Tridsiate prvé zasadnutie Vedeckej rady Vysokej školy manažmentu

Bratislava 31.5.2018. V posledný májový deň zasadala 31. Vedecká rada Vysokej školy manažmentu (VŠM) v Bratislave. Priebeh dnešného zasadnutia bol výnimočný tým, že to bolo zasadanie posledné v rámci stanoveného funkčného obdobia. Prekvapením bol ešte pred začiatkom dnešného zasadnutia knižný dar s názvom „Diktát času je nezadržateľný“ od autora, Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassaya, DrSc., ktorý je členom VR od samého (1.12.1999) etablovania VŠM, prvej neštátnej vysokej školy, kedy ho oslovil jej prvý rektor, Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc., v súčasnosti emeritný rektor, ktorý funkciu rektora zastával do konca roku 2013. Je podstatné i to, že prezident SR Andrej Kiska v ut

Krátko o pripravovanej trilógii profesora Štefana Kassaya

Pezinok 30.5.2018. Medzinárodne uznávaný autor vedeckej a odbornej spisby, Štefan Kassay, člen Európskej akadémie vied a umení, profesor inžinierstva riadenia priemyslu a doktor odvetvových a prierezových ekonomík (DrSc.), svojou pentalógiou Podnik a podnikanie „prebudil“ driemajúce predstavy mnohých potenciálnych autorov odbornej literatúry a rovnako sériou dvadsiatich kníh edičného radu RIADENIE vydavateľstva VEDA, Slovenskej akadémie vied, tvoriacich základné piliere verifikovanej ekonomiky podnikov i korporácií a zároveň odobrené zaradením týchto kníh do učebného procesu viacerých zahraničných univerzít. Vzniká tak spoločná platforma nateraz aspoň štátov V4, postupne sa rozširujúca do vi

Slnko, radosť, sladkosti!

Sereď 29.5.2018. Týmito troma slovami by sme mohli opísať ďalší ročník firemného dňa, ktorý pre svojich zamestnancov už po osemnástykrát organizuje najväčší slovenský výrobca cukroviniek a trvanlivého pečiva – I.D.C. Holding, a.s. Spoločnú akciu roka – Deň IDC, otvorila riaditeľka divízie ľudských zdrojov, Darina Pápayová, ktorá všetkým prítomným zaželala príjemnú zábavu. Zároveň na pódiu privítala zakladateľa IDC a predsedu dozornej rady prof. Štefana Kassaya spolu s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Pavlom Kovačičom. Obaja členovia najvyššieho vedenia holdingu sa Dňa IDC každoročne zúčastňujú aj so svojimi rodinami a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť. Park vo Vlčkovciach sa p

Profesor Errki Ormala a rektor Mika Pirttivaara v diskusii o živých laboratóriách s profesorom Štefa

Pezinok 28.5.2018. Profesor Štefan Kassay dnes privítal vzácnych hostí z Fínska, profesora Erkki Ormalu a rektora Univerzity Laurea Mika Pirttivaara v novej audiovizuálnej vedeckej relácie Laboratórium života. Obaja významní fínski vedci a pedagógovia vo februári tohto roka boli hostiteľmi profesora Štefana Kassaya na pracovnej ceste v Helsinkách aj v rámci prezentácie pentalógie Podnik a podnikanie. Vpravo profesor Erkki Ormala a profesor Štefan Kassay Vzácni hostia pricestovali na pracovnú návštevu a rokovanie o otázkach vedy a vzdelávania na pôjde SAV a fakulty podnikového manažmentu v Bratislave. Je podnetné, že otázkou vzdelávania sa zaoberajú aj vrcholoví manažéri podnikov, ktorí už dl

Osemnásty ročník Dňa I.D.C. Holding, a.s.

Vlčkovce 26.5.2018. Osemnásty rok v živote človeka je výnimočným obdobím, ktoré prináša množstvo nových skúsenosti, radostí, ale aj zodpovednosť za ďalšie riadky písané v knihe života. Pri tejto príležitosti by básnik napísal: „Deň IDC je dospelý!“ Každý, kto vie, koľko je s prípravou takého veľkolepého podujatia práce, bez prestávky už osemnásty rok, ako vzdanie holdu všetkým zamestnancom a spolupracovníkom, povie: „Gratulujem a skláňam sa pred úsilím organizátorov a každým rokom prinášať nové a nové nápady ako spríjemniť stretnutie zamestnancov a ich najbližších s celou veľkou rodinou IDC. Áno, za tie roky sme jedna veľká rodina, v ktorej máme už podaktorí aj dospelé deti.“ Ku gratulantom

Ocenenie „Podnikové médium roka 2017“ získal časopis REFLEXIE

Bratislava 15.5.2018. Dnes sa konalo v hoteli Devín v Bratislave slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Podnikové médium 2017. Vyhlasovateľom súťaže je Klub podnikových médií a Slovak Business Agency. Súťažou ponúka overenie kvality podnikových médií v konkurencii iných účastníkov z celého Slovenska a prispieva k celkovému zvyšovaniu úrovne komunikácie, jej kultivovaniu a kvality médií rôznych organizácií, či už miest, obcí, samosprávnych krajov, podnikov, či neziskových a rozpočtových organizácií v krajine. Na fotografii vľavo Ing. Anna Diačiková PhD., vedúca redaktorka časopisu REFLEXIE. Do jubilejného 15. ročníka súťaže prihlásilo vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku –

