Dvadsaťosem komentárov a blogov Štefana Kassaya – aj tento rok v knižnom vydaní

Zbierka komentárov Dnes píše Štefan Kassay, uverejnených v roku 2016 v Hospodárskych novinách, je ďalším pohľadom do „duše“ človeka, ktorého životným krédom je spojenie vedy s praxou a motiváciou je neustála tvorivá činnosť a písanie kníh s odborným obsahom. Profesor Štefan Kassay v roku 2016 vydal dve monografie Podnik a podnikanie v maďarčine (Vállalat és vállalkozás, IV. a V. zväzok) a jednu v ruštine (Predprijatie i predprinimateľstvo, III. zväzok) a v príprave je tlač IV. a V. zväzku poľskej mutácie pentalógie Podnik a podnikanie (Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość). Okrem toho mu vyšli aj dve knihy s názvom Bližšie k človeku a Island – krajina ohňa a ľadu. Táto rozsiahla tvorba mu vš

Profesor Kassay predstavil svoju pentalógiu na pôde Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave

Pri príležitosti vydania III. zväzku v ruštine (Strategická komunikácia) profesor Štefan Kassay predstavil na pôde Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave svoju úspešnú knižnú pentalógiu „Podnik a Podnikanie“. Súbor piatich kníh, ktorého tri prvé zväzky už vyšli v ruskom vydavateľstve Nauka pod názvom „Predprijatie i predprinimateľstvo“ jeho autor prezentoval pred veľvyslancom Ruskej federácie Alexejom Leonidovičom Fedotovom, riaditeľkou Ruského centra vedy a kultúry Tatianou Mišukovskou, ako aj ďalšími predstaviteľmi z oblasti vysokého školstva, vedy, kultúry a hospodárstva. Pentalógia Podnik a podnikanie v ruskej jazykovej verzii Tatiana Mišukovská privítala vzácnych hostí Autor pental

Osobnosti sa na konferencii „Nová Európa 2016“ v Smoleniciach zhodli, že Európa nemá lepšiu alternat

„Európska únia je jediná vhodná alternatíva pre ďalší úspešný vývoj v Európe“, zhodli sa na tom osobnosti ktoré 29. novembra diskutovali o budúcnosti starého kontinentu na medzinárodnej konferencii „Nová Európa 2016“ na Smolenickom zámku. Takmer stovka zúčastnených hostí a rečníkov prevažne z krajín strednej a východnej Európy, ale aj ďalších štátov, hľadalo odpovede na otázky týkajúce sa aktuálnych spoločenských, politických a hospodárskych premien v Európe, v kontexte s ostatným vývojom v Európskej únii ovplyvneným aktuálnym Brexitom, migračnou vlnou, zmenou hospodárskych a sociálnych pomerov, bezpečnostnými rizikami i hrozbou terorizmu na starom kontinente. Bývalý poľský prezident Bronisł

Archív