Štvrtý ročník komentárov Štefana Kassaya – Dnes píše v Hospodárskych novinách

Pezinok 30.1.2018. Avizovaná publikácia Dnes píše bola 30. januára oficiálne vydaná vydavateľstvom Váry, s.r.o. Pre informáciu čitateľom uvádzame názvy jednotlivých komentárov. In vino veritas * Čas je pre človeka tá najdrahšia komodita * Export prináša úžitok štátu aj podnikom * Peniaze a vzťahy * Pokrok aj zásluhou kanibalov * Od pochmúrnych mrakov po belavú oblohu * Podnikateľ a štát – hľadanie postupov * Život a práca sú od seba závislé aj dnes * Životom vymeraná prekážková dráha * Kto do teba kameňom, ty do neho chlebom * Repetitórium vlastného života je nemožné * Nie informačný balast, ale činy zvýšia dôveru * Sľuby sa majú plniť * Verejné slovo si žiada kultúru myslenia * Maratón so š

Spoločné zasadnutie dozornej rady a predstavenstva I.D.C. Holding, a.s. v Novej Lesnej

Nová Lesná 25.1.2018. „Bez vedy sa nezaobíde človek modernej doby. Som o tom presvedčený, že bez vedy sa nezaobíde ani podnikateľ, ak mu ide o dlhodobý prospech.“ konštatoval na úvod spoločného stretnutia predstavenstva a dozornej rady, profesor Štefan Kassay. Popri oficiálnom programe prebiehala aj oficiálna rozprava týkajúca sa dosiahnutých výsledkov I.D.C. Holding, a.s. Podrobne sa analyzovali možnosti a plnenie očakávaní nasledujúceho obdobia v roku 2018. Už v úvode zasadnutia profesor Štefan Kassay, priblížil priebeh riešenia zásadných otázok súvisiacich s rozvojom I.D.C. Holding, a.s., a hovoril hlavne o iniciatíve a ochote vyrovnať sa s mnohými vonkajšími vplyvmi, ktoré treba pre budú

Stretnutie na pôde veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave

Bratislava 17.1.2018. Audiencia profesora Štefana Kassaya u mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Poľskej republiky v Slovenskej republike J.E. Leszeka Soczewicu sa niesla v priateľskej atmosfére. Uplynulý rok potvrdil rast spoločných záujmov v oblasti ekonomiky i kultúry, čoho dôkazom je aj vydávanie pulbikácii slovenských autorov v poľskom jazyku. Ďalším argumentom je poľsko-slovenská dlhodobá spolupráca v rezorte ekonomickej diplomacie, podnikaní. V tejto súvislosti sa bližšie hovorilo aj o slovenských podnikateľoch a podnikoch, ktoré sú na poľskom trhu úspešné. Ako samozrejmosť sa vníma pôsobenie I.D.C. Polonia, S.A., ktorá je dcérskou spoločnosťou I.D.C. Holding, a.s. a to už od rok

Neformálne stretnutie guvernéra Národnej banky Slovenska Jozefa Makúcha s profesorom Štefanom Kassay

Bratislava 17.1.2018. Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS), doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. prijal dnes predsedu dozornej rady I.D.C. Holding, a.s., profesora Štefana Kassaya. Stretnutie si nekládlo za cieľ riešiť konkrétne problémy, išlo o neformálny rozhovor o vývoji ekonomickej situácie na Slovensku. Najdiskutovanejším predmetom rozhovoru bolo posúdenie dosiahnutých výsledkov na Slovensku v roku 2017. Guvernér NBS sa zaujímal aj o aktuálne problémy z pohľadu podnikateľa, na spôsob ich včasnej identifikácie a voľbu možností riešenia s využitím vedeckých poznatkov v podnikateľskej praxi. Je všeobecne známe, že IDC aj v čase ekonomickej krízy obstálo na domácom i európskom trhu. Dokonca aj v

Štvrtý zväzok pentalógie Podnik a podnikanie autora Štefana Kassaya v ruskom jazyku

Moskva / Pezinok, 16.1.2018. V týchto dňoch moskovské vydavateľstvo NAUKA uvádza na trh odbornej literatúry už štvrtý zväzok pentalógie Podnik a podnikanie – „Interné procesy“ v ruskom jazyku. V päťzväzkovej sérii sa táto výnimočná publikácia objavila na ruskom trhu už v roku 2011 na Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Moskve, ako spoločný produkt vydavateľstiev VEDA, Slovenskej akadémie vied a moskovského vydavateľstva Ruskej akadémie vied NAUKA. Na tlačovej konferencii, priamo na v priestoroch Centrálneho výstaviska Ruskej federácie veľtrhu knižnej kultúry ju prezentoval člen-korešpondent ruskej akadémie vied pán Vladimír Vasiliev. Doteraz nikdy, na žiadnej prezentácii, ani od známych zahranič

HN komentáre a blogy profesora Štefana Kassaya aj tento rok v knižnej podobe

Pezinok 5.1.2018. Už po štvrtý krát sa môžu čitatelia tešiť na komentáre a blogy profesora Štefana Kassaya v knižnej podobe z rubriky Hospodárskych novín pod názvom Dnes píše. Pravidelné štvrtkové komentáre z uplynulého roka tak možno mať kompaktne v knižke, ktorá sa rozmermi a počtom strán zmestí aj do dámskej kabelky či aktovky. Autor témy komentárov vyberá spontánne, opisuje aktuálne dianie na Slovensku, nevyhýba sa ani citlivým otázkam z oblasti ekonomiky, sociológie, vedy i výskumu, migrácie obyvateľstva a v neposlednom rade aj komunikácii či problémom so zamestnanosťou. Životné a pracovné skúsenosti profesora Kassaya sa premietajú do slov a viet komentárov, ktoré sú písané s nesmiernym

Osobnosti konfrontované s diktátom času

Pezinok 4.1.2018. „Neexistuje fyzikálna veličina, o ktorej by sa písalo viac ako o čase. Písali a píšu o ňom fyzici, filozofovia, lekári, ekonómovia. Informačná epocha dala času novú kvalitu. Neplynie síce rýchlejšie, ako sa nám to subjektívne zdá, ale časové úseky Δt, ktoré máme na rozhodovanie, sa skracujú. Je to dôsledok globalizácie konkurencie a monopolizácie, s ktorou si protimonopolné úrady nepomôžu, v ktorej sa presadzuje jednotlivec čoraz ťažšie“, povedal pri uvedení kassayovej knihy do života vo svojom príhovore dlhoročný predseda SAV a viceprezident Európskej akadémie vied a umení a predovšetkým významný fyzik, Štefan Luby. Kniha Štefana Kassaya, ktorého verejnosť pozná z jeho dot

Archív