Profesora Štefana Kassaya prijal chargé d´affaires Maďarského veľvyslanectva na Slovensku

Bratislava 27.10.2017. Dnes na Veľvyslanectve Maďarska v Slovenskej republike József Szabó, chargé d´affaires, prijal profesora Štefana Kassaya, známeho slovenského podnikateľa, vedca, a autora pentalógie Podnik a podnikanie. Cieľom stretnutia bolo dohodnúť sa o pokračovaní doterajších aktivít s presadzovaním konkrétnych kladných počinov v realizácii širšie koncipovanej ekonomickej diplomacie, a to na oboch stranách. Štefan Kassay, autor desiatok odborných publikácií nanovo pripomenul, že jeho životným krédom je spojenie vedy a praxe. Vo svojich dielach, viacerých už pred rokmi vydaných aj v Maďarsku (A Holding típusu cégek Marketingstratégiája – štyri samostatné, na seba nadväzujúce knihy)

Slávnostná prezentácia kompletného diela Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość v Collegium Maius Jage

Krakow 24.10.2017. V gotickom Collegium Maius, svetoznámej Jagelonskej univerzity bolo dnes počuť opäť slovenský jazyk spojený s propagáciou Slovenska. Pri príležitosti slávnostnej prezentácie kompletného päťzväzkového diela Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość, vedca, pedagóga, podnikateľa a ekonomického diplomata profesora Štefana Kassaya sa stretli významné osobnosti z univerzitného prostredia, diplomati, podnikatelia, vydavatelia, odborní prekladatelia a študenti vybraných ekonomických univerzít z Poľska. Výnimočnosť podujatia zdôraznilo prostredie Jagelonskej univerzity, prvej na území Poľska, druhej najstaršej v Európe. Gotické hodiny odbili jedenásť, rozozvučali sa tóny Gaudeamus igit

Piaty zväzok pentalógie v Poľskom jazyku

Kraków 23.10.2017. V tieto dni vydavateľstvo SAV Veda si pripísalo ku svojej vydavateľskej činnosti do serie publikácii profesora Štefana Kassaya piaty zväzok knihy Podnik a Podnikanie (Przedsiebiorstvo i ptzeedsiebiorczosc) Učenie a rast. Toto dielo podobne ako ostatne zväzky pentalógie obsahuje vyše 600 strán písaného textu, v reprezentačnej úprave s z bohatou umelecky ladenou obrazovou úpravou. V rámci knižnej tvorby reprezentuje Slovensko dnes už v 38 štátoch Európy. V závere piateho zväzku čitateľ nájde doplnok s názvom ,, Päť zväzkov veľkej monografie bolo ohromnou výzvou“. Tento doplnok je ponorom do procesu tvorby, scelujúci obdobie mnohých rokov spolupráce s názvom Podnik a podnikan

REFLEXIE – Kompendium teórie a praxe podnikania

Poprad 19.10.2017. Pri príležitosti prvého ročníka Popradského ekonomického a manažérskeho fóra 2017 sa konala slávnostná prezentácia časopisu REFLEXIE - Kompendium teórie a praxe podnikania. Odborný časopis REFLEXIE, ktorého vydavateľom je Katedra manažmentu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Prináša, ako je zrejmé z jeho titulu praxou overenú teóriu, resp. teóriu overenú v praxi. Jej východiskom je pentalógia Podnik a podnikanie od renomovaného autora a úspešného slovenského podnikateľa, vedca a pedagóga, Dr.h.c. prof. Štefana Kassaya. V reprezentačnej úprave dielo obsahuje cca 4 500 strán textu a obrázkov a je vydané v piatich jazykoch. Po preštudovaní pentalógie b

