Stretnutie Štefana Kassaya, vedca a podnikateľa s ministrom Petrom Kažimírom na pôde Ministerstva fi

Bratislava, 29.6.2017. Minister financií SR, Peter Kažimír, sa v popoludňajších hodinách stretol na pôde ministerstva s profesorom Štefanom Kassayom s pôvodným cieľom nakrútiť rozhovor do webovej rubriky Hosť Štefana Kassaya. Rozhovor sa zameral na spoločensky významné otázky, ale prebiehal celkom neformálne. Nosnou témou bolo spojenie vedy a praxe, ale aj možné spôsoby generovania finančných zdrojov na jeho realizáciu. K úvodnej gratulácii k narodeninám a meninám pána ministra patrili aj početné publikácie Štefana Kassaya zamerané na tému vedy, vzdelávania a praxe, ktoré v časovej postupnosti vydavateľstva VEDA SAV súhrnne vyjadrili profesionálne orientovaný obsah práce a spoločenskej angaž

Medzinárodné kolokvium „Automatizácia a robotika v XXI. storočí venované 90-tym narodeninám Dr.h.c.

Herľany, 20.6.2017. Na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, sa dnes v slávnostnom rúchu pod záštitou rektora prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc. V zastúpení dekanom Strojníckej fakulty Dr.h.c. mult. prof. Ing. Františka Trebuňu, CSc. Sa začalo Medzinárodné kolokvium na tému Automatizácia a robotika v 21. Storočí, venovaná 90-tym narodeninám Dr.h.c. prof. Ing. Jána BUDU, DrSc. Herľany si pamätajú stovky významných kolokvií, seminárov, či konferencií. Toto kolokvium je ale mimoriadne. Siaha do dejín slovenskej vedy a jej vynikajúcich reprezentantov na svetovej úrovni, zaoberajúce sa automatizáciou a robotikou. Mimoriadna je aj osobnosť, s menom ktorej je kolokvium spojené. Prof

Na prestížnej Ruskej ekonomickej univerzite G. V. Plechanova sa konala prezentácia autorského diela

Moskva 15. 6. 2017. Na medzinárodnej vedecko-praktickej konferencii orientovanej na podnikanie ako nevyhnutnej podmienky rozvoja Ruska, na Univerzite G. V. Plechanova vystúpil Dr. Ing. Jaroslav Kultan, PhD. Predstavil monumentálnu pentalógiu profesora Kassaya ,,Podnik a podnikanie“ vydanú v piatich zväzkoch a v piatich jazykoch. V ruskom jazyku sú dnes vytlačené prvé tri zväzky, ďalšie dva sa pripravujú do tlače. V rámci prezentácie na konferencii prebehla rozsiahla diskusia. Do odborného hodnotenia sa zapojili prítomní funkcionári univerzity a členovia fakulty veľmi angažovane. Kvalitu publikácií profesora Kassaya potvrdzuje fakt, že padlo niekoľko desiatok otázok, na ktoré sa našli v jedno

Neformálne stretnutie Štefana Kassaya s guvernérom Národnej banky Slovenska, Jozefom Makúchom

Bratislava 12.6.2017. Prvým podnetom na požiadanie guvernéra Národnej banky Slovenska, doc. Ing. Jozefa Makúcha, PhD. o rozhovor, bolo odovzdávanie „čestného uznania SOPK pre I.D.C. Holding, a.s. za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok 2015. Blahoželanie k oceneniu pán guvernér vtedy doplnil slovami: „pán Kassay, len píšte, píšte tie komentáre do Hospodárskych novín...“ Slušnosť a poctivosť, to sú hodnoty, ktoré pán guvernér aj na dnešnom stretnutí, na začiatku rozhovoru zdôrazňoval. Slušnosť i iným ľuďom, a každého k samému sebe. Od čias pôsobenia pána guvernéra ešte v pozícii dekana na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity vždy viedol mladých ľudí k presadzovaniu

Ekonomická diplomacia prináša konkrétne výsledky, na čom sa zhodli J.E. Yordanka Chobanová a Štefan

Bratislava 9.6.2017. Mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky v Slovenskej republike, J.E. Yordanka Chobanová prijala dnes na pôde veľvyslanectva profesora Štefana Kassaya, autora známej pentalógie Podnik a podnikanie a viacerých významných vedeckých publikácií, zameraných na zefektívňovanie produkčných procesov. V diskusii o nových príležitostiach sa obaja zhodli na tom, že v rámci doterajších dohôd le správne opierať sa o doterajšie aktivity a to aj za predchádzajúce obdobie spolupráce autora s Bulharskom za obdobie už od roku 1994. Na základe predpokladov a formovania nových potrieb sa Štefan Kassay ponúkol možnosť rozšírenia doterajších projektov o viaceré detaily a z

Pentalógia na zámku Hrubá Skála v Českém ráji

Český ráj 2.6.2017. V prekrásnom prostredí Českého ráje v zámockom hoteli Hrubá Skála nachádzajú svoje zážitky obdivovatelia prírodných krás, a tiež realizátori unikátneho projektu Angloville, spolu so študentmi akéhokoľvek veku, ktorí sa rozhodli zdokonaliť si svoje komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. Príležitosť aktívne sa zapojiť do moderného jazykového kurzu s rodenými anglicky hovoriacimi lektormi mal aj autor známej pentalógie Podnik a podnikanie, profesor Štefan Kassay. Podľa jeho aj osobnej skúsenosti ide o: najintenzívnejší jazykový kurz v Českej a Slovenskej republike, kde okrem zdokonaľovania sa v anglickom jazyku sa nadväzujú aj nové kontakty s odborníkmi z podnikateľskej s

Archív