top of page

Zručnosť očami Vojtecha Rušina

Pezinok 31.7.2021. Nedávno som sa stretol so svojou známou kaderníčkou, ktorá sa mi posťažovala, že je bez práce. „Ako to“ – opýtal som sa – „veď striháš veľmi dobre a kaderníčky sú v kurze,“ viem to z vlastnej skúsenosti. V ich kaderníctve, kde pred pandémiou pracovala, som sa zastavil niekoľkokrát a nechal sa ňou ostrihať. „Neuživíme sa, povedala mi vedúca a rozviazala so mnou pracovný pomer„ – znela jej odpoveď. Bolo mi jej ľúto. Poznal som aj jej rodičov a strihala naozaj dobre – ale pomaly.

Táto príhoda mi prišla na um, keď som sa rozhodol niečo napísať o zručnosti profesie v najbližších desaťročiach, ale možno nielen pre budúcnosť, ale aj súčasnosť. Totiž moja známa mala zručnosť, strihala fajn, ale pomaly! Teda, nielen podľa jej vedúcej, ale aj mňa. Jej kolegyne, ku ktorým som chodieval boli pri rovnakom úkone dva až tri razy rýchlejšie, i keď výsledný efekt účesu bol od nich horší, ako od mojej známej. A niečo podobné by sme našli aj pri iných povolaniach. Nechcem ďalej rozvádzať svoje teórie o tom, čo s ľuďmi, ktorí svoju zručnosť nadobudli v škole, či dodatočným opakovaním a tréningom, ale v porovnaní s inými sú stále pomalší ako iní. Nie som na to špecialista, ale jedno viem. Takí pracovníci by určite uživili seba a svoju rodinu, ale z ich výkonu ma zamestnávateľ malý zisk.


Ale chcel som písať o zručnosti pre profesie budúcnosti. Skúsme si najprv pripomenúť, čo vlastne zručnosť je podľa múdrych definícií nájdených cez Google. V Slovníku slovenského jazyka nájdeme: zručnosť = obratnosť, šikovnosť, ktorá v rozvinutej forme (Wikipedia) sa definuje nasledovne: zručnosť (tiež spôsobilosť, obratnosť) – je zbehlosť, obratnosť, pri intelektuálnej činnosti; nadobudnutá pohotovosť správne, čo najrýchlejšie a s čo najmenšou námahou vykonávať určitú činnosť na základe osvojených vedomostí a predchádzajúcej praktickej činnosti. Takto by sme mohli pokračovať ďalej, ale, pri jednej definícií zručnosti som našiel, že do istej miery je podmienená vrodenými predpokladmi (https://www.slovnik.one/Zručnosť, alebo, že: Zručnosti sa rozvíjajú učením na základe schopností! To znamená, nech robíte čo chcete, nikdy, nikdy sa cvičením pri rovnakej pracovnej činnosti nepriblížite k človeku s lepšími vrodenými predpokladmi pre danú činnosť, hoci ako uvádza Bc. Januska (https://www.euroekonom.sk/zrucnosti), existuje veľa možnosti, ako svoju zručnosť zdokonaľovať. Zjednodušene povedané, každý môže byť vo svojom odbore pri svojej práci zručný, ale ani najlepším tréningom svoje zručnosti do nekonečná zdokonaľovať nemôže. A to platí odjakživa a bude platiť aj naďalej. To ale neznamená, aby sa ľudia v zručnosti nezdokonaľovali. K zdokonaľovaniu sa v zručnosti má napomôcť aj nedávno vzniknutá INTERCEDU (International Center of Education) so sídlom v Pezinku, ktorú založil mecenáš podpory vedy a vzdelávania na Slovensku profesor Štefan Kassay.

Skúsme sa letmo pozrieť na profesie budúcnosti a potreby zručnosti. Pripomínam, že nepíšem tento príspevok ako odborník v tejto oblasti, ale ako laik a človek, ktorý počas svojho života kadečo prešiel a zažil, ale nikdy napríklad neriadil výrobný podnik (detaily rôznych zručnosti môžeme napríklad nájsť na http://managementmania.com/sk/zrucnost-skill). Osobne sa domnievam, že prvým a základným predpokladom rozvoja zručnosti, bez ohľadu na to, aké mám schopnosti, je celoživotné vzdelávanie sa a mať pred sebou jasný cieľ, ktorý by som chcel dosiahnuť. Ak toto človek nemá, je „stratený“.


