Nová audiovizuálna vedecká relácia Laboratórium života na webovom portáli

Pezinok 26.3.2018. Dnešným dňom redakcia webového portálu www.kassay.eu spúšťa novú vedeckú audiovizuálnu rubriku s názvom „Laboratórium života“. Aký bude obsah relácie, komu je určená a na čo všetko sa môže divák tešiť sme sa opýtali priamo profesora Štefana Kassaya, autora myšlienky „Laboratórium života.“ „Po viacročných skúsenostiach v rámci rubriky „Hosť Štefana Kassaya“ môžem konštatovať, že sledovanosť postupne narastala a predovšetkým, pokiaľ išlo o rozhovory s vedeckými pracovníkmi rástol záujem o tento typ komunikácie. Táto skúsenosť ma viedla k vyčleneniu samostatnej relácie „Laboratórium života“, ktorá by bola zameraná výlučne na prinášanie noviniek a vedecko-spoločenského progres

Stretnutie predsedu SOPK Petra Mihóka s profesorom Štefanom Kassayom

Bratislava 23.3.2018. V priestoroch Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) sa stretli Dr.h.c. doc. Ing. Peter Mihók CSc., predseda SOPK a predseda Svetovej komorovej federácie a Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc., kde v príjememnom naladení rokovali o doterajšej spolupráci. Za SOPK boli ďalej prítomní Ing. Martin Hrivík, generálny tajomník SOPK a Ing. Juraj Paľa, riaditeľ Útvaru európskej únie SOPK. Zástupcovia SOPK načtrli nové ambície so zameraním na potravinársky sektor a možnosti integrácie znalostí v rámci Útvaru európskej únie SOPK a zároveň aj možnosti spolupráce s profesorom Štefanom Kassayom. Predseda Mihók sa vyjadroval k doterajším výsledkom spolupráce v rámc

Výročné zasadnutie slovenskej komunity členov Európskej akadémie vied a umení

Smolenice 22.3.2018. Stretnutie slovenskej komunity členov Európskej akadémie vied a umení (EAVU) sa dnes konalo na Smolenickom zámku, v rámci zvyklostí, ktoré boli zavedené v tejto vedeckej organizácii. Analyzovalo sa uplynulé obdobie, dosiahnuté výsledky a podrobne sa hovorilo o tom, aké sú zásadné otázky pre budúcnosť. Slovenská delegácia členov patrí medzi najaktívnejšie, má ich takmer 50. Viceprezident EAVU profesor Štefan Luby v úvodnom slove s ľútosťou oznámil, že akademická obec stratila v roku 2017 šesť významných akademikov, ktorých spomienku si pripomenuli minútou ticha. Profesor Luby podrobne informoval členov o nových aktivitách, ktoré sa odohrali v priebeho uplynulého roka v sa

O živých laboratóriách s J.E. Tiborom Králikom

Pezinok 22.3.2018. Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky vo Fínsku a Estónsku J.E. Tibor Králik prijal pozvanie profesora Štefana Kassaya v rámci nového projektu „Laboratórium života“ na rozhovor o započatých, ale aj pripravovaných aktivitách. Stretnutie nadväzuje na nedávnu návštevu profesora Kassaya v helsinských vzdelávacích inštitúciách, ktoré boli spojené s veľmi úspešnou prezentáciou pentalógie Podnik a podnikanie. J.E. Tibor Králik sa netají skutočnosťou, že už prvý rozhovor s profesorom Kassayom v ňom zanechal hlboký dojem: „Keďže som lokálpatriot a pochádzam zo Serede, vnímal som Váš životný príbeh spojený s podnikom Pečivárne Sereď veľmi pozitívne a myslím si,

Osobitný predstaviteľ EÚ pre strednú Áziu, Peter Burian na univerzite v Taškente o Kassayovej pental

Taškent, Uzbekistan 21.3.2018. Dňa 15. marca sa osobitný predstaviteľ EÚ pre Strednú Áziu Peter Burian stretol so študentmi z Univerzity svetovej ekonomiky a diplomacie v Taškente (University of World Economy and Diplomacy), kde prednášal o štruktúre ďalšej spolupráce v rámci EÚ, stratégii spolupráce s krajinami strednej Ázie, o obchodnej a investičnej štatistike, úlohe Uzbekistanu pri zabezpečovaní stability v regióne a tiež sa zmienil o reformách, ktoré vláda uskutočnila v rôznych oblastiach. Veľvyslanec sa predovšetkým venoval vzdelávaciemu programu Erasmus + EÚ, ktorý je výmennou platformou nielen pre študentov, ale aj pre pracovníkov vzdelávacích inštitúcií. Pán Burian predstavil profes

