Rektorka Policajnej akadémie Lucia Kurilovská v rozhovore so Štefanom Kassayom o vede a vzdelávaní

Pezinok 28.2.2018. Krátky telefonát Štefana Kassaya s pani rektorkou Policajnej akadémie Luciou Kurilovskou o pentalógii Podnik a podnikanie vyvolal pozornosť aj v súvislosti s aktuálnymi okolnosťami týkajúcimi sa vzdelávania a prípravy odborníkov pre prax. Napokon, vzhľadom na podnetné názory sa obaja dohovorili na tom, že aj pre výchovu a vzdelávanie policajtov je to mimoriadne dôležitá téma. Tento fakt viedol profesora Kassaya k pozvaniu pani rektorky povedať toho viac aj širšej verejnosti prostredníctvom rozhovoru v rubrike „Hosť Štefana Kassaya“. Tu odznel rad faktov, ktoré sú vo vzdelávaní a výchove, najmä príslušníkov Policajného zboru a ďalších bezpečnostných služieb veľmi dôležité a

Spolupráca Nadácie profesora Štefana Kassaya a Slovenskej akadémie vied

Bratislava 26.2.2018. Profesora Štefana Kassaya prijal dnes predseda Slovenskej akadémie vied, profesor Pavol Šajgalík na pracovnom stretnutí s cieľom prerokovať nové námety na pokračovanie spolupráce medzi dvoma subjektami – Nadáciou profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania a Slovenskou akadémiou vied. Dlhoročná spolupráca so Slovenskou akadémiou vied v súčasnej dobe naberá nový rozmer, kde je možné vďaka novým informačným technológiám s využitím aktuálnych príležitostí rozšíriť i cielene modifikovať ďalšie aplikácie informačno-komunikačných nástrojov a prostriedkov. „Môj záujem o spoluprácu so SAV pretrváva a nadväzuje na doterajšiu spoluprácu počas takmer 15 rokov. Nachádza

Stretnutie so štátnou tajomníčkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, Oľgou Nachtmannovou

Bratislava 23.2.2018. Na pôde Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu sa udialo zaujímavé stretnutie s tématikou školstva a súvisiacich oblastí života. Rozhovor medzi profesorom Štefanom Kassayom a štátnou tajomníčkou Oľgou Nachtmannovou, kde spoločnou témou bola otázka filozofie a jej úlohy v živote človeka. Nešlo o bežné konštatácie, ale o prepojenie vzácnych myšlienok v historických súvislostiach v kontexte so súčasnosťou. Stretnutie vyvolalo veľa podnetov na oboch stranách a inšpirovalo k multidisciplinárnemu pohľadu na výchovu mladého človeka a aj na zdokonaľovanie pedagogického majstrovstva vysokoškolských profesorov. Filozofia sa tu stretáva s realitou vývoja nových technológii a

Prezentácia pentalógie Podnik a podnikanie v Helsinkách

Helsinki 14.2.2018. Rokovanie reprezentanov I.D.C. Holding, a.s. na pracovnom výjazde vo fínskom hlavnom meste vyvrcholilo prezentáciou pentalógie profesora Štefana Kassaya – Podnik a podnikanie na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Helsinkách. Prezentácia sa uskutočnila pod záštitou mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky vo Fínskej republike J.E. Tibora Králika. Zľava: Ing. Roman Sukdolák, Ing. Pavol Kovačič, J.E. Tibor Králik, prof. Štefan Kassay a Ing. Peter Danko. Vľavo Peter Beňo, zástupca veľvyslanca SR vo Fínsku. V strede Antii Sekki, vedúci Katedry podnikania Univerzity aplikovaných vied Lauera. Komplexné dielo z oblasti podnikania a z podnikateľskej praxe

