Stretnutie Štefana Kassaya s kardiológom Gabrielom Kamenským

Bratislava 28.2.2017. V rámci poznávania úrovne lekárskej starostlivosti o pacientov, osobitne so zameraním na choroby srdca sa dnes v Bratislave v blízkosti ružinovskej nemocnice stretli profesor Štefan Kassay, DrSc., podnikateľ a ekonomický diplomat a doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc. FESC, vedúci lekár ONKD V. Internej kliniky LFK a UNB, hlavný odborník MZ SR pre odbor kardiológie. Hneď prvá informácia je ohromujúca. „Osem z desiatich Slovákov má minimálne jeden rizikový faktor srdcovo-cievnych chorôb a tieto riziká sú väčšinou nedostatočne kontrolované. Stále pretrváva enormný počet nových infarktov, mozgových príhod, hospitalizácií na srdcové zlyhávanie a vysoký krvný tlak.“ Táto skutoč

Rok kohúta - pripomenutie si čínskeho nového roku

Bratislava 23.2.2017. Čínsky rok Kohúta 2017 bude obdobím, kedy zvíťazí diplomacia namiesto hádok a prinesie viac spravodlivosti, lebo Kohút nezabúda dohliadať na dodržiavanie práv na svojom území. Kohút je pre Číňanov symbolom vernosti, dochvíľnosti a precíznosti. Jangový Oheň vystrieda Oheň jinový. Rok ohnivého Kohúta začína podľa čínskeho kalendára 28. januára 2017 a končí 15. februára 2018. Po náročnom roku Červenej Opice, prichádza spomalenie a stabilizácia, ktorú prináša rok Ohnivého Kohúta. V niektorých oblastiach Číny, Indočíny a Japonska sú aj verzie Páva, Kuraťa, alebo bájneho Fénixa. Sila tohto roku bude Oheň, ale Oheň Jinový, čiže jemnejší, ženskejší. Istú úroveň znalostí sa isto

Profesor Kassay hovoril s gruzínskym veľvyslancom o spolupráci v oblasti vzdelávania a odovzdávania

Bratislava 20.2.2017. Slovenské skúsenosti z oblasti vysokoškolského vzdelávania a aplikácia praktických skúseností s riadením firiem na Slovensku by mohli byť predmetom budúcej spolupráce medzi Gruzínskom a našou krajinou. Zhodli sa na tom predseda Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. profesor Štefan Kassay a mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Gruzínska profesor Revaz Gachechiladze. Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo na pôde veľvyslanectva Gruzínska v Bratislave sa obaja predstavitelia venovali aj nedávnej medzinárodnej konferencii Nová Európa 2016, ale i možnostiam ďalšej spolupráce v rámci rozvojovej pomoci SR. Podľa profesora Kassaya „jediná cesta k zvyšovaniu výkonnosti podnikov pri sú

Neformálne stretnutie Štefana Kassaya s Vojtechom Rušinom v Starej Lesnej

Stará Lesná 14.2.2017. Pri príležitosti pracovnej cesty a účasti na viacerých rokovaniach v okolí, sa stretli Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc., autor odborných publikácií, podnikateľ a ekonomický diplomat s RNDr. Vojtechom Rušinom, DrSc., významnou osobnosťou vedy a verejnosti známym pracovníkom Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici. Pozhovárali sa o jeho najnovších výskumoch, ale aj o úspešných výstavách fotografií a dokumentov z ďalekých ciest umelecky stvárnených vo viacerých jeho publikáciách. Obaja si vymenili svoje ostatné knižné diela. Vojtech Rušín venoval Štefanovi Kassayovi knihu EXTRÉMY, cestopis o putovaniach za úplným zatmením Slnka do Austrálie, afrického

A. L. Fedotov: Bez národného záujmu, nemôže existovať záujem spoločný

Bratislava 10.2.2017. Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike, J.E. Alexey Leonidovič Fedotov pri príležitosti Dňa diplomatického pracovníka usporiadal recepciu v hoteli Crown Plaza, kde bolo okolo 100 významných hostí z diplomatických kruhov, ale aj predstaviteľov rozličných spoločcenských ustanovizní. J.E. Fedotov poskytol interview profesorovi Štefanovi Kassayovi. Veľvyslanec v súvislosti s aktuálnymi udalosťami povedal: „V súčasnom období musíme spolupracovať na boji proti terorizmu, to je nevyhnutný predpoklad pre ďalšie napredovanie. Ak však nemôžeme rozhodovať o týchto otázkach spoločne, myslím, že bude veľmi ťažké niečo v tomto smere podniknúť. M