Profesor Štefan Kassay s europoslancom Eduardom Kukanom o Spoločnej európskej produkčnej platforme

Bratislava 16.3.2018. Profesora Štefana Kassaya dnes prijal europoslanec JUDr. Eduard Kukan na svojom pracovisku v Bratislave. Pán Kukan sa zaujímal o nové aktivity profesora Štefana Kassaya na poli ekonomickej diplomacie, ktoré sa „rozrástli“ do novej aktívnej spolupráce so subjektami v zahraničí. Od posledného stretnutia s pánom Kukanom sa uzatvorili nové dohody v rámci šírenia odbornej spisby v zahraničí. Materiál približujúci projekt „Spoločnej európskej produkčnej platformy“ si pán Kukan s radosťou prevzal, nakoľko jeho pôsobenie a špecializácia sa konkrétne dotýka krajín, ktoré prechádzajú reformou podnikateľského prostredia. Pán Kukan sa vyjadril: „Ide o detaily projektu, ktoré by bol

Rastislav Čavojský nositeľom Ceny Excelencie

Kraków 13.3.2018. Prezident Nadácie profesora Štefana Kasssaya na podporu vedy a vzdelávania udelil Ing. Rastislavovi Čavojskému, riaditeľovi I.D.C. Polonia, S.A. Cenu excelencie za vytváranie podmienok pre šírenie inovačných projektov a organizovanie prezentácii nových publikácií zameraných na rozvoj vedy a vzdelávania. Zľava: Ing. Rastislav Čavojský, riaditeľ I.D.C. Polonia, S.A. a Ing. Pavol Kovačič, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ I.D.C. Holding, a.s. Ing. Rastislav Čavojský je už držiteľom Zlatej medaily I.D.C. Holding, a.s., ktorú mu udelilo predstavenstvo spoločnosti IDC ešte v roku 2014 za „výnimočné zásluhy, dosahovanie vynikajúcich hospodárskych výsledkov a šírenie dob

Slovensko sa dnes rozlúčilo s významným ekonómom

Bratislava 5.3.2018. Slovensko sa dnes rozlúčilo s významnou osobnosťou ekonomiky, vysokoškolským pedagógom a vedcom doc. Ing. Františkom Liptákom, DrSc. Zomrel 26. februára vo veku nedožitých 90 rokov. Docent Lipták sa celoživotne venoval otázkam efektívneho manažmentu a systémov riadenia. Je autorom viac ako tridsiatich odborných kníh, ktoré boli preložené a publikované vo viacerých krajinách. Rovnako je autorom odborných článkov, publikácii, prednášok a štúdií. Do dnešných dní pracoval ako konzultant pre štátne a súkromné firmy. „Dnes mal pohreb člen našej dozornej rady doc. Lipták. Bola to voľba našich zamestnancov, čo ho „dotiahla“ do našej dozornej rady. Kto ho poznal tak vie, že odiši

Smútok zaľahol v našich srdciach (aktualizované)

Bratislava / Pezinok / Sereď 1.3.2018. V živote sa stretneme s tisíckami ľudí, ale silné putá z nich, ktoré sa pretavia v nehynúce spomienky, sa viažu na menší ich okruh. V ňom má trvalé miesto priateľ Ferko. Od prvého nášho stretnutia s ním na pôde VŠE Bratislava v roku 1970, napriek tomu, že sme potom pracovali na rozdielnych úsekoch, sme ďalej o „sebe vedeli“. Povzbudzovali nás dosiahnuté výsledky. Zmeny v spravovaní spoločnosti, osobitne v ekonomike, nám pre naše osudy poskytli rozličné príležitosti k sebarelizácii. Svoje sily, schopnosti vedeckej erudície a obdivuhodnej jazykovej pripravenosti tvorivo uplatňoval na úseku ekonomického výskumu, najmä na úseku vedeckej organizácie práce. B

Archív