Urban Mill – tvorivý a kooperačný prototyp platformy pre inovácie miest a obcí

Helsinki 13.2.2018. Profesor Štefan Kassay v rámci trojdňovej návštevy Fínska sa dnes v sprievode mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Fínska J.E. Tibora Králika zoznámil s hlavnými aktérmi projektu Urban Mill. Profesor Kassay sa stretol Larsom Miikkiom, spoluvýrobcom a spolutvorcom Platformy prototypov pre inovácie Urban Mill, ktorý ktorý mu poskytol dôkladné informácie o ich aktivitách, kde základnou „stavebnou jednotkou“ je prepojenie ľudí s vedomosťami na rozvoj a budovanie znalostí. Urban Mill je spoločenstvom, ktoré nachádza zázemie v areáli Aalto University v „Inovačnej záhrade“ Espoo (Espoo Innovation Garden) vo Fínsku. Urban Mill spája dôležitých aktérov, ktorí pomáhajú riešiť

Reprezentanti I.D.C. Holding, a.s. na pracovnom rokovaní v Helsinkách

Helsinki 13.2.2018. Štvorčlennú delegáciu vrcholových manažérov z I.D.C. Holding, a.s. dnes prijal mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Fínskej republiky J.E. Tibor Králik. Profesor Štefan Kassay, zakladateľ a predseda Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s., autor známej pentalógie Podnik a podnikanie, Ing. Pavol Kovačič, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ I.D.C. Holding, a.s., Ing. Roman Sukdolák, riaditeľ Divízie obchodu a marketingu a Ing. Peter Danko, riaditeľ exportu hneď v prvý deň majú bohatý program. Po oficiálnom uvítaní s veľvyslancom sa delegácia stretla so zástupcami najväčšieho obchodného reťazca S-Group Chain – SOK, s viceprezidentkou spoločnosti Anne-Mari Liliusovou, ma

Aalto University – Design Factory

Helsinki 13.2.2018. Univerzita Aalto je inovatívna multidisciplinárna inštitúcia, ktorá prepája vedu a umenie s technológiou a obchodom. Tvorí ju 6 fakúlt (School of Engineering, Scool of Electrical Engineering, School of Chemical Engineering, School of Science, School of Business, School of Arts, Design and Architecture). Univerzitu navšetuvuje 20 000 študentov a má 4 000 zamestnancov, z toho 386 profesorov. Návšteva profesora Kassaya v priestoroch Aalto University – Design Factory bola každým centimetrom plochy prekvapujúca. Ideálny príklad spolupráce vedeckých ustanovizní, univerzít a praktického výkonu v týchto konkrétnych podmienkach. Podrobne vysvetlil princípy zvyšovania efektivity vš

Prof. Ivan Chodák a prof. Štefan Kassay o živote, vede a spojení s praxou

Pezinok 7.2.2018. Dnes sa na pôde I.D.C. Holding, a.s., na pracovisku profesora Štefana Kassaya uskutočnilo stretnutie s prof. Ing. Ivanom Chodákom, DrSc. z Ústavu polymérov SAV v Bratislave. Ešte v zajatí spomienok na chvíle, keď čerstvý laureát, nositeľ ocenenia v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky za významný prínos vo výskume viacfázových materiálov s polymérovou matricou sa veľmi ochotne rozhovoril o svojej vedecko-výskumnej práci, aj keď ho prof. Kassay pôvodne pozýval na nakrúcanie audiovizuálneho záznamu, určeného na prezentáciu prostredníctvom webovej stránky v rubrike Hosť Štefana Kassaya. Očakávania od rozhovoru s takou významnou osobnosťou vedy a výskumu i vý

S Jozefom Šimúthom o včelách, spoločenstve a osudoch ľudí

Pezinok 1.2.2018. Zakladateľ molekulárnej apidológie na Slovensku, priekopník molekulárnych metód výskumu včiel a včelích produktov, doc. Ing. Jozef Šimúth, DrSc. bol dnes hosťom profesora Štefana Kassaya. Podnet na stretnutie a rozhovor sa rozvinul už v prvých diskusiách po prednáške pána Šimútha pred dvomi rokmi v Smoleniciach. Krátky rozhovor neskôr publikovaný aj v diele Diktát času je nezadržateľný, predostrel ďalšie nezodpovedané otázky, týkajúce sa hlavne včiel, ktoré sa stali jeho záľubou už v období dospievania. Počnúc prvými minútami audiovizuálneho rozhovoru sa odvíjala analógia vzťahov medzi človekom a včelami. Donedávna sme o včelách, včelstve a živote malého, no pre poľnohospod

Archív