Ďalšie rokovanie o spoločných aktivitách univerzity a nadácie v Komárne

Komárno 11.5.2018. Komárno 11.5.2018. Na pôde rektorátu Selyeho univerzity v Komárne prebehlo upresňujúce rokovanie s pôvodnou textáciou z roku 2017 so zástupcami Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania. Rokovanie otvoril rektor univerzity Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. Zosumarizoval doterajšiu úspešnú spoluprácu a nanovo prehodnotil účasť zainteresovaných zo strany univerzity i zo strany nadácie. Pripomenul vystúpenie doc. Ing. Františka Liptáka, DrSc. na minuloročnej Medzinárodnej konferencii v sekcii ekonomických trendov vzájomných vzťahov a väzieb v 21. storočí, príspevkom „Inovácie inovácií v treťom tisícročí“, ktorého bezprostredne podaná problematika

Deň otvorených dverí Real Novum

O realite dnešných dní a jej umeleckom pripodobnení Trnava 10.5.2018. Účastníci pracovného zasadnutia a súbežnej analýzy ročnej účtovnej závierky v akciovej spoločnosti Real Novum by si ani vo sne netrúfali pomyslieť, že uzávierka môže tak dobre dopadnúť. Všetky čísla boli v poriadku, nič nebránilo ani voľnejšej debate a vyrovnaniu potreby aspoň slovne utíšiť svoj deficit výmeny myšlienok a formulovanie názorov na vlastné v práci dosiahnuté výsledky. Tento raz kritika absentovala, dominovali skôr úsmevy a spokojnosť. Na obr. Zľava Štefan Kassay. Eliška Benešová, Mária Baničová, Pavol Kovačič a Mária Kassayová. Fotografia potvrdzuje, že od samého začiatku rokovania môže byť rovnako informačný

O ekonomickej diplomacii v priemete životného poslania veľvyslanca Romana Supeka

Pezinok 8.5.2018. Stretnutie profesora Štefana Kassaya s veľvyslancom Romanom Supekom (1953) nanovo vyvolalo spomienky na spoločné aktivity alebo i na jeho doterajšiu diplomatickú kariéru. Treba však povedať, že ani v predchádzajúcom období v rámci pracovnej kariéry nemal Roman Supek, už skúsený strojný inžinier, k diplomacii ďaleko. Ako sám sa vyjadril: „Strojarina mi pomohla lepšie vnímať procesy, myslieť konkrétne, až realizačne, ale tiež imaginárne, s množstvom alternatív myšlienkových konštrukcií. Tento spôsob uvažovania, povedal by som, má veľmi blízko k ekonomike a ekonomickej diplomacii.“ Veľvyslanec Roman Supek. Rodina je pre mňa najvyššou hodnotou „Na prvé miesto v hodnotovom rebrí

Veľvyslanec Tibor Králik prezentoval Kassayovu pentalógiu na University Laurea

Helsinki 4.5.2018. Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej Republiky a Estónska J.E. Tibor Králik v piatok 4. mája navštívil Univerzitu aplikovaných vied Laurea. Účelom návštevy kampusu Laurea Tikkurila bolo dozvedieť sa o možnostiach budúcej spolupráce medzi Laureou a slovenskými univerzitami. Počas návštevy veľvyslanec predstavil dar Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania pre knižnicu univerzity Laurea: sériu piatich zväzkov pentalógie Podnik a podnikanie. Knihy budú k dispozícii pre zamestnancov aj študentov univerzity Laurea v knižnici Tikkurila kampusu. Ako prejav vďačnosti za dar obdržal veľvyslanec Tibor Králik čestné členstvo v knižniciach Laurey a v

Prezentácia pentalógie Podnik a podnikanie na univerzite Hanken v Helsinkách

Helsinki 3.5.2018. Pentalógia profesora Štefana Kassaya pokračuje v úspešnom prezentovaní na univerzitách vo Fínsku. V Živom laboratóriu univerzity Hanken, v Helsinkách sa dňa 30.4.2018 uskutočnila prezentácia diela profesora Kassaya za účasti približne 100 profesorov a študentov univerzity, ako aj firiem spolupracujúcich s univerzitou. Zľava riaditeľ Podnikateľského laboratória Obchodnej univerzity Hanken, pán Markus Wartiovaara, J.E. Tibor Králik, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky vo Fínsku a Estónsku a profesorka Karen Spens, rektorka Univerzity Hanken. Hanken je medzinárodne uznávaná univerzita špecializujúca sa na štúdium a výskum v oblasti ekonómie a podnikania

REFLEXIE – časopis Katolíckej univerzity si získal svojich čitateľov z teórie i praxe

Poprad 2.5.2018. Pri príležitosti priblíženia vysokoškolského sveta divákom TV Lux, vo vysielaní 28.4.2018 vedúca Katedry manažmentu a riaditeľka Inštitútu Štefana Nahálku prof. Ing. Alena Daňková, CSc. predstavila aktivity Katolíckej univerzity v Ružomberku a hovorila o úspešnom zaradení časopisu REFLEXIE do študijného programu katedry a inštitútu. Reportáž Televízie LUX v rámci magazínu RUNIVERZ – Magazín zo života Katolíckej univerzity. Odborný časopis REFLEXIE – Kompendium teórie a praxe podnikania, ktorého vydavateľom je práve Katolícka univerzita v Ružomberku, je pretavením edičného radu RIADENIE autora profesora Štefana Kassaya do podmienok akademickej praxe. Časopis sa opiera o skúse

Archív