top of page

Zlatá medaila pre Dr. Ivana Slimáka

Vrchlabí 2.6.2022. Dňa 2.6.2022 sa v produkčnom podniku Škoda Auto vo Vrchlabí konalo Stretnutie zástupcov strojníckych fakúlt s vedením Škoda Auto, závod Vrchlabí. Stretnutia sa zúčastnili Dr. Ivan Slimák – vedúci produkčného závodu Škoda Auto Vrchlabí, Ing. Roman Dvořák, FEng. – šéfredaktor MM Průmyslové spektrum, prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. – dekan FS VŠB-TU Ostrava, prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. – prodekan pre vonkajšie vzťahy a spoluprácu s praxou, FS VŠB-TU Ostrava, prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. – prodekan pre projektovú činnosť a rozvoj fakulty, FS TU v Liberci, doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. – dekan strojníckej fakulty, FS TU v Liberci, doc. Ing. Petr Lepšík, Ph.D. – prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium FS TU v Liberci, doc. Ing. Václav Vaněk, Ph.D. – prodekan pre výskum, vývoj a inovácie, FST ZČU v Plzni, prof. Ing. Jan Kovanda CSc., Regionální technologický institut, FST ZČU v Plzni, doc. Ing. Hedvika Kovandová, Ph.D., Technologická agentura ČR a Ing. Tomáš Netík, vedúci výroby Škoda Auto Vrchlabí. Súčasťou stretnutia zástupcov strojníckych fakúlt bola aj exkurzia v produkčnom podniku.


Prednáška Dr. Ivana Slimáka, vedúceho závodu Škoda Auto Vrchlabí

Dr. Ivan Slimák v diskusii a profesorom Štefanom Kassayom

Profesor Štefan Kassay, Dr. Ivan Slimám a Ing. Roman Dvořák počas exkurzie v závode Škoda Auto vo Vrchlabí

Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania ocenila Zlatou medailou Dr. Ivana Slimáka za jeho vizionársky prístup pri kompletnej reorganizácii konceptu výrobného závodu. Táto zmena sa zásadným spôsobom premietla do rozvoja miestneho regiónu ako v oblasti zamestnanosti, tak aj v inovačnej, technickej a vzdelanostnej erudovanosti.

Profesor Štefan Kassay v rámci relácie Laboratórium života sa rozprával s vedúcim závodu Škoda Auto Vrchlabí.

Comments


bottom of page