Popradské ekonomické a manažérske fórum 2017

Poprad 19.10.2017. V dňoch 19.–20. októbra 2017 Katolícka univerzita v Ružomberku, katedra manažmentu v Poprade usporiadala prvý ročník Popradského ekonomického a manažérskeho fóra (PEMF 2017) s tématickými okruhmi „Trendy v kvalite práce, produkcie, služieb a života“. V úvode konferencie účastníkov privítala Ing. Anna Diačiková, CSc., predsedkyňa organizačného výboru PEMF 2017, príhovory hostí zvučných mien ako prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, prof. Ing. Alena Daňková, CSc., vedúca Katedry manažmentu, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ing. Jozef Švagerko, primátor mesta Poprad, v zastúpení štátneho tajomníka Ministerstva školstva vedy, výskumu a špo

Rektor Technickej univerzity v Košiciach profesor Stanislav Kmeť ocenený Nadáciou profesora Štefana

Pezinok 13.10.2017. Rektor Technickej univerzity v Košiciach, profesor Stanislav Kmeť si dnes z rúk prezidenta Nadácie prevzal Cenu Štefana Kassaya, za prínos v pedagogickej, odbornej, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti, za medzinárodnú spoluprácu, osobný prínos pri podpore inovácií a implementácii moderných technológií do produkčnej praxe. „Vysoko si vážim Vaše pozvanie a ocenenie Nadáciou, bolo to pre mňa krásne sa s Vami porozprávať“, vyjadril sa rektor Kmeť bezprostredne po stisku ruky a prevzatí diplomu s medailou. Pri príležitosti 65. výročia Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), prijal pozvanie do rubriky Hosť Štefana Kassaya rektor prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. Rozhovor s

Bez ľudí to nepôjde

Žilina 13.10.2017. Na včerajšom pokračovaní Národného fóra produktivity odznela diskusia na uvedenú tému. Zúčastnili sa na nej Štefan Kassay, predseda Dozornej rady I.D.C.Holding, a.s. a prezident Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania. Daniela Petríková, Plant manager, Lear Corporation Seatingocenená Národnou cenou a produktivitu Ján Kavec, expert, Trexima. Diskusiu moderoval Ľubomír Jurina, z týždenníka TREND. V noticke programu konferencie bolo uvedené, že „Ľudia sú najcennejším zdrojom, ktorý firma má. V meniacom sa trhovom prostredí treba neustále hľadať úplne nové nástroje a prístupy, ako zefektívniť cennú a nenahraditeľnú ľudskú prácu. Ako motivovať a vzdeláva

Cena Nadácie profesora Štefana Kassaya pre Jána Košturiaka

Žilina 11.10.2017. Profesor Ján Košturiak si dnes z rúk prezidenta Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania prevzal ocenenie za priekopnícku inovačnú aktivitu a vytváranie podnikateľských sietí, za medzinárodné uznávané publikácie a za šírenie odborných publikácii slovenských autorov v zahraničí. Samotný akt udelenia ocenenia sa niesol v atmosfére symboliky a spomienok za uplynulé obdobie spolupráce s profesorom Štefanom Kassayom. V slávnostný večer Národného fóra produktivity usporiadaného týždenníkom o ekonomike a podnikaní TREND pri príležitosti dvadsiateho výročia CEIT v Žiline. Bezprostredné reakcie oceneného neskrývali prekvapenie. Ja som prekvapený, ale Štefan m

Jubilejné národné fórum produktivity v Žiline

Žilina 11.10.2017. Produktivita je pojem, ktorý nevychádza z módy. Práve naopak, v čase, keď rezonuje nedostatok novej kvalifikovanej pracovnej sily a keď sa do výroby a logistiky tlačia moderné technológie, je vysoká efektivita a konkurenčná schopnosť firiem čoraz naliehavejšia. Už nemá zmysel diskutovať, do akej miery sú pri raste produktivity rozhodujúce stroje a do akej ľudia. Dôležité je neodkladne hľadať postupy a nástroje, ako využiť jedinečnosť technologického aj ľudského potenciálu. Ako ich skĺbiť a urobiť ďalší krok (či skok) k efektívnejšiemu podnikaniu. Konkrétne spôsoby, ako na to, ako aj príklady úspešných firiem predstaví jubilejný 20. ročník Národného fóra produktivity, v dňo

