiarsko 24.8.2018. Igor Kucer, radca minister pri Stálom zastúpení SR pri OSN v Ženeve sa v interview so Štefanom Kassayom pozhováral o medzinárodných organizáciách, o politike a ekonomickej diplomacii a vôbec o aktuálnych otázkach súčasnosti. Igor Kucer počas OLLD 2018 v Ženeve Pracujete v pozícii, ktorej oficiálny názov obsahuje slovo minister, pre radového čiateľa to nie je celkom zrozumiteľné. Ide o diplomatickú hodnosť, ktorá vyjadruje kariérne a protokolárne postavenie zamestnanca MZVaEZ SR na diplomatickom mieste v súlade s medzinárodnými zvyklosťami, ako aj odbornú spôsobilosť a pripravenosť na výkon zahraničnej služby Slovenskej republiky. Súbor kvalifikačných požiadavie

Open Living Lab Days 2018 Ženeva – tretí deň

Ženeva, Švajčiarsko 23.8.2018. Tretí, posledný deň medzinárodnej konferencie Open Living Lab Days 2018 sa niesol v duchu výziev, inovácii a experimentovaní. Účastníci i rečníci mali jedinečnú príležitosť sa pozhovárať aj mimo oficiálny program, kedy je priestor pre vznik nových priateľstiev alebo profesijných zväzkov za účelom vytvorenia nových pracovných skupín. Témy svojou rozmanitosťou nezaostávali za predchádzajúcimi dňami. Program tretieho dňa konferencie poslucháčov OLLD 2018 zaujal natoľko, že prisľúbili účasť aj na budúcom ročníku OLLD 2019. Súčasťou programu bol aj zatvárací ceremoniál v poobedňajších hodinách. Dr. Tuija Hirvikoski sa v ňom poďakovala za úspešnú konferenciu a načrtl

Open Living Lab Days 2018 Ženeva – druhý deň

Ženeva, Švajčiarsko 23.8.2018. Na účastníkov Open Living Lab Days 2018 počas druhého dňa čakal bohatý program zacielený na inovácie, živé laboratóriá v praxi, priblíženie exkurzií projektov živých laboratórií, návody a námety ako využívať potenciál ponúkajúci spoluprácu na spoločnom projekte ENoLL. Účastníci Open Living Lab Days 2018 v strede profesor Štefan Kassay, Dr. Tuija Hirvikoski, Ing. Miroslav Buch, radca Stálej misie SR pri OSN v Ženeve – Igor Kucer. Z programu druhého dňa OLLD 2018 vyberáme zaujímavé témy prednášok a diskusií zacielených na živé laboratóriá a ich efektívne využívanie v praxi. Optimalizácia krivky učenia – implementácia nástrojov angažovanosti koncového používateľa

Otvárací prejav prezidentky ENoLL Dr. Tuija Hirvikoski – aktualizovaný príhovor

Ženeva, Švajčiarsko 23.8.2018. Je mi cťou ako prezidentky ENoLL-u vás srdečne privítať na deviatom ročníku konferencie Open Living Lab Days, ktorý skúma praktické spôsoby ako zintenzívniť globálnu úlohu živých laboratórií (Living Labs) v trvalo udržateľnom rozvoji, ako aj maximalizovať vplyv výskumu a inovácií. Ako je známe, predbežné hodnotenie programu Horizon 2020 „požaduje prístup orientovaný na misie“ a „efektívne zapojenie občanov“ ako spôsob maximalizácie pozitívneho vplyvu výskumu a inovácií. To, čo mnohí rozhodovatelia nevedia, je, že od roku 2006 rozvíjajú Živé laboratóriá svoje schopnosti v otvorenej inovácii, otvorenej vede, tvorbe hodnôt a experimentovaní. A preto Živé laborató

Mimoriadny záujem o odbornú spisbu zo Slovenska na OLLD v Ženeve

Ženeva, Švajčiarsko 23.8.2018. Open Living Lab Days 2018 v Ženeve počnúc včerajším dňom pokračujú bohatým na vystúpenia a prezentácie už od skorého rána. Okrem programu s významými rečníkmi z oblasti ekonomiky, podnikania, školstva a zástupcov organizácii ako sú OSN a ENoll bola prezentovaná profesorkou Tuijou Hirvikoski pentalógia profesora Štefana Kassaya formou malej výstavy odborných publikácii. Profesorka Tuija Hirvikoski prezidentka živých laboratórií ENoLL a profesorka na Univerzite aplikovaných vied Laurea počas svojej prednášky Bezprostredná atmosféra počas prednášok, kde sa stretli účastníci OLLD 2018 na spoločnom obede O pentalógiu bol mimoriadny záujem Špecifickosť pentalógie pro

