top of page

Vzdelanie, výskum a inovácie (VVI) dokument VVI politiky - Expertná skupina Európskej akadémie vied a umení (EAVU), Salzburg

Salzburg/Limbach 22.12.2023. EAVU zriadila v novom funkčnom období svojho prezídia (2020 – 2025) viaceré expertné skupiny, ktoré vypracovali dokumenty ďalšieho rozvoja v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií, digitalizácie, umelej inteligencie a ich spoločenských dôsledkov, a environmentu, klímy a energie. Prvý z týchto dokumentov uverejňujeme v súlade so vzájomnými záväzkami vyplývajúcimi z uvedeného Memoranda. Dokument približuje význam digitalizácie, interdisciplinarity, virtuálneho vzdelávacieho prostredia, prepojenia s piliermi Horizontu Európa a v neposlednom rade pozdvihnutie úlohy matematiky, ktorej význam nie je u nás v ostatných desaťročiach docenený.Comments


bottom of page