Diktát času je nezadržateľný – spojme svoje sily, spojme elán s vytrvalosťou

Pezinok 30.12.2017. Bez vedy sa nezaobíde človek modernej doby. Som o tom presvedčený, že bez vedy sa nezaobíde ani podnikateľ, ak mu ide o dlhodobý prospech. Všeličo by sme aj dosiahli, avšak iba metódou „pokus - omyl“. Nepostačilo by nám ani príslušné vzdelanie, to by bolo primálo na efektívnu prácu. Potrebujeme vedomosti spolu so skúsenosťami, potrebujeme znalosti. Spojenie vedy a vzdelávania je nevyhnutnosť, ak má spoločnosť prosperovať. Moje presvedčenie som potvrdil v podobe pentalógie. Dnes to vidím tak, že som síce mohol žiť bohatším životom, a viacej sa venovať vlastnej rodine, ale ak moja odborná spisba prospeje aspoň jednému podniku u nás na Slovensku, alebo hocikde vo svete, neži

Stretnutie prof. Štefana Kassaya s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR v ČĽR, Dušanom Bellom

Rajecké Teplice 23.12.2017. Slovensko má čo ukázať svetu! Slovenskí veľvyslanci pôsobiaci v zahraničí pravdepodobne v tomto presvedčení už v minulosti s mimoriadnym záujmom študovali poklady Slovenska a hlbšie študovali históriu našej krajiny a hrdinstvá Slovákov vo vzťahu k zahraničiu. Novodobý pohľad a potreba šíriť dobré meno Slovenska v zahraničí, sa odrazil aj v starostlivosti o neustále vzdelávanie a získavanie nových znalostí slovenských diplomatov, čo pre verejnosť zviditeľnil už pred polrokom Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, dnes zároveň predseda Valného zhromaždenia OSN návštevou tatranského regiónu spolu vyše 40 veľvyslancami. To bol zrejme im

Rokovanie o investíciách v Rajeckých Tepliciach

Rajecké Teplice 22.12.2017. Dnes sa na pôde kúpeľov stretli mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Čínskej ľudovej republike, a vrcholoví reprezentanti kúpeľov SPA APHRODITE predseda predstavenstva Zdenek Miškolci a podpredseda predstavenstva Zdenko Miškolci na prvých diskusiách o nových investičných možnostiach týkajúcich sa rozvoja kúpeľníctva a kvality služieb na najvyššej možnej úrovni. Z dnešných rozhovorov vyplynulo, že záujem slovenských vlastníkov, rovnako ako reprezentácie SR v ČĽR, šíriť dobré meno Slovenska vo svete a samozrejme aj v domácich podmienkach trvá. Aj keď doteraz nie je známa výška investícií, zrejme pôjde o význačnú predpokladanú dohodu, čo sa dá tušiť už aj vzhľa

Reminiscencie medzinárodnej konferencie Nová Európa v Smoleniciach

Pezinok 19.12.2017. Konferencia bola organizovaná v spolupráci s Európskou akadémiou vied a umení. Zúčastnili sa na nej popredné osobnosti Európy z oblasti politickej, vedeckej a podnikateľskej oblasti. Svoje názory na nej prezentovali exprezidenti Poľskej republiky, Slovenskej republiky, predsedovia akadémií vied, veľvyslanci akreditovaní v Slovenskej republike, ako aj poprední predstavitelia politického a hospodárskeho života podunajských krajín. Mimoriadny význam mala účasť Lecha Walesu z Poľskej republiky, ktorý ako revolucionár bojoval za odstránenie komunizmu a zbúranie berlínskeho múru. Nastolená bola otázka, čo bude s Európou a aká bude budúca Európa. Felix Unger, prezident Európskej