Samozrejme je otázkou, v akom smere mám rozvíjať svoje tvorivé schopnosti, či v oblasti technicko-výpočtovej (IT technológie vo všeobecnom slova zmysle), čo je dnes v trende, alebo v oblasti riadiaco-marketingovej (od malých jednotiek po veľké nadnárodné koncerny), alebo v oblasti sociálno-lekárskej (poskytovanie služieb a starostlivosti rôzneho druhu a zamerania pre ľudí) alebo v oblasti esteticko-duchovno-filozofickej (filozofia, spiritualita, oddych a pod). Profesie v ktorejkoľvek z týchto oblasti môžu mať podľa súčasných trendov prenikania angličtiny do jazykov na celom svet rôzne názvy, ale ich základný význam je rovnaký. Napríklad, díler (z angličtiny dealer) – predajca, folower – nasledovník, stúpenec a pod.

Ak sa ja zo svojho pohľadu astronóma pozriem globálne na úspechy rozvoja zručnosti, ako som ich vyššie uviedol, zdá sa mi, že najväčší pokrok sme robili v technicko-výpočtovej oblasti. Pomocou výpočtovej techniky a dokonalých programov, vytvorených vysoko vzdelanými ľuďmi, sme zautomatizovali celé výrobné procesy, napríklad automobilový priemysel, potravinársky priemysel, a pod. Dokážeme poslať kozmickú sondu k maličkej kométe s priemerom len asi 5 kilometrov (Čurjumov-Gerasimenko), na ktorej vo vzdialenosti okolo 500 miliónov kilometrov od Zeme, pristane modul Philae kozmickej sondy Rossetta (bola vypustená v roku 2004 a cieľ bol dosiahnutý v roku 2014), geografickú polohu na zemskom povrchu dokážeme zmerať s presnosťou na centimetre ba možno aj menej, vojenské rakety dokážu zničiť cieľ na Zemi na tisícky kilometrov vzdialený od miesta štartu, ale aj družice obežnej dráhe okolo našej Zeme. Fascinujúcim v tomto smere bol let Apolla s ľudskou posádkou na Mesiac, ktorí na jeho povrchu pristali 20. júla 1969. Plasticky cely priebeh letu zachytáva film Apollo 11. A hoci všetko bolo do najposlednejšieho detailu naplánované a prebiehalo až do samotného pristátia neskutočne hladko, rozhodnutie o pristáti urobili museli v konečnom dôsledku urobiť kozmonauti N. Armstrong a E. Adrin. Presýtenosť údajov v počítači chcela zabrániť v poslednom okamihu pristátiu. Stalo sa tak nepochybne vďaka ich chladnokrvnosti a zručnosti. Stručne povedané – v tomto smere je ľudstvo so súhrou automatika - človek na špičkovej úrovni. Možno aj preto, že tu sa pohybujeme v oblasti neživej hmoty, v ktorej platia prísne a presné zákony. Nie tak, ako napríklad v právnej oblasti – jeden predpis či zákon, traja právnici má minimálne šesť vysvetlení.


Oblasť riadenia a marketingu je typickou oblasťou spojenia odborných vedomostí, sociálnych zručnosti (https://karierainfo.zoznam.sk/cl/1000138/1689907/15-socialnych-zrucnosti--ktore-musite-ovladat--ak-chcete-vychadzat-s-ludmi), tréningu, osobných predpokladov a práce a komunikácie s ľuďmi, ktorá z môjho pohľadu je najnáročnejšia a ktorú môžu vykonávať len mimoriadne talentovaní ľudia. Analýza dát pracovnej činnosti ich organizácie im pomáha, ale konečné rozhodnutie ako ďalej musí vždy urobiť len jedinec alebo kolektív ľudí. Od jeho/ich rozhodnutia budú závisieť osudy stoviek ba tisícov ľudí. Preto sa veľmi čudujem osobám, ktorí bez ukončeného kvalitného vzdelania a komunikácie s ľuďmi sa hrnú do vysokých funkcií - v hospodárskej či politickej činnosti.

