Cena Nadácie profesora Štefana Kassaya pre osobnosti vedy a vzdelávania vo Fínsku

Helsinki 28.4.2018. Slávnostné odovzdanie ceny Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania pre profesora Erkki Ormalu, bývalého viceprezidenta Nokie, dnes profesora na Aalto univerzity prebehlo v priateľskom stretnutí s mimoriadnym a splnomocecným veľvyslancom Fínska a Estónska, J.E. Tiborom Králikom. Okrem profesora Ormalu, Nadácia ocenila aj zástupcu technologickej inovatívnej platformy Rapid Action Group, pána Mika Pirttivaara (CEO) a pána Ari Huczkowskeho. Na fotografii zľava: profesor Erkki Ormala, Mika Pirttivaara, J.E. Tibor Králik a Ari Huczkowski. Medaily s diplomom pre ocenených. „Úprimne ďakujem za ocenenie, vážim si ho, zároveň som potešený, že som mohol osobn

Anglická dedinka v prostredí Českého raja

Hrubá Skála 27.4.2018. Dobrý chýr sa nesie ďaleko a niet preto divu, že sa tak veľa hovorí o úspešných jazykových kurzoch a hlavne o efektivite výučby v príjemnom prostredí, v procese výučby bez vyrušovania dennými starosťami. Dobre to vedia organizátori kurzov už overených kvalít. Angloville, ktorá je prvou anglickou dedinkou s výučbou cudzieho jazyka v Českej republike. V prekrásnom prostredí prírody plnom prekvapujúcich skalných útvarov s úzkymi uličkami a priesmykmi. Sú to kúzelné miesta podnecujúce tvorivosť a aktivitu od skorého rána. Potvrdzujú to ľudia rozličných profesií a rozličného veku. Učitelia, lektori, organizátori majú zhodný názor o jedinečnosti uplatňovania striedaných metó

Trinásta až šestnásta kniha RIADENIE v distribúcii

Bratislava 26.4.2018. Štyri nové publikácie z edičného radu RIADENIE s poradovým číslom trinásť až šestnásť v týchto dňoch vychádzajú vo vydavateľstve Slovenskej akadémie vied – VEDA. Ide o pokračovanie vydania kníh, ktoré sú určené širokému okruhu odborných čitateľov a študentov. Ich primárnym účelom je uľahčiť štúdium problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom rôznych foriem vyššieho vzdelávania. Knihy vytvárajú mostík medzi teóriou a praxou a sú využiteľné pre vlastníkov podnikov, akcionárov, vrcholných a stredných manažérov. Zjednocujúcim aspektom je riadenie ako disciplína univerzálneho významu. Ako sa vyjadril JUDr. Milan Brňák, ri

Tretí zväzok edičného radu RIADENIE už v distribúcii

Bratislava 25.4.2018. Vo vydavateľstve Slovenskej akadémie vied – VEDA bol vytlačený a zaradený do distribúcie tretí zväzok edičného radu RIADENIE. Ide o štyri knihy s poradovým číslom deväť až dvanásť určených predovšetkým pre študijné účely na univerzitách. Vďaka jednoduchému prevedeniu s množstvom infografík, prijateľnej cene a rozmerom formátu A5 je publikácie možné využívať ako na denné, tak aj na diaľkové štúdium problematiky na univerzitách s ekonomickým zameraním. Ambíciou edičného radu RIADENIE ako celku, je obsiahnuť jednotný súbor znalostí o podniku a podnikaní, ktoré sú odrazom podnikateľskej praxe a empírie autora. Všeobecné poznatky obohacuje o svoj osobitý vklad – prípadové št

Rozhovor s J.E. Tiborom Králikom pre ekonomický portál FINNCHAM

Helsinki 20.4.2018. Rozhovor s J.E. pánom Tiborom Králikom, mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky vo Fínsku a Estónsku pre ekonomický portál FINNCHAM. Zľava: J.E. Tibor Králik, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky vo Fínsku a Estónsku a Tuija Hirvikoski, prezidentka Európskej siete živých laboratórií (ENoLL) a profesorka na Univerzite aplikovaných vied Lauera počas prezentácie pentalógie Podnik a podnikanie v Helsinkách dňa 14.2.2018. Aké podnikateľské príležitosti existujú pre fínske spoločnosti v Slovenskej republike? Hoci sa na Slovensku nevyhnutne prejavuje ekonomika založená na službách, ako je tomu v mnohých moderných rozvinutých krajinách

O nových projektoch medzi Nadáciou profesora Štefana Kassaya a SAV s Dušanom Gálikom

Bratislava 19.4.2018. Profesor Štefan Kassay na dnešnom pracovnom stretnutí s vedeckým sekretárom Slovenskej akadémie vied (SAV), PhDr. Dušanom Gálikom, CSc. rokoval o pripravovaných nových projektoch v rámci dohodnutej spolupráce predloženej pánovi predsedovi SAV prof. Pavlovi Šajgalíkovi na rokovaní Predsedníctva SAV zo dňa 28.3.2018. Nosnou ideou spolupráce medzi Nadáciou profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania (NŠK) a SAV je založená na potrebe popularizovania vedy a vzdelávania, vytvárania priaznivej spoločenskej klímy, o spolupráci a úspechoch v slovenskej vedy zahraničí, o oceňovaní vynikajúcich výsledkov osobností vedy a jej perspektívach. Profesor Štefan Kassay pri r

Vernisáž výtvarných diel Vasila Teneva

Bratislava 17.4.2018. Pri príležitosti Bulharského predsedníctva Rady EÚ, J.E. Yordanka Chobanova mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky v Slovenskej republike pripravila viacero podujatí približujúcich bulharskú kultúru a umenie. Jednou z nich je aj vernisáž výtvarných diel autora Vasila Teneva v Galérii NR SR na bratislavskom hrade. Na udalosti sa zúčastnili osobnosti z oblasti diplomacie, umenia, ale aj známe tváre spoločenského života. Vľavo J.E. Yordanka Chobanova mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky, poslanec NR SR Mudr. Peter Osuský, CSc. s manželkou. Prítomní hostia vernisáže výtvarných diel Vasila Taneva Bola tu aj príležitosť pozhovárať

Cena Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania pre prorektora Aalto University

Helsinki 12.4.2018. Profesor Štefan Kassay ešte vo februári tohto roka navštívil inovatívnu Aalto univerzitu, kde si prehliadol projekt Urban Mills a Design Factory. Univerzita Aalto je inovatívna multidisciplinárna inštitúcia, ktorá prepája vedu a umenie s technológiou a obchodom. Tvorí ju 6 fakúlt (School of Engineering, Scool of Electrical Engineering, School of Chemical Engineering, School of Science, School of Business, School of Arts, Design and Architecture). Univerzitu navštevuje 20 000 študentov a má 4 000 zamestnancov, z toho 386 profesorov. Prorektor bol prítomný na prezentácii pentalógie Podnik a podnikanie, ktorá sa konala 14.2.2018 v Helsinkách za účasti významných osobností z

Archív