Edičný rad IRÁNYÍTÁS

Budapešť 18. 12. 2017. Edičný rad RIADENIE autora Štefana Kassaya sa rozšíril o jazykovú mutáciu v maďarčine. Táto významná udalosť pre maďarskú akademickú i podnikateľskú obec sa zrealizovala v spolupráci s odborným vydavateľstvom Gondolat v Budapešti. Aktuálne sú vydané prvé štyri časti dvadsaťdielnej edície IRÁNYÍTÁS (RIADENIE): 1. Vezetők és menedzserek (Vodcovia a manažéri) 2. A menedzseri gyakorlat meghatározó aspektusai (Rozhodujúce hľadiská manažérskej praxe) 3. Vállalati stratégia (Podniková stratégia) 4. Szervezeti struktúrák (Organizačné štruktúry) Edícia je publikovaná v praktických kazetách so štyrmi knihami, kedy každá kazeta predstavuje tematický okruh podnikateľského prostred

Cena excelentnosti pre poslanca NR SR Dušana Čaploviča

Bratislava 14.12.2017. Pri príležitosti uvedenia novej publikácie profesora Štefana Kassaya – Diktát času je nezadržateľný sa okrem prezentácie autorského diela ocenila dlhoročná práca poslanca NR SR, doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc. Cenu excelentnosti si Dušan Čaplovič prevzal z rúk prezidenta Nadácie, profesora Štefana Kassaya. Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania udelila Cenu excelentnosti za mimoriadny prínos v pedagogickej, odbornej, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti, za presadzovanie progresívnych postupov počas celého života, osobitne v obdobiach pôsobenia vo vrcholových riadiacich funkciách na úrovni štátnych inštitúcií pre vedu a vzdelávanie a pre

Diktát času je nezadržateľný

Bratislava 14.12.2017. Nielen o plynutí času v našom životnom priestore bolo dnešné stretnutie významných osobností v Malej kongresovej sále Slovenskej akadémie vied v Bratislave pri príležitosti uvedenia novej publikácie profesora Štefana Kassaya – Diktát času je nezadržateľný. Kniha približuje reminiscencie významných osobností a ich spätosť s udalosťami dneška v prostredí kardinálnych zmien v európskom komunikačnom priestore. Podnet na pretavenie rozhovorov z rubriky „Hosť Štefana Kassaya“ na webovom portáli www.kassay.eu sa prirodzene dostavil počas príprav nových rozhovorov na aktuálne témy z oblasti vedy, výskumu, praxe, školstva a v neposlednom rade aj blízkej budúcnosti a snahy zodpo

Postrehy z Nezávislého ekonomického fóra

Bratislava 7.12.2017. Dnešné stretnutie členov a hostí Nezávislého ekonomického fóra (NEF) bolo nabité tvorivou atmosférou. Hosťom fóra bol aj nositeľ Zlatého Biateca, JUDr. Andrej Danko, predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Vo vystúpení sa netajil tým, že sa mohol stať členom NEF už pred piatimi rokmi, kedy mu Dr. Peter Kasalovský a Ing. Ján Gabriel dávali podnety a inšpirácie, povzbudenie i podporu k tomu, aby mohol byť nápomocný pri formovaní zložitých spoločenských otázok, ktoré ho viedli až k doterajšej pozícii predsedu Národnej rady. Nehladiac na rad kritických slov v periodikách emocionálna výpoveď A. Danka, zrejme zapôsobila aj na ostatných členov a prednášajúcich. Ďalší vyst

Spoločná európska produkčná platforma – RIADENIE

Pezinok 1.12.2017. To, čo dokázal jeden podnik, môže dokázať aj rad iných podnikov, ak si osvoja podstatu prieniku vedy do praxe – je nosná myšlienka edičného radu RIADENIE, ktorý je vydávaný vydavateľstvom VEDA, Slovenskej akadémie vied. Webový portál www.kassay.eu prináša prostredníctvom novej podstránky komplexný prehľad edičného radu s opisom jednotlivých častí. V priebehu mesiaca december sa informácie rozšíria o obsah, ktorý zjednoduší prehľad publikácie. Viac informácii je uvedených na: http://www.kassay.eu/riadenie Pre koho je edičný rad RIADENIE určený ? Knihy zo súboru dvadsiatich jeho častí sú určené širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčia štúdium zložitej problematiky účastn

Archív