20. výročie podnikovej predajne prevádzkarne Pečivárne Sereď

Sereď 27.11.2017. „Diktát času je nezadržateľný.“ Aj takto by sme mohli k dnešnému slávnostnému dňu dvadsiateho výročia otvorenia podnikovej predajne Pečivární Sereď parafrázovať najnovšiu publikáciu profesora Štefana Kassaya. Áno, je to čas, ktorý nemožno zastaviť, sype sa z pomyslenej nádoby v podobe piesku, aby nám nezadržateľne ukrajoval z nášho času žitia. Dnešné priateľské stretnutie bolo najmä o stretnutiach ľudí, ľudských osudoch a skvelej tímovej práci, ktorá aj cez rôzne prekážky zotrvala v behu turbulentného obdobia až do dneška. Dobová fotografia podnikovej predajne prevádzkarne Pečivárne Sereď na Trnavskej ceste v Seredi krátko po otvorení. „Vítam Vás na pôde podnikovej predajne

Stretnutie rektora Univerzity J. Selyeho s prezidentom Nadácie profesora Štefana Kassaya na pôde I.D

Pezinok 21.11.2017. Dnes sa v slávnostnom ovzduší zišli rektor Univerzity J. Selyeho Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. spolu s dekanom ekonomickej fakulty RNDr. Petrom Csibom, PhD. a prezidentom Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania, profesorom Štefanom Kassayom na pôde I.D.C. Holding, a.s. v Pezinku. Cieľom návštevy bolo podpísanie dohody o spolupráci medzi Univerzitou J. Selyeho a Nadáciou profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania. Súčasne boli prítomní doc. Ing. František Lipták, DrSc. a Ing. Kamil Mikulič, CSc., iniciátori zmluvy o spolupráci. Na fotografii zľava: profesor Štefan Kassay, František Lipták, Kamil Mikulič, rektor György Juhász a

Profesor Jiří Marek ocenený Nadáciou profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania

Pezinok 14.11.2017. Profesor Štefan Kassay privítal na pôde I.D.C. Holding, a.s., profesora Jiřího Mareka, významného a vo svete známeho konštruktéra obrábacích strojov a zariadení, z Fakulty strojného inžinierstva Vysokého učenia technického v Brne. Rozhovor odborníkov, oboch profesorov, strojných inžinierov, aj so zapojením sa sprevádzajúcich hostí sa niesol v reči, kde prevládala odborná terminológia, a postupne sa sústredila na konkrétne riešenia. Meno profesora Mareka, nositeľa ceny Inžinierskej akadémie za vynikajúce realizované technické dielo je verejnosti známe aj ďaleko za hranicami republiky. Ocenený Jiří Marek, uznávaný konštruktér, autor mnohých vedeckých štúdií, monografií a tv

Prevádzkareň korporácie I.D.C. Holding, a.s. Pečivárne Sereď dnes navštívila delegácia 33 primátorov

Sereď 13.11.2017. Dlhodobo rozvíjané kontakty s Bulharskom, korporáciou I.D.C. Holding, a.s. a Nadáciou profesora Štefana Kassaya na rozvoj vedy a vzdelávania malo svoje vyvrcholenie v tieto dni, kedy sa uskutočnilo stretnutie s mimoriadnou a splnomocnenou veľvyslankyňou Bulharskej republiky na Slovensku J.E. Yordankou Chobanovou, predstaviteľov regionálnej asociácie mestských samospráv Trakia ako aj samotných predstaviteľov samospráv – primátorov a starostov bulharských miest. Návrh veľvyslanectva Bulharskej republiky na Slovensku na zdieľanie skúseností v oblasti riadenia, investovania a inovácií sa prejavil ako užitočný pre ďalší rozvoj spolupráce najmä v oblasti podnikania, pričom sa nad

Case Study pre J.E. Yordanku Chobanovú a 33 primátorov Bulharska

Pezinok 11.11.2017. Vo vydavateľstve VEDA, Slovenskej akadémie vied vychádza ďalšia prípadová štúdia o podniku svetovej triedy – I.D.C. Holding, a.s. v podobe brožovanej publikácie v anglickom jazyku. „Case Study“ podrobne približuje čitateľovi podnik, ktorý sa za takmer 25 rokov z firmy lokálneho charakteru prebudoval na podnik európskeho významu s rastúcim exportom pečivárenských produktov a širokým portfóliom ponúkaných výrobkov. Publikáciu „Case Study“ možno kategorizovať ako účelovú z hľadiska zacielenosti jejvýznamu. Autor prípadovej štúdie čitateľovi predkladá komplexné spracovanie, zaostrené na súčasnosť. Pomerne podrobné spracovanie faktov príslušnej oblasti štúdie dokumentujú význ

Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová navštívila prevá

Sereď 7.11.2017. Dnes navštívila štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová prevádzáreň Pečivárne Sereď, ktorá je organizačnou súčasťou korporácie I.D.C. Holding, a.s. a známa predovšetkým svojim výrobkovým porfóliom, kde „trónia“ Horalky. Privítali ju Štefan Kassay, predseda dozornej rady, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Pavol Kovačič, člen predstavenstva a riaditeľ divízie stratégie Miroslav Buch a riaditeľka divízie ľudských zdrojov Darina Pápayová, zodpovedná okrem iného aj za otázky vzdelávania a starostlivosti o ľudí. Darina Pápayová už v prvých vetách uviedla, že korporácia v dôsledku vedecko-technického pokroku za ostatných desať rokov zvýšila objem predaja a zároveň znížila po

Diktát času v literárnom podaní Štefana Kassaya

Pezinok 6.11.2017. V tieto dni vo vydavateľstve Slovenskej akadémie vied, VEDA čaká na svoju prezentáciu nová publikácia Štefana Kassaya s názvom „Diktát času je nezadržateľný“. Kniha na prvý pohľad neobyčajná, vo formáte 330x220 mm, v príťažlivom grafickom výraze Dušana Ščepku na kriedovom papieri, farebne spĺňa atribúty faktografického artefaktu. Takýto status potvrdzuje vysokokvalitná tlač, ako samozrejmosť kniha v tvrdej väzbe s farebným prebalom. Obsahuje reminiscencie 55 významných osobností a ich spätosti s udalosťami dneška v prostredí kardinálnych zmien v európskom komunikačnom priestore. Osobitosťou publikácie je doslovný prepis výrokov na papierovom nosiči zo súboru originálnych a

Archív