Ako vzniká HN magazín ?

Pezinok 18.11.2016. Blyslo vám niekedy mysľou pri čítaní bežného vydania Hospodárskych novín, koľko práce rôznych profesií sa nachádza ukrytých v riadkoch novín ? Od práce redaktorov, šéfredaktorov, korektorov, fotografov cez tlačiarenské profesie až po distribučnú cestu predaja samotných novín. Nie je ľahké zmapovať spomínaný proces a trvalo by nám to istotne niekoľko dní. Profesor Štefan Kassay s manželkou Máriou počas fotografovania do HN magazínu Hospodárskych novín Tentokrát sme sa nenaháňali s časom pri „dedlajne“ uzávierky textov a grafiky, v dostatočnom predstihu nás navštívili redaktorka Iveta Grznárová a profesionálny fotograf Adam Suchánek, aby priamo na pracovisku profesora Štefa

Stefan Canev k zbližovaniu Európy

Bratislava 16.-17.11.2016. V rámci Festivalu slobody pod záštitou aj J.E. pani Margarity Ganevy, mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Bulharskej republiky v Slovenskej republike, v priestoroch Bulharského kultúrneho inštitútu pozvaní hostia, vďaka organizátorom mohli osobne stretnúť s bulharským básnikom, spisovateľom a dramaturgom Stefanom Canevom. Rozhovor s J.E. Margaritou Ganevovou,pred začatím stretnutia Jeho poézia je preložená do všetkých európskych jazykov, ako aj do čínštiny, mongolčiny, arabčiny a hebrejčiny, jeho divadelné hry (Posledná Sokratova noc, Druhá smrť Janny z Arku) sa hrali v Paríži, Grenoble, Bordeaux, Aténach, Montreale, Petrohrade, Lipsku, Wiesbadene, Varšave, K

Publikácie Bližšie k človeku a Island – krajina ohňa a ľadu prezentované na pôde Slovenskej akadémie

Bratislava 8.11.2016. V priestoroch Malej kongresovej sály Slovenskej akadémie vied sa konala ďalšia z prezentácii najnovších autorských diel profesora Štefana Kassaya. Medzi prítomnými najväčší záujem vyvolala záujem publikácia „Island – krajina ohňa a ľadu“, ktorú autor považoval nie za vedeckú, ale autentickú výpoveď o udalostiach a stretnutiach počas jeho trojtýždňového pobytu na tomto ostrove. Dalšia z prezentovaných publikácii „Bližšie k človeku“ vyvolala odozvu predovšetkým v radoch odborníkov a manažérov z praxe, najmä z I.D.C. Holding, a.s. Profesor Štefan Kassay s riaditeľom vydavateľstva VEDA JUDr. Milanom Brňákom a Ing. Marekom Trubačom Príhovor generálneho riaditeľa I.D.C. Holdi

Stretnutie s viceprezidentom Európskej investičnej banky

Bratislava 4.11.2016. Bývalý minister hospodárstva Vazil Hudák je prvým slovákom, ktorý zastáva vrcholové pozície v najväčšej medzinárodnej rozvojovej banke. Hlavnou úlohou Európskej investičnej banky je prispieť k hospodárskemu rozvoju v rámci európskej únie. Vazil Hudák v pozícii viceprezidenta sa zaoberá radom otázok súvisiacich s financovaním veľkých projektov na medzinárodnej báze. Podľa slov viceprezidenta prvý významný investičný krok rozvojovej banky v pomoci Slovenskej republiky je financovanie diaľničného obchvatu Bratislavy. EIB je najväčším finančným partnerom projektu a prispieva sumou 426 miliónov euro. Vazil Hudák pri rozhovore s profesorom Štefanom Kassayom. Pri stretnutí sa

Strategická komunikácia v azbuke – tretí zväzok pentalógie Podnik a podnikanie v ruskom jazyku

Moskva, Bratislava 8.11.2016. Už v poradí tretí zväzok pentalógie Podnik a podnikanie v ruskom jazyku je na svete. Publikáciu, ktorá vyšla po takmer dvoch rokoch od predchádzajúceho zväzku, vydalo ruské vydavateľstvo Nauka. Tretí zväzok pentalógie je v plnofarebnom prevedení. Tretí zväzok sa zaoberá strategickou komunikáciou a obsahuje konkrétne príklady uplatnenia a využitia pre jednotlivé podniky, ktoré ponúkajú svoje produkty do obchodných sietí. Zvyšné dva zväzky v ruštine by mali byť vydané ešte v priebehu prvého polroka 2017, čím sa skompletizuje súbor 25 kníh v piatich jazykových mutáciách (slovenská, anglická, maďarská, poľská a ruská). Dvadsaťpäť kníh pentalógie Podnik a podnikanie

Archív