Ocenenie najlepšej študentky Bc. Dagmar Volochovej na Medzinárodnej vedeckej konferencii „Podnikanie

Prešov 27.4.2017. V priebehu medzinárodnej konferencie o podnikaní a inováciách, ktorú zorganizovala Katedra ekonomiky, manažmentu a marketingu, popri prednáškach aj zahraničných odborníkov zvučných mien došlo k nečakanej milej udalosti. Účastník tejto konferencie akademik Európskej akadémie vied a umení, známy podnikateľ, vedec, ekonomický diplomat a zároveň prezident Nadácie na podporu vedy a vzdelávania nesúcej jeho meno Štefan Kassay, na konferencii po svojom vystúpení oslovil menovite prítomnú študentku, ktorej pred celým auditóriom vyslovil veľké uznanie formulované aj na dokumente, ktorý jej osobne odovzdal slovami: „Toto ocenenie patrí Bc. Dagmar Volochovej za investigatívny prístup

Profesor Kassay vystúpil na medzinárodnej vedeckej konferencii „Podnikanie a inovácie podnikateľskýc

Prešov 27.4.2017. Profesor Štefan Kassay vystúpil na medzinárodnej vedeckej konferencii „Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít XII.“ v Prešove, ktorú zorganizovala Katedra ekonomiky, manažmentu a marketingu Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove svojou prednáškou „Komunikácia a komunikačný priestor, komunikačné okruhy a strategická komunikácia“ . Po oficiálnom otvorení podujatia moderátorkou prof. Ing. Annou Šatanovou, CSc. a vystúpení prof. PhDr. Beáty Balogovej, PhD., z Prešovskej univerzity v Prešove sa za účasti odbornej a akademickej špičky zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Ruska, Rumunska, ale aj z Izraelu a Čile, k účastníkom celkom nefor

Veda a prax sa bez seba nezaobídu

Bratislava 18. 4. 2017. Po úspešnej medzinárodnej konferencii „Nová Európa/New Europe 2016“ vo vydavateľstve VEDA Slovenskej akadémie vied vychádza aj jej knižná podoba s výrečne pôsobiacim titulom „ANTOLÓGIA – historiografické sondy a filozoficko-ekonomická reflexia, spoločenské javy, očakávania a predstavy v prezentáciách významných osobností“. Výrazovo stvárnený vonkajšok publikácie, ale aj priliehavá modrá farba prislúchajúca Európskej únii s trepotajúcou sa vlajkou a zvoleným logom konferencie Nová Európa vtlačili tejto publikácii dynamický ráz. Na takmer 200 stranách čitateľ nájde prepis audiovizuálnych záznamov vystúpení rečníkov konferencie, ako aj písomné príspevky ďalších významnýc

Antológia – historiografické sondy a filozoficko-ekonomická reflexia z medzinárodnej konferencie Nov

Bratislava VEDA-SAV 13.4.2017. Vo vydavateľstve Slovenskej akadémie vied VEDA v týchto dňoch bolo vydané knižné dielo Antológia. Ide o historiografické sondy a filozoficko-ekonomickú reflexiu z medzinárodnej konferencie Nová Európa / New Europe zostavenú profesorom Štefanom Kassayom. Ako už sám názov napovedá, je to viacprierezové dielo približujúce konferenciu Nová Európa. Čitateľ sa dozvedá dôvod pre usporiadanie konferencie s medzinárodnou účasťou, zadefinovanie jednotlivých úloh a vytýčenie predpokladaného cieľa konferencie. Prezentovaný je webový portál www.neweurope.sk , ktorý bol účelovo spustený sedem mesiacov pred termínom konania konferencie. Publikácia monitoruje vystúpenia jednot

Bulharská veľvyslankyňa J.E. Yordanka Chobanová a prof. Štefan Kassay rokovali o ďalšej spolupráci

Pezinok 10.4.2017. V sídle Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania prof. Kassay privítal J.E. Yordanku Chobanovú, mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Bulharskej republiky v Slovenskej republike. Stretnutie nadväzovalo na doterajšie aktivity, najmä v oblasti ekonomickej diplomacie medzi Bulharskom a Slovenskom, ktorú po Margarite Ganeve preberá nová veľvyslankyňa Chobanova. Profesor Štefan Kassay predstavil veľvyslankyni sídlo Nadácie a tím spolupracovníkov, ktorí sa podieľajú na tvorbe duševných produktov. Veľvyslankyňa s veľkým záujmom si prezrela pracovisko grafikov, knižnicu a televízne štúdio. Vytvorila sa tak veľmi priaznivá atmosféra na nadviazanie rokovania

Profesor Štefan Kassay zablahoželal bulharskej veľvyslankyni Yordanke Chobanovej k 10. výročiu vstup

Bratislava 5.4.2017. Profesor Štefan Kassay pri príležitosti osláv 10. výročia vstupu Bulharskej republiky do Európskej únie zablahoželal veľvyslankyni Yordanke Chobanovej k tomuto historickému míľniku. Predseda Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. sa v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR v Bratislave zúčastnil na slávnostnom koncerte a vernisáži fotografií venovanom svetoznámej bulharskej opernej dive Gene Dimitrovovej. Na podujatí, ktoré si okrem dekády členstva Bulharska v Európskej únii zároveň pripomínalo aj 45. výročie založenia Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave, sa zúčastnila vyše stovka významných hostí vrátane bulharského ministra kultúry Rashka Mladenova. Štefan K

Na prijatí u štátnej tajomníčky o reforme školstva a šírení pentalógie v zahraničí

Bratislava 5.4.2017. Profesor Štefan Kassay na prijatí u štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej hovoril o prebiehajúcej reforme školstva, aj vo väzbe na duálne vzdelávanie. Ako po stretnutí na pôde rezortu školstva profesor Kassay konštatoval, „hovorili sme predovšetkým o potrebe reformy slovenského školstva, ktorá sa v období transformácie spoločnosti zanedbala a doterajšie zmeny neviedli k zvýšeniu kvality systému vzdelávania.“ Podľa neho je veľmi dôležité do vzdelávacieho procesu na stredných a vysokých školách aplikovať aj prepojenie vedy s praxou, ktoré je nevyhnutné pre dobrú prípravu kvalitných absolventov vhodných pre okamžité zapojenie

Archív