Duševné a materiálne produkty zo Slovenska pre ďalekú Čínu

Bratislava 18.7.2018. Profesora Štefana Kassaya dnes prijal na rokovaní mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Čínskej ľudovodemokratickej republiky (ČĽR) v Slovenskej republike, J.E. LIN Lin. Nosnou témou rokovania bolo šírenie duševných a materiálnych produktov zo Slovenska do Číny, kde sa zadefinovali počiatočné kroky stratégie spolupráce v oblasti vedeckých publikácii a potravinárskych produktov. J.E. LIN Lin zároveň poskytol rozhovor profesorovi Kassayovi v rámci audiovizuálnej relácie Hosť Štefana Kassaya. Profesor Štefan Kassay a J.E. LIN Lin (vpravo) Prvé stretnutie s pánom veľvyslancom LIN Linom sa konalo ešte v januári 2017. V rámcii reminiscencií vtedy nedávnej konferencie Nová Eur

Vydavateľstvo SAV VEDA finišuje s Kassayovou edíciou RIADENIE pre fínskych študentov

Bratislava/Pezinok 21.7.2018. Vydavateľstvo SAV VEDA je „materským“ vydavateľom publikácií profesora Štefana Kassaya, najmä primárne zameraných na otázky riadenia a vedenia produkčných podnikov už dve desiatky rokov. Vďaka pochopeniu idey spojenia vedy a praxe, z tvorivého prostredia tohto vydavateľstva vyšli nádherné, graficky a obsahovo výnimočné odborné diela, v prvom rade „multiséria“ 25 kníh vydávaných v kooperácii aj so zahraničnými vydavateľstvami. Spojené úsilie rezortu, vydavateľstva autora V tieto dni sú postupne vydávané knihy z kompletnej série 20 kníh autora Štefana Kassaya edičného radu RIADENIE v anglickom jazyku. Vrcholí tak úsilie šíriť dobré meno Slovenska vo svete a prispi

Archív