Návrat k otázkam príležitostí uplatniť nové znalosti, výsledky vedeckej práce kooperáciou vo vede, v

Pezinok 30.9.2017. Nemám síce podrobnejšie informácie o aktivitách našich vedcov, ani podnikateľov v rámci bližšej spolupráce s praxou. Iba počúvam náhodné strohé informácie o tom, komu sa ako darilo a aké sú plány. Mnohí však vo svojej aktivite poriadne pokročili. Keďže pôsobím aj v oblasti vedy a vzdelávania, sú pre mňa zaujímavé mnohé z udalostí v našich vedeckých a vedecko-pedagogických ustanovizní. Nechcem meditovať, ani kritizovať, skôr by som svoju vnútornú dišputu orientoval na kladné stránky a odhodlanie mnohých riešiť vážne spoločenské problémy. Nezaujímajú ma fámy, ani domnienky, prijímam to, čo vidím na svoje vlastné oči a cením si ľudí, ktorí do života prinášajú progres. Naprík

Spoločné rokovanie Igora Pacoláka a Štefana Kassaya

Pezinok 29.9.2017. Na pôde kancelárie predsedu dozornej rady I.D.C. Holding, a.s., a ekonomického diplomata Štefana Kassaya došlo k rokovaniu s Igorom Pacolákom, ktorý sa práve vrátil so svojej misie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky vo Vietname. Čerstvé informácie o závažných inovačných udalostiach vzbudzujú pozornosť aj slovenských investorov a potencionálnych účastníkov rodiacich sa nových projektov. Igor Pacolák aj na svojom pôsobisku vo Vietname venoval veľa energie k presadeniu projektov s partnermi zo Slovenska. Veľvyslanec Pacolák sa vyše dvoch rokov zaoberal projektom štrukturálnych premien študijných programov vietnamských univerzít, ktoré by boli zamer

Posledný deň patril histórii a súčasnosti Číny

Si–an, Čína 25.9.2017. Terakotová armáda a detailné vysvetlenie jednotlivých dynastii, tak začal posledný deň v Číne. Obed bol v znamení ochutnávok starovekých jedál v tradičnom štýle a podvečer nasledovala prechádzka na mestskom múre, z ktorého bolo vidieť moderné budovy, parky, upravené chodníky a štvrte. Je obdivuhodné ako je vybudované mesto Si-an, ktoré bolo kedysi dávno hlavným mestom Číny. Čisté dlažby, moderné cesty a budovy, všade dostupný internet, parky, jazierka, odpadkové koše – všetko čisté a v dokonalom stave. Profesora Kassaya a Košturiaka sprevádzali študenti a pracovníci miestnej Xidian University – všetci motivovaní a dobre zorganizovaní. Na univerzite Xidian kedysi predná

Mohutný prienik vedy do života prináša nové prototypy budúcnosti

Si-an, Čína 24.9.2017. Človek si to uvedomí v okamihu, keď na jeho vnuknutie sa rozprúdi život v zložitej pavučine rozsiahlych počítačových sietí a mení život nielen vo vonkajšom prostredí, ale mení aj nás samých. Také a podobné prirovnania sú naporúdzi v každom okamihu uvedomovania si nezvratných procesov veľkého spoločenského významu. Aj v ďalší deň v Si-ane, kde pokračovali diskusie so šéfmi univerzít podnikania a inovácii z Číny, Malajzie, Egypta, Singapúru, Ruska, Thajska, Pakistanu a Čiernej hory. Riaditelia Centra pre inovácie a podnikanie na univerzitách Temasek a Nanyang ponúkli zapojenie Slovenska do programu štartu a rozvoja podnikateľského modelu začínajúcich firiem v Singapúre s

Prezentácia Slovenska uspela s „Prototypom praktického myslenia“

Si-an, Čína 24.9.2017. Atmosféra v konferenčnej sále medzinárodnej konferencie v čínskej metropole univerzitnej vedy v Si-ane, v priebehu pätnástich minút vniesla medzi jej účastníkov zmenu „temperatúry“ na imaginárnej škále rastúcej od normálu po výnimočnosť. Vystúpenie profesora Jána Košturiaka v spoločnej ideovej prezentácii s profesorom Štefanom Kassayom, vrcholovým reprezentantom korporácie I.D.C. Holding, a.s. podnietilo viacerých, z vyše stovky prítomných účastníkov zastupujúcich známe univerzity k prejaveniu pozitívneho názoru na preukázané fakty a konkrétne vedecko-praktické výstupy riešení. Skutočný záujem bolo vidno už počas krátkej prestávky na občerstvenie. Ukázalo sa, koľko po

Druhý deň konferencie v čínskom Si-ane

Si-an, Čína 23.9.2017. Dopoludnia hovorila ministerka školstva o reforme školského systému v Číne a v jej prejave sa najčastejšie vyskytovalo slovo – inovácie. V popoludňajších hodinách tohto významného podujatia vystúpil zakladateľ Podnikateľskej univerzity v SR. prof. Ing. Ján Košturiak, PhD. Jeho bezprostredné podanie v anglickom jazyku vyvolalo spontánny záujem o Podnikateľskú univerzitu, [1] prvú tohoto druhu v SR, kde spojenie výskumu a inovácií s praxou vychádza od samej podstaty podnikania. Prof. Košturiak hovoril o nových trendoch v podnikateľskom prostredí, o rozdieloch medzi Podnikateľskou univerzitou a tradičným univerzitným vzdelávaním, vysvetlil princípy budovanie siete podnika