Pracovné stretnutie Štefana Kassaya s Lajosom Kupcsokom a Kupcsokné Polyák Ágnes Antóniou

Vysoké Tatry 3.-4. 2. 2017. Pracovné stretnutie slovenského podnikateľa, vedca a ekonomického diplomata, zakladateľa a prezidenta Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania, profesora Štefana Kassaya so spolupredsedom Budapeštianskej obchodnej a priemyselnej komory Dr. Lajosom Kupcsokom a Dr. Kupcsokné Polyák Ágnes, tajomníčkou pre otázky samosprávy karpatského regiónu, sa konalo v Novej Lesnej, s cieľom dohodnúť sa na podrobnejšej analýze, pokiaľ ide o možnosti a realizáciu konkrétnych aktivít vo vzájomnej spolupráci odborníkov Slovenska a Maďarska Hostia Štefana Kassaya pri zoznamovaní sa s predloženým Návrhom dlhodobej spolupráce medzi Nadáciou podporujúcou vedu a vzd

Profesor Kassay na pracovnom obede s japonským veľvyslancom diskutoval o Novej Európe, existenčnej k

Bratislava 2. 2. 2017. Predseda Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. Štefan Kassay na pracovnom obede s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Japonska v SR J. E. pánom Junom Shimmim diskutoval o reflexiách z konferencie Nová Európa 2016, o firemnej politike zamestnanosti, vede, vzdelávaní i nových technológiách. V priateľskej atmosfére sa vrátili k medzinárodnej konferencii Nová Európa na Smolenickom zámku, na ktorej vystúpil aj japonský veľvyslanec. Jeho príspevok o vývoji vzťahov Japonska s EÚ i Slovenskom zaujal takmer stočlenné auditórium zložené s osobností slovenskej a zahraničnej politiky, vedy, diplomacie, či oblasti vzdelávania a podnikania. Veľkú pozornosť v diskusii s japonským d

Stretnutie s veľvyslankyňou Líviou Klausovou

Bratislava 2. 2. 2017. Profesora Štefana Kassaya prijala na pôde českého veľvyslanectva v Bratislave J. E. pani Lívia Klausová. Ako po stretnutí profesor Kassay konštatoval, že „prijatie sa nieslo v milej priateľskej atmosfére, pričom sme pokračovali v diskusii na témy z predchádzajúcich stretnutí.“ S mimoriadnou a splnomocnenou veľvyslankyňou hovorili predovšetkým o úspešnej medzinárodnej konferencii Nová Európa 2016, na ktorej s Lívia Klausová zúčastnila ako jedna z viacerých na Slovensku akreditovaných diplomatov. Medzi hlavných hostí a rečníkov patrili prezidenti Ivan Gašparovič, Bronisław Komorowski a Lech Wałęsa, pričom Českú republiku zastupoval výkonný riaditeľ Inštitútu Václava Klau

Štefan Kassay s Jaroslavom Chlebom o pokračovaní spolupráce I.D.C. Holding, a.s. s programom rozvojo

Bratislava 1. 2. 2017. Predseda Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. Štefan Kassay hovoril o možnostiach pokračovania v spolupráci na programe rozvojovej pomoci SR s riaditeľom Odboru rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Jaroslavom Chlebom. Po úspešnej realizácii projektu študijnej stáže pre gruzínskych začínajúcich podnikateľov v prevádzkarni Pečivárne Sereď sa vedenie spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. rozhodlo, že ponúkne svoje kapacity pre ďalšie aktivity Slovak Aid – Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. „Vzhľadom na veľmi dobré skúsenosti s týmto

So srbským veľvyslancom o význame konferencie Nová Európa a o perspektívach slovensko-srbských hospo

Bratislava 1. 2. 2016. Profesora Štefana Kassaya prijal mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Srbskej republiky v SR J. E. pán Šani Dermaku. So srbským diplomatom diskutovali najmä o novembrovej konferencii Nová Európa, ale aj o možnostiach rozvoja slovensko-srbských hospodárskych vzťahov. Šani Dermaku poďakoval Štefanovi Kassayovi, ako organizátorovi, za pozvanie na medzinárodnú konferenciu v Smoleniciach, ako aj za možnosť stretnúť sa s ďalšími významnými osobnosťami. Podľa jeho slov diskusia o budúcnosti Európy a riešení jej problémov je pre náš kontinent mimoriadne prospešná a potrebná. Profesor Kassay svojho hostiteľa uistil, že diskurz o hodnotách „Novej Európy“ bude aj naďalej pokračo

Archív