Treťou oblasťou, kde sa vďaka prístrojovej technike dosiahol obrovský pokrok, je oblasť zdravotnej starostlivosti, pri odhaľovaní rôznych chorôb a ich úspešného liečenia – spojenie umelej inteligencie a lekára je nová funkcia. No aj napriek tomu sú nemocí s ktorými si nevieme rady. A to zrejme aj preto, že v tomto prípade sme už v oblasti živej, neskutočne variabilnej hmoty, kde nejde všetko podľa našich predstáv a kde bude potrebné vyvinúť mnoho úsilia, aby sme boli voči rôznym chorobám akčnejší a odolnejší. Že to nie je jednoduché, ukázala aj súčasná pandémia s Covidom-19 a jeho mutáciami. Lekári a zdravotné sestry, nech budú akejkoľvek špecializácie, sa budú musieť trvalo učiť variabilnej zručnosti pri ovládaní zložitej prístrojovej techniky. Rovnako to platí aj pre pracovníkov v domovoch sociálnej starostlivosti, kde sa už skúšajú nové „zdravotnícke a ošetrovateľské roboty“, ale položme si ruku na srdce, či dokáže aj taký najdômyselnejší robot nahradiť lásku ošetrujúceho personálu, pohladkanie, či pohľad do očí? Osobne sa domnievam, že nie.

Poslednou oblasťou, ktorá je najviac zanedbaná, a podceňovaná v zručnosti, je duchovná oblasť – od výchovy deti po celú škálu kultúrno-spoločensko-estetického života človeka, vrátane osobnej duševnej hygieny. Česť výnimkám. Ak by táto oblasť bola lepšie podporovaná a rozvinutá (všetko sa vsadilo na techniku, ale technika bez ducha je k ničomu), nebolo by dnes toľko chaosu a skrivodlivosti vo svete. Už starí Gréci a iné národy vedeli, že musí existovať určitý mravný základ, určité spoločenské normy správania sa, určitá organizovanosť, aby spoločnosť prežila a rozvíjala sa. Nakoniec, existujú prírodné zákony, ktoré veľmi presne platia aj v živočíšnej ríši, len v „korune tvorstva“ sa bezohľadne porušujú.

V tejto oblasti automatizáciu veľmi nepotrebujeme. Vedomie človeka sa automatizovať nedá, ako vo výrobných procesoch, ale vychovávať áno. Bola to, a bude to jediná cesta, ako „poľudštiť“ človeka. A nie je potrebné k tomu veľa. Postačilo by sa riadiť len jedným slovom „láska“, ktorou sa riadil aj geniálny vedec A. Einstein pri tvorbe svoje nesmrteľnej rovnici medzi hmotou a energiou v pozorovanom vesmíre, známou ako E=mc2. A táto oblasť výchovy a vzdelania v posledných desaťročiach bola na minimálnej úrovni alebo absentovala. A výsledok? Stačí si pozrieť televízne noviny, počúvať rozhlas, čítať „mainstreamové“ noviny, vyjadrenia na sociálnych sieťach, plné ohováraní, urážok, uštipačných reči, vulgarizmov, odkrývania najintímnejších časti ľudského tela pod. alebo počúvať vyjadrenia rychlokvasených „vysokoškolákov“ nášho súčasného politického života.

Áno, žijeme v modernej a rýchlej dobe (rýchlosť si zbytočne robíme často sami). Každým dňom pribúda nová technika, ktorá by mala ľuďom pomáhať a pripravovať pre nich nové, lepšie možnosti pre život. To sa síce deje, ale spolu s ňou pribudol aj strach zo straty zamestnania, zo straty súkromia, zo straty sociálnych istôt a podobne. Niekedy si strach navádzame zavádzaním novými definíciami. Nedávno som v rozhlase započul termín „klimatická úzkosť“. K veľkoškálovým klimatickým zmenám v histórii našej Zeme (periódy glaciálne a interglaciálne) prichádzalo aj v minulosti a bude aj v budúcnosti, ale prečo zavádzať termín „úzkosť“. Dalo by sa to vyjadriť termínom „ochrana životného prostredia“ a v tomto duchu apelovať na človeka a spoločnosť.

S novou, veľmi dômyselnou technikou budú vznikať nové, vysoko špecifické profesie (čím hlbšie prenikáme do štruktúry hmoty, tým je to náročnejšie), ale podstata a pracovná náplň sa veľmi meniť nebude. Opravár aj najšpičkovejšieho zariadenia zostane vždy len opravárom (i keď bude používať ďalší zložitý prístroj na hľadanie poruchy pôvodného zariadenia), riaditeľ veľkej továrne či malej organizácie vždy len bude riaditeľom, lekár vždy len bude lekárom, či bude operovať nožom alebo laserom, zdravotná sestra bude vždy len zdravotnou sestrou a podobne.


A podobne ako v minulosti, aj zručnosť zostane len zručnosťou, ktorú je potrebné nacvičovať a rozvíjať podľa svojich tvorivých schopnosti. Má ich každý, i keď na rôznej úrovni a nie v širokej škále pracovných činnosti; majstrom všetkého pomaly odzvoní. Nebojme sa nových výziev, nových profesií, nových pracovných náplní, niekedy veľmi flexibilných, náročných a ťažkých. Bojme sa lenivých a nevzdelaných!

