Obzretie sa za tvorbou Štefana Kassaya v roku 2016

Bratislava 27. 1. 2017. Osobitosť literárnej tvorby Štefana Kassaya, akademika Európskej akadémie vied a umení, spočíva vo variantnej štýlovosti a variantnej žánrovosti. Venuje sa vede a je autorom uznávaných vedeckých diel. Výraznou monografiou je pentalógia, vydávaná vo vydavateľstve SAV VEDA. Svojou výnimočnosťou bola začlenená do Európskej knižnice a tiež ako jediné dielo slovenského autora je umiestnená aj v Kremeľskej knižnici. Predstava o tvorbe Štefana Kassaya v roku 2016 si však vyžaduje obzretie sa aj do nedávnej minulosti, v ktorej autor systematicky pokračuje. Dokumentujú to aj priložené obrázky. Kompletné vydanie projektu Podnik a podnikanie predstavuje 25 kníh, t.j. 5 kníh v pi

Výročné spoločné zasadnutie predstavenstva a dozornej rady I.D.C. Holding, a.s.

Starý Smokovec 25. 1. 2017. Zasadnutie predstavenstva a dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. v Starom Smokovci sa stalo firemnou tradíciou, keďže sa konalo bez prerušenia od prelomu tisícročí. Každý rok, vždy v slávnostnom duchu ho otvára predseda Dozornej rady prof. Štefan Kassay. Jeho prvými slovami sú želania šťastného Nového roku a ďalšieho napredovania korporácie v duchu zásad podnikovej politiky orientovanej na starostlivosť o ľudí a dosahovanie solídnych ekonomických výsledkov vlastným pričinením, pri prekonávaní nemalých zložitostí a vplyvov okolitého diania. Každá momentka vystihuje tvorivé ovzdušie a otvorenosť v prijímaní názorov a tiež, ak je to nevyhnutné, aj tvrdú konfrontáciu v

Tretí rok komentárov, blogov a knižnej tvorby v roku 2016

Bratislava 23. 1. 2017. Podnikateľ a vedec Štefan Kassay sa aj v roku jeho trištvrte storočného jubilea prihovára ľuďom osobitým spôsobom. Ako sám vraví, život prináša každý deň nové udalosti a tak aj každý deň si kladie otázku, čo ďalej, čo je práve najdôležitejšie, aké hodnoty vedú človeka životom a na mnohé odpovedá len jemu vlastným spôsobom. Je pozoruhodné, ako v úvodných slovách k súhrnu komentárov a blogov vydaných v roku 2016 píše šéfredaktorka Marcela Šimková, že“ ..., vychádzajú v HN príspevky výnimočného človeka. Biznismena, ktorý stojí za jednou z top slovenských značiek – za firmou, ktorá má tradíciu, dáva prácu stovkám ľudí, drží si punc čisto slovenského vlastníctva... Odborná

O perspektívach a príležitostiach s Čínskym veľvyslancom Lin Linom

Bratislava 18. 1. 2017. Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec v Slovenskej republike Lin lin sa dnes na pôde veľvyslanectva stretol so Štefanom Kassayom, predsedom Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. Profesor Kassay informoval čínskeho veľvyslanca o celom rade aktivít korporácie, ako aj jej domácich a zahraničných dcérskych spoločností. Veľvyslanca Lin Lin oboznámil aj so svojou rozsiahlou publikačnou tvorbou zameranou predovšetkým na oblasť riadenia podnikov, čerpajúc skúsenosti z vlastného úspešného podnikania v oblasti potravinárskej výroby. Svojmu hostiteľovi za aktívnu účasť a spoluprácu na konferencii Nová Európa Štefan Kassay venoval päťzväzkovú anglickú mutáciu svojej pentalógie „P

Spoločne koncipované akcie sú dobrým začiatkom pre pokračovanie plodnej spolupráce

Bratislava 17.1.2017. Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec dnes prijal predsedu Dozornej rady korporácie I.D.C. Holding, a.s. Štefana Kassaya. Predmetom ich rokovania bolo nadviazanie na doterajšie kontakty v oblasti spolupráce zameranej na zvyšovanie efektivity ekonomiky podnikov. Zvlášť ocenil aktivity korporácie v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ s akcentom na návštevu eurokomisárky Marianne Thyssen, 27 ministrov krajín EÚ a ďalších členov ministerstiev a Slovenskej akadémie vied pod vedením ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera. Ďalšou významnou udalosťou bolo usporiadanie medzinárodnej konferencie Nová Európa Nadáciou profesora Štefana Kass

Dušan Bella a Štefan Kassay na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí: Reminis

Bratislava 9. 1. 2017. Dušan Bella, riaditeľ Odboru európskych politík prijal na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí prezidenta Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania. Aj v dnešnom rozhovore, viac ako mesiac po medzinárodnej konferencii „NOVÁ EURÓPA/NEW EUROPE“, rezonovali jej nosné témy. Spätný pohľad na jednotlivé vystúpenia a poďakovania významných rečníkov konferencie a vôbec jej veľkorysé uskutočnenie predstavovalo intelektuálny príspevok Nadácie profesora Štefana Kassaya k tejto politicky významnej udalosti, na ktorej záštitu prevzal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák. Ako sa Dušan

Profesor Kassay na prijatí u poľského veľvyslanca hovoril o výsledkoch konferencie Nová Európa

Bratislava 4. 1. 2017. Predseda Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. Štefan Kassay na audiencii u veľvyslanca Poľskej republiky Leszeka Soczewicu hovoril o výsledkoch nedávnej medzinárodnej konferencie Nová Európa 2016 na Smolenickom zámku ako aj o pretrvávajúcich pocitoch z vystúpení takmer tridsiatky rečníkov zo Slovenska i zahraničia. Podujatie pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré bolo súčasťou aktivít Slovenského predsedníctva v Rade EÚ navštívilo vyše 90 významných predstaviteľov vrátane prezidentov, diplomatov, rektorov, akademikov, zahranično-politických analytikov, zástupcov štátnych inštitúcií a podnikateľov. Veľvyslanec poľskej republiky Leszek S

Archív