Ekonomická diplomacia vo vydavateľstve VEDA až začiatkom budúceho roka

Od mikroklímy po tvorbu a spoločenský úžitok. Bratislava 28.8.2017. Známy autor odborných publikácií prof. Štefan Kassay, externý ekonomický diplomat pracuje na knihe ekonomická diplomacia už niekoľko rokov. Je to „horúca téma“ a tak na otázky typu „Kedy publikácia uzrie svetlo sveta“, Kassay odpovedá: „Nech nikto v tomto prípade, napriek veľkej rozpracovanosti a prísneho pracovného režimu dňa nežiada presný dátum vydania. Vo svete i v našich podmienkach je taký rýchly pohyb a napätie, a ľudia majú také starosti, že vlastne žiadne dohody o spolupráci, či stretnutiach nie sú pevne zafixované. Spravidla človeka čaká prekvapujúca zmena dohovoreného termínu deň pre stretnutím. Ako to narúša ďalš

Pavol Jakubec: „Chválabohu sme sa sústredili na sladký priemysel, čo sa ukázalo ako absolútne správn

Pezinok 14. 8. 2017. Profesor Štefan Kassay vo svojom štúdiu privítal ďalšieho zo svojich hostí, tentokrát však hosťa výnimočného, svojho osobného priateľa a spoločníka vo firme I.D.C. Holding, a.s. Ing. arch. Pavla Jakubca, ktorý je zároveň aj podpredsedom predstavenstva spoločnosti. V rozhovore do rubriky „Hosť Štefaana Kassaya“ si Pavol Jakubec zaspomínal na obdobie svojho štúdia architektúry a sochárstva, ale aj na začiatky spoločného podnikania a zakladania spoločnosti Investment Development Company v Prahe začiatkom 90. rokov minulého storočia, ktorá bola predchodcom súčasnej nadnárodnej spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. „Ty si bol skúsený človek, mal si 50-ku a ja 33 rokov. Bol si v pl

Archív