 

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.

Je vedúci vedecký pracovník (astronóm, slnečná fyzika); na AsÚ SAV od roku 1959, v rokoch 1995-2005 súčasne aj člen Predsedníctva SAV. Vyštudoval: 1964-1970: Komenského univezrita , Prírodovedecká fakulta - Bratislava, 1975: RNDr., Karlová univerzita - Praha, 1978: CSc., Slovenská akadémia vied, Bratislava, 1994: DrSc., Slovenská akadémia vied, Bratislava.

Oblasť výskumu: fyzika a štruktúra slnečnej koróny (bielej a emisnej) a protuberancií, štúdium časovo-šírkového rozdelenia emisnej koróny a protuberancií v cykloch slnečnej aktivity, dynamika prejavov slnečnej aktivity, príprava a vedenie 20 vedeckých expedícií za úplnými zatmeniami Slnka na rôzne miesta zemského povrchu, dlhoročná aktívna účasť na pozorovaniach slnečnej koróny a protuberancií na Lomnickom štíte. V Predsedníctve SAV som bol predsedom komisie pre periodické hodnotenie vedeckých pracovísk SAV (aktívne som sa zúčastňoval na práci expertov EU, DG RTD; 1998-2005) a predsedom Komisie pre sieť a spoločnú výpočtovú techniku (budovanie siete SANET).

Vedecká a odborná činnosť: viac ako 200 vedeckých článkov (individuálne aj v spoluautorstve), okolo 80 referátov doma a v zahraničí, 4 knihy (Slnečná koróna – v spoluautorstve, individuálne: Slovenský astronóm M. R. Štefánik, Slnko - naša najbližšia hviezda, Astronóm Milan Rastislav Štefánik, Zážitky v tieni Mesiaca - v tlači), ko-editor dvoch vedeckých zborníkov (1994 a 1999), spoluautor prekladu jednej knihy (z angličtiny do slovenčiny), citácie viac ako 300, viac ako polovica v SCI/WOS. Vedenie populárnovedeckého projektu LPP-0078-09 „Objavuj vesmír, tvoj domov“, financovaný agentúrou na Podporu výskumu a vývoja (2009-2012).

Ocenenia:

  • 1982, 2005 – Cena Slovenskej akadémie vied za vedecko-popularizačnú činnosť.

  • 1984 – Pamätná medaila Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV.

  • 1989 – Cena Slovenskej akadémie vied za vedeckú činnosť.

  • 2002 – Platinová medaila Strojníckej univerzity Technickej univerzity, Košice.

  • 2002 – Medzinárodná astronomická únia: Asteroid 26390 bol pomenovaný menom “RUŠIN“,

  • 2004 - Propagátor vedy a techniky, Zväz slovenských vedecko-technických spoločností.

  • 2009 – Pribinov kríž II. triedy, udelený prezidentom SR na návrh vlády SR.

Vedie vedecko-popularizačné prednášky pre najširší okruh poslucháčov na Slovensku, v Českej republike, Slovinsku, Venezuele, USA a na lodi v Tichom oceáne pri súostroví Galapágy – okolo 1150; populárno-vedecké články, interview pre napísanie článkov, relácie v rozhlase a TV (presné počty neevidované); uverejnenie okolo 500 diapozitívov (noviny, časopisy, kalendáre, pohľadnice, reklamné prospekty viacerých hotelov, a pod.), päť nástenných kalendárov: Svet (Duklianske tlačiarne, Prešov 1994), Hvezdárne sveta (1995, SÚAA, Hurbanovo), Deti (1998, Kalendárium Prešov) a Kvety (VEDA, Bratislava, 2004) a Niger (VEDA, Bratislava, 2006), stolový kalendár na rok 2004 s názvom SVET (VEDA – vydavateľstvo SAV, Bratislava). Výstava fotografií „NIGER 2006“ bola prezentovaná v Tatranskej galérií v Poprade (marec 2007), Mestskom a kultúrnom stredisku v Humennom (máj 2007), predajní Sky Color Foto v Bratislave (júl 2007), Cafe Vienna v Bratislave (august 2007), v Galérií u Špalíčku v Prostějove (ČR, september 2007) a Východoslovenskom múzeu v Košiciach (december 2008-január 2009). Výstava fotografií Detí a Dievčatá – Sky Color Foto, Bratislava (jeseň 2009 a január 2010).

Comments


bottom of page