Vychádza štvrtý zväzok pentalógie Podnik a podnikanie autora Štefana Kassaya v poľskom jazyku

Pezinok 22. 3. 2017. Štvrtý zväzok pentalógie Podnik a podnikanie – „Interné procesy“ autora Štefana Kassaya vychádza v týchto dňoch v poľskom jazyku. Kniha s názvom „Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość“ je výsledkom spolupráce poľského vydavateľa KSIĘGARNIA AKADEMICKA a vydavateľstva VEDA Slovenskej akadémie vied. Štvrtý zväzok podrobne analyzuje problematiku interných procesov vo výrobe. „Výklad problematiky sa prednostne opiera o procesy, ktorých charakter je vo viacerých odvetviach identický, alebo podobný. Z hľadiska zrozumiteľnosti, aj v nestrojárskych odboroch, je terminologická stránka výkladu zjednodušená, približujúca sa viac ekonomickej terminológii,“ povedal o najnovšom zväzku p

Ing. Miroslav Buch a Ing. Jozef Banič ocenení

Pezinok 20.3.2017. Dnes odovzdal prof. Štefan Kassay predseda dozornej rady I.D.C. Holding, a.s a prezident nadácie nesúcej jeho meno dvom významným odborníkom a dlhoročným zamestnancom I.D.C. Holding a.s ocenenia. Ing. Miroslav Buch bol vyznamenaný Nadáciou profesora Štefana Kassaya na rozvoj vedy a vzdelávania za celoživotnú prácu, dosahované výnimočné výsledky v rozvoji produkčných procesov, modernizáciu výrobných, logistických a skladových priestorov, za starostlivosť o ľudí a aktívnu účasť na podpore vedy a vzdelávania v I.D.C. Holding, a.s. Ing. Jozef Banič bol ocenený zlatou medailou I.D.C. Holding, a.s. za celoživotné zásluhy a realizáciu výrobných, administratívnych objektov a komun

Cena excelentnosti ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavovi Lajčákovi za po

Bratislava 14.3.2017. Profesor Štefan Kassay odovzdal ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslavovi Lajčákovi „Cenu excelentnosti“. „Túto zlatú medailu ako najvyššie ocenenie Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania som sa rozhodol pánovi ministrovi udeliť za prevzatie záštity, podporu vedy, vzdelávania a poznatkový transfér pri príprave medzinárodnej konferencie Nová Európa/New Europe, ktorá sa za účasti významných osobností stredoeurópskeho regiónu uskutočnila minulý rok v októbri na Smolenickom zámku,“ uviedol Štefan Kassay. Ako dodal, bol to práve šéf rezortu diplomacie, bez ktorého osobnej záštity a patronátu by toto podujatie nemohlo dosiah

O riadení v Budapešti

Budapest 13.3.2017. Dnes sa prof. Štefan Kassay, autor pentalógie Podnik a podnikanie stretol v Budapešti s riaditeľom vydateľstva Gondolat, ktoré spoločne s vydavateľstvom VEDA SAV vydávali maďarskú modifikáciu spomenutého diela. Riešili otázky ďalšej spolupráce z hľadiska rentability vydávania modifikovanej verzie edičného radu Riadenie. Ide o 20 kníh formátu A5 v tvrdej väzbe, ktoré sú určené pre druhý a tretí stupeň štúdia na univerzitách každého typu. Priebeh rokovania ukázal, že problémové otázky sa môžu riešiť priechodným spôsobom. Nanovo sa vrátili k nedávnym úvahám o možnom rozpočte, a hlavne výnosom v podobe nových znalostí určených pre študentov, manažérov a nastupujúcej generác

Peter Weiss so Štefanom Kassayom o športe, politike a diplomacii

Praha 8.3.2017. Profesor Štefan Kassay počas marcovej návštevy Prahy v sídle slovenského veľvyslanectva sa stretol s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky v Českej republike, Petrom Weissom. Keďže o ňom je známe, že má aktívny vzťah k športu a dokonca dvakrát zabehol aj známy Medzinárodný maratón mieru v Košiciach, práve touto oblasťou jeho záujmu začal aj samotný rozhovor pre rubriku Hosť Štefana Kassaya. „Najmä ten prvý maratón pre mňa dopadol dramaticky, pretože som prepálil tempo. Všetci ma varovali, aby som to nepreháňal. Veľmi rád na to spomínam, ako na 29 km Miki Dzurinda na mňa kričal „kam sa ponáhľaš?“, aby som spomalil, skoro som sa spálil. Nakoniec som mal

Stretnutie predsedu Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. s prezidentom Rudolfom Schusterom

Pezinok 7.3.2017. Dnes sa stretli prezident Rudolf Schuster (1999–2004) a prezident Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania na pracovisku predsedu Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. v Pezinku. Samotná návšteva mala skôr osobný ráz. Na stretnutí sa zhovárali o autorskej a vydavateľskej činnosti a vzájomne sa oboznamovali so svojimi autorskými zámermi. Nečakaným prekvapením pre prezidenta Rudolfa Schustera bolo odovzdanie pentalógie Podnik a podnikanie v anglickej jazykovej verzii, ktorú na konferencii Nová Európa dostal ako dar od autora každý účastník. Štefan Kassay okrem ďalších nových publikácii mu odovzdal pamätnú medailu za podporu vedy, vzdelávania a poznatkový t

Profesor Kassay s prezidentom Václavom Klausom o jeho súčasnej práci, názoroch na Slovensko, systéme

Praha, Institut Václava Klause 2.3.2017. Profesora Štefana Kassaya prijal v zámočku na pražskej Hanspaulke prezident Václav Klaus, ktorý bol hlavou Českej republiky v rokoch 2003 až 2013. Na pôde Inštitútu Václava Klausa sa rozprávali predovšetkým o názoroch a postojoch k budúcnosti Európskej únie, o práci a činnosti Inštitútu ale aj o konferencii Nová Európa, ktorá sa uskutočnila na jeseň minulého roka. Ako po stretnutí profesor Kassay konštatoval, že: „prijatie na Inštitúte Václava Klausa sa nieslo v milej priateľskej atmosfére. Hovorili sme spolu najmä o filozofii budúceho vývoja v Európe a Európskej únii, ale dotkli sme sa aj aktuálneho diania u nás na Slovensku, či v Českej republike.“

Archív