Resumé zo stretnutia profesora Štefana Kassaya na pracovnej návšteve Európskej investičnej banky a I

Luxembourg 5.10.2017. Pracovná cesta profesora Štefana Kassaya do Luxeamburgu mala za cieľ bližšie sa zoznámiť s aktivitami EIB, osobne sa stretnúť s jej vrcholovými predstaviteľmi, a to hlavne z dôvodu možnej spolupráce na pilotnom projekte tzv. sociálneho inkubátora s možnosťou jeho prípadnej implementácie na Slovensku. Zloženie EIB je publikované na internete a môže sa s ním zoznámiť každý, kto má záujem o poznanie možností a podmienok poskytovania služieb tejto inštitúcie, využiteľných predovšetkým pre podnikateľov. Ciele tejto inštitúcie sa plnia aj vďaka osvedčenému organizačnému usporiadaniu zastupujúceho záujmy akcionárov. Európska investičná banka (EIB) je totiž v spoločnom vlastníc

Dnešný deň rokovaní v Luxemburgu odštartoval viceprezident EIB Vazil Hudák

Luxembourg 4.10.2017. Rokovania zo včerajšieho dňa dnes pokračovali. Ich súčasťou bolo predstavenie pracovného komplexu Európskej investičnej banky (EIB) a priľahlých budov. Hneď ráno, po návrate zo služobnej cesty v zahraničí viceprezident EIB Vazil Hudák, privítal profesora Štefana Kassaya v priestoroch banky. Obaja sa dohodli, že bude rozumné poskytnúť prostredníctvom interview závažné informácie, kde by viceprezident Hudák o finančnej politike EIB sa koncentroval na Slovensko a aktuálne informácie by tak krátkou cestou sprostredkoval slovenským vnímateľom. Doslova expresne sa podarilo nakrútiť rozhovor s Vazilom Hudákom, ktorý bude v krátkom čase vysielaný v rámci rubriky Hosť Štefana K

Rokovanie o vyrovnaní kvality života na Slovensku s ostatnými štátmi Európy

Luxembourg 3.10.2017. V rámci trojdenného pobytu profesora Štefana Kassaya v Luxemburgu prebehlo rokovanie za okrúhlym stolom, kde boli prítomní viacerí manažeri Inštitútu európskej investičnej banky. Rokovanie viedol dekan Inštitútu Francisco Paula Coelho a do výmeny názorov sa zapájal aj zástupca dekana Henry von Blumenthal. Svoje názory prezentoval aj profesor Štefan Kassay, ktorý však dal na zvažovanie aj netradičné metodiky riešenia zásadných otázok, týkajúcich sa takej citlivej témy, ako je sociálny inkubátor a v jeho rámci zodpovedajúci životný štýl a udržanie zdravia. Je možné, že niektorí účastníci rokovania o načrtnutej problematike nájdu svoje pokračovanie aj v nasledujúcich hodin

Ekonomická diplomacia a moderné podoby podnikateľského vzdelávania [1]

Pezinok 1.10.2017. O edukácii v rozličných formách sa diskutuje neustále. Je to problém vo vzťahu k rozvoju vedy a praktických skúseností v produkčnej činnosti. Vzhľadom na aktuálnosť a znovunastoľovanie už verifikovaných otázok. Je isto záhodné niektoré aktivity na báze podnikateľstva aj vo vzťahu k vyšším štruktúram si nanovo pripomenúť aj diplomatické aktivity v úsilí o spojenie vedy a praxe. Podnetom k tomu je aj nedávna prezentácia Podnikateľskej univerzity a jej výsledkov, ako aj podnety a spolupráca s diplomatickou sférou na Na podujatí „The Bellt and Road“ University Presidents Forum on Innovation and Enterpreneur Shi Education na Xidian University Xi´an China. Účastníkmi konferencie

Archív