Profesor Štefan Kassay sa stretol s veľvyslancom Ruskej federácie J.E. Alexejom Leonidovičom Fedotov

Bratislava 21.9.2016. Dnes sa na pôde Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku sa stretol profesor Štefan Kassay s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom, A. L. Fedotovom. Hlavnou témou ich stretnutia bola blížiaca sa medzinárodná konferencia New Europe, ktorá sa bude konať 13. októbra v Smoleniciach. To, že pôjde o udalosť mimoriadneho významu preukazuje samotný fakt, že účasť na konferencii prijali významné osobnosti politického aj spoločenského spektra. Na jednom mieste sa tak stretnú politici, diplomati, vedci aj akademici. J.E. Alexej Leonidovič Fedotov, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike v rozhovore s profesorom Štefanom Kassayom. Okrem

V I.D.C. Holding, a.s. poctivosť, profesionalitu, lojalitu a ľudskosť cenia zlatom

Pezinok 12.9.2016. „Dnešný deň môžeme v I.D.C. Holding, a.s. považovať za sviatočný.“ Povedal na slávnostnom stretnutí predseda dozornej rady, profesor Štefan Kassay pri príležitosti udelenia najvyššieho vyznamenania trom zaslúžilým spolupracovníkom. Po úvodných slovách spolu s riaditeľkou divízie ľudských zdrojov, Ing. Darinou Pápayovou, odovzdali Zlatú medailu Oľge Bartošovej, Petrovi Kuchynkovi a Ing. Jurajovi Niedlovi. Ocenení boli za dlhoročnú obetavú prácu, za profesionálny prístup k práci, lojalitu voči firme a ľudský prístup. Zľava: Peter Kuchynka - predák dielenskej údržby I.D.C. Holding, a.s., Oľga Bartošová - vedúca oddelenia miezd I.D.C. Holding, a.s., profesor Štefan Kassay, I

Piaty zväzok pentalógie Podnik a podnikanie vydaný v maďarskom jazyku

Budapešť/Pezinok 10.9.2016. V týchto dňoch sa na maďarský trh dostáva piaty zväzok pentalógie profesora Štefana Kassaya Podnik a podnikanie s podtitulom Učenie a rast. Publikácia je dostupná akademickej sfére, odborníkom v oblasti ekonomiky, študentom na univerzitách, ale aj širokej verejnosti. Vydaním piateho zväzku v maďarskej jazykovej mutácii sa uzatvára dlhoročná práca profesora Štefana Kassaya, tímu prekladateľov, korektorov, vedeckých pracovníkov a vydavateľstva Gondolat na tomto výnimočnom diele, ktoré nemá na maďarskom knižnom trhu konkurenciu. Profesor Kassay sa v piatom zväzku pentalógie zamýšľa nad jej obsahom, poslaním a víziou do budúcnosti: V každom zväzku pentalógie uvádzam a

Víťazi gruzínskej startupovej súťaže pricestujú na stáž do I.D.C. Holding, a.s.

Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. sa už na jeseň tohto roka zapojí do programu rozvojovej pomoci Slovenskej republiky poskytnutím stáže víťazom startupovej súťaže v Gruzínsku. Projekt pripravuje Slovak Aid – Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci s Georgia's Innovation and Technology Agency (GITA) a Ministerstvom hospodárstva a trvalo udržateľného rozvoja Gruzínska. Veľvyslanec Slovenskej republiky v Gruzínskej republike Rudolf Michalka pri odovzdávaní cien. Gruzínska vláda začala prikladať mimoriadnu váhu inováciám a rozvoju startupov v krajine. Tento proces má na starosti Ministerstvo hospodárstva a tr

Archív