Aktívna účasť slovenských účastníkov na medzinárodnom podujatí „The Belt and Road“ University Presid

Si-an, Čína 22.9.2017. Prvý oficiálny deň pobytu profesorov Štefana Kassaya a Jána Košturiaka v čínskom Si-ane sa niesol v znamení organizačných príprav a prvých stretnutí s prichádzajúcimi účastníkmi konferencie „The Belt and Road“ – University Presidents Forum. Zo zoznamu ohlásených a prijatých prednášok vyplýva, že v spleti mimoriadne zaujímavých príspevkov podstatným posunom sa vynímajú spojenia procesov vedy a vzdelávania s produkčnou praxou. Už diskusie počas večere ukázali, že táto oblasť je veľmi dôležitá. O to viac zapôsobil ponúknutý spoločný príspevok oboch profesorov, prednesený v popoludňajšom čase profesorom Košturiakom na tému Podnikateľská univerzita a inovačné siete. V dnešn

Profesori Štefan Kassay a Ján Košturiak cestujú na medzinárodnú konferenciu do mesta Si-an v Číne

Bratislava / Si-an 21.9.2017. Na pozvanie Xidian Univerzity z Číny cestujú profesor Štefan Kassay s profesorom Jánom Košturiakom ako jediní zástupcovia zo Slovenska na medzinárodnú konferenciu o vzdelávaní podnikateľov, na ktorej sa stretnú rektori 105 čínskych univerzít a 77 univerzít zo 41 krajín sveta. Účastníci cestujú na výzvu pána Dušana Bellu, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Číne. Slovenskí profesori sú pripravení na vystúpenie k téme nových foriem vzdelávania, budovania inovačných sietí a Podnikateľskej univerzity. Okrem oficiálneho programu sú pripravené aj stretnutia so zástupcami čínskych univerzít a podnikateľov, o nových formách rozvoja a vzdelá

Zastávky v čase, zastávky v priestore verzus Vesmír vo vrecku

Bratislava 11.9.2017. Dr.h.c. mult. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., bývalý dlhoročný predseda Slovenskej akadémie vied je dnes už známy, ako autor literatúry faktu poznamenanej nádychom humoru, zobrazovaním autentických príbehov blízkych spolupracovníkov, priateľov a uznávaných osobností z rozličných sfér života. Niet preto divu, že na prezentácii knihy Zastávky v čase, zastávky v priestore, ktorú napísal spolu so svojou dcérou JUDr. Mgr. Martinou Lubyovou, PhD., prišlo nečakane veľa hostí. Kongresová sála Slovenskej akadémie vied bola nabitá tvorivým ovzduším a očakávaniami prezentácie. Je zaujímavé, že na prezentácii sa zišli vedci a umelci, ktorí získali spoločenské renomé vo vede i v umen

„Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia“ – medzinárodná konferencia na Selyeho

Komárno 12.9.2017. Na Selyeho univerzite v Komárne sa koná dvojdňová medzinárodná konferencia s tématikou „Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia“, kde v rámci programu rektor univerzity Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. predstavil pentalógiu profesora Štefana Kassaya. Pentalógia je vydaná v piatich jazykoch, jedným z nich je aj jazyk maďarský. Na rokovaniach boli pritomní a svojimi návrhmi sa podieľali na formovaní dohovorov aj členovia dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. doc. Ing, František Lipták, DrSc a Ing. Kamil Mikulič, CSc. Popoludní na sekcii ekonomických trendov vzájomných vzťahov a väzieb v 21. storočí, vystúpil so svojim príspevkom: „Inovácie inovácií v

Podnikateľská univerzita v I.D.C. Holding, a.s.

Sereď, 11.9.2017. Súbežne s návštevou ministra hospodárstva SR Petra Žigu v Pečivárňach Sereď hosťovala Podnikateľská univerzita pod vedením jej zakladateľa, profesora Jána Košturiaka. Na základe dobrých skúseností a množstva ohlasov z minulého roku, I.D.C. Holding, a.s. sa podujal na prispení k problematike výchovy odborníkov v profesiách, ktoré sú nedostatkové v súčasnom období. Medzi poslucháčmi boli zväčša absolventi vysokých škôl a podnikatelia. Na pozvanie profesora Jána Košturiaka k poslucháčom prehovoril aj predseda Dozornej rady profesor Štefan Kassay, ktorý je od začiatku existencie Podnikateľskej univerzity členom pedagogického zboru. Vo svojom príhovore sa zmienil o súčasnej situ

Minister hospodárstva SR Peter Žiga navštívil Pečivárne Sereď

Sereď 11.9.2017. Minister hospodárstva Slovenskej republiky Peter Žiga navštívil spoločnosť I.D.C. Holding, a.s., prevádzkáreň Pečivárne Sereď. Predstaviteľa vlády SR privítal predseda dozornej rady prof. Štefan Kassay, podpredseda predstavenstva Ing. arch. Pavol Jakubec a predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Pavol Kovačič. Na prehliadke výrobných priestorov minister Peter Žiga vyslovil potešenie z úrovne výrobnej techniky, kde sa bližšie zaujímal o aplikácie digitalizácie, automatizácie a robotizácie. Bol informovaný o tom, že vzhľadom na vysokú úroveň produkčných technológii bola prevádzkareň Pečivárne Sereď vybraná ako najvhodnejšia na prijatie 27 ministrov EÚ počas výjazdový

Archív