Open Living Lab Days 2018 Ženeva – prvý deň

Ženeva, Švajčiarsko 22.8.2018. Prvý oficiálny deň Open Living Lab Days 2018 (OLLD) začal otváracím ceremoniálom, kde vyhlasovateľ a usporiadateľ Martin Curley otvoril už 9. ročník tejto významnej medzinárodnej konferencie, jedinej svojho druhu v Európe. Ako hlavný rečník vystúpil aj pán Michael Møller, námestník generálneho tajomníka Organizácie spojených národov (OSN). Našu krajinu reprezentuje na OLLD profesor Štefan Kassay, DrSc., vedec, pedagóg, podnikateľ a externý ekonomický diplomat, sprevádza ho Ing. Miroslav Buch, riaditeľ divízie stratégie I.D.C. Holding, a.s. v zmysle zastúpenia SR sa v rámci programu prezentovaného predstaviteľmi korporácie IDC aktívne zúčastnil radca Stálej misi

Živé laboratórium zo Slovenska

Ženeva, Švajčiarsko 21.8.2018. „Živé laboratórium“, pojem, ktorý sa v súčasnej dobe čoraz viac skloňuje s medzinárodnou konferenciou v Ženeve už aj na Slovensku, naberá na význame. Vďaka profesorovi Štefanovi Kassayovi, ktorý je ako jediným zástupcom z našej krajiny na piatej najvýznamnejšej konferencii v rámci EÚ, sme sa bližšie zoznámili s projektom, ktorý predostrel v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) v Ženeve. I.D.C. Holding, a.s. ako živé laboratórium Profesor Kassay spomína na začiatky pôsobenia v IDC: „Môj podnik sa mi stal laboratóriom, experimentálnym pracoviskom s obetavým, pre svoj podnik a jeho budúcnosť zapáleným tímom manažérov, vyso

prof. Štefan Kassay, DrSc., vedec a odborník z riadiacej praxe na European Network of Living Labs v

Ženeva, Švajčiarsko 21.–24.8.2018. V uvedených dňoch sa v Ženeve konajú European Network of Living Labs v jej rámci sa koná aj každoročné stretnutie globálnej organizácie Living Lab nazvanej „Otvorené dni pracovného života“ (OLLD). Je to priestor pre verejných činiteľov, spoločnosti, podnikateľov, akademických pracovníkov a inovátorov, aby sa spojili a spolupracovali a vytvárali základ pre diskusiu a skúmanie teórií a pochopenie politických odporúčaní v rámci praktických prvkov otvorených a užitočných inovácií. Zúčastní sa na nich aj prof. Štefan Kassay, DrSc., odborník z praxe. Jeho registrácia sa opiera o prezentácie pentalógie Podnik a podnikanie a následný projekt Jednotnej európskej pl

František Och: Z tradície nemožno žiť večne

Mšené, Česká republika 18.8.2018. Skúsenosti Františka Ocha, získané v minulosti v pozícii riaditeľa a predsedu predstavenstva akciovej spoločnosti Kúpeľov v Mšené, sú pre jeho súčasnú vedecko-výskumnú a riadiacu prácu veľmi užitočné. Dnes sa venuje vede a rozvíjaniu kúpeľníctva, keďže nástupníctvo prevzal jeho syn, František Och ml., ktorý úspešne podniká a má zásluhovosť o rozvoj dobre založených základov rodinného podnikania. Kniha v českom origináli má názov „Budoucnost lázeňství“ a vydal ju Výzkumný ústav balneologický, veřejná výzkumná instituce, Mšené-lázně 2018. Autori František Och, Ľubomír Mankovecký, Jiří Schlanger a Tomáš Vylita sa orientovali na vysokú pravdepodobnosť budúcich a

Diskusia s profesorom Štefanom Kassayom na Národnom fóre produktivity v Žiline

Žilina 11.–12.10.2017. V čase, keď rezonuje nedostatok novej kvalifikovanej pracovnej sily a keď sa do výroby a logistiky tlačia moderné technológie, je vysoká efektivita a konkurenčná schopnosť podnikov čoraz naliehavejšia. Už nemá zmysel diskutovať, do akej miery sú pri raste produktivity rozhodujúce stroje a do akej ľudia. Dôležité je neodkladne hľadať postupy a nástroje, ako využiť jedinečnosť technologického aj ľudského potenciálu. Ako ich skĺbiť a urobiť ďalší krok (či skok) k efektívnejšiemu podnikaniu. Konkrétne spôsoby, ako na to, ako aj príklady úspešných podnikov predstavil jubilejný 20. ročník Národného fóra produktivity 2017. V retrospektívnom videu z Národného fóra produktivity

Profesor Ján Porvazník s profesorom Kassayom o vede a produkčnej praxi

Pezinok 31.7.2018. Nie rovnaký ročník narodenia, ktorý si pripomenuli Štefan Kassay a Ján Porvazník, ale zásadné znalosti týkajúce sa riadenia priemyslu boli predmetom takmer trojhodinovej diskusie týchto dvoch známych odborníkov. Zľava profesor Štefan Kassay a profesor Ján Porvazník Začiatok rozhovoru venovali obdobiu spoločenskej transformácie a skúsenostiam, ktoré zaznamenali vo svojich novokoncipovaných postupoch zameraných na vedu a produkčnú prax. Dôkazom záverov takýchto aspektov priemyselnej výroby je aj publikácia profesora Porvazníka – Celostný manažment, ktorá bola po prvý krát vydaná v roku 1999, odvtedy vyšli nové vydania už po siedmy krát. Práve táto publikácia znamenala posun

Archív