Zamestnanci I.D.C. Holding v slovenských krojoch

Vlčkovce 27.5.2017. To bola idea, ktorú zamestnanci tohto známeho podniku, výrobcu fenomenálneho produktu horalky si pripomenuli v poslednú májovú sobotu vo Vlčkovciach. Tento, v poradí už 17. ročník Dňa IDC sa vyznamenal doslova rekordnou účasťou. Takmer 2 000 účastníkov prezentovalo tradície snúbiace sa s terajškom. Mnohí oblečení v slovenských krojoch nielen symbolizovali život našich predkov, ale v prenesenom význame aj súčasnosť stvárnenú vo výrobkoch firmy s tradičnými, vyše niekoľko desiatok rokov datovanými receptúrami. Očakávania prítomných aj v tieto chvíle, hneď po príchode na toto skvelé miesto, sú zjavné, prezrádzajú ich prvé zvítania kroky do priestotu zážitkov dnešného dňa. Je

Neformálne rokovanie profesora Štefana Kassaya a splnomocnenca EÚ pre Strednú Áziu Petra Buriana

Bratislava 25.5.2017. Dnešný deň bol po politicko-ekonomickej stránke zaujímavý aj tým, že sa udiali celkom nečakané stretnutia aktérov zapojených do procesu ekonomickej diplomacie. O hospodárskom rozvoji krajín stredného východu diskutovali dnes minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák s osobitným splnomocnencom Európskej únie pre strednú Európu. Predmetom rozhovoru bol aj potenciál vyšehradskej štvorky (V4), osobitne skúsenosti z transformácie, pri zintenzívnení spolupráce medzi Strednou Áziou a Strednou Európou. V užšom kruhu diplomatov, mimo oficiálnu pôdu hovoril o tom prof. Štefan Kassay, ktorý s potešením reagoval na náhodné stretnutia s viacerými účastníkmi Globsecu 2017. Stretol s

Štefan Kassay prezentoval štvrtý zväzok pentalógie Podnik a podnikanie vo Varšave

Warszawa 11.5.2017. Profesor Štefan Kassay na pôde Slovenského inštitútu vo Varšave predstavil v poradí už štvrtý poľský preklad svojho autorského diela – pentalógie Podnik a podnikanie. Titul IV. zväzku s poľským názvom „Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość“ opisuje „Interné procesy“ a je výsledkom spolupráce poľského vydavateľa KSIĘGARNIA AKADEMICKA a vydavateľstva VEDA Slovenskej akadémie vied. Medzi vzácnymi hosťami tohto podujatia tentoraz nechýbal ani prezident Bronislaw Komorowski, bývalá hlava štátu, ale i slovenský veľvyslanec vo Varšave Dušan Krištofík, zástupcovia poľského vydavateľstva, podnikatelia a vedeckí a akademickí pracovníci. Autor pentalógie profesor Štefan Kassay v príh

Štefan Kassay, ekonomický diplomat, autor pentalógie, si dnes, vo Veľkej sále historickej radnice z 

Košice, 7.5.2017. Štefan Kassay, Košičan, v štrnástich rokoch odišiel za učňa do Trnavy a potom už striedavo žil v Budapešti, Prahe a Bratislave. Napriek tomu sa cíti byť Košičanom, odkiaľ pochádza jeho manželka Mária, kde žije jeho brat Vojtech a kde má svojich priateľov a známych. Spätosť s Košicami vyjadruje už aj tým, že jeho priezvisko v slovenčine znamená Košický. O to viac ho potešilo, že mu bola dožičená Plaketa primátora mesta Košice na slávnostnom ceremoniáli udelenia mestských ocenení v rámci XXIII. ročníka osláv Dňa mesta Košice, ktoré sa konajú pri príležitosti udelenia prvej erbovej listiny mestu Košice panovníkom Ľudovítom Veľkým v roku 1369. Z rúk primátora mesta Richarda Raš

Archív