top of page

Veľká zlatá medaila profesora Štefana Kassaya pre profesora Petra Zunu

Praha 24.11.2022. Počas slávnostného zasadnutia Inžinierskej akadémie ČR, na návrh Ing. Romana Dvořáka a Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania bola udelená Veľká zlatá medaila profesorovi Petrovi Zunovi. Inžinierska akadémia ČR (IA ČR) združuje členov, ktorých spoločným záujmom je podpora a rozvíjanie technických disciplín, technického rozvoja, technického vzdelávania a výskumu, vývoja a inovácií v týchto oblastiach s cieľom uspokojovať technické, ekonomické, sociálne, environmentálne a kultúrne potreby spoločnosti. Hlavnou činnosťou IA ČR je výskum a vývoj v oblasti techniky, technológií, inovácií, technického vzdelávania a medzinárodnej spolupráce.


Prítomným sa prihovoril Ing. Roman Dvořák, ktorý v zastúpení profesora Štefana Kassaya odovzdal profesorovi Petrovi Zunovi, Veľkú zlatú medailu Nadácie na podporu vedy a vzdelávania.

Profesor Peter Zuna si preberá ocenenie z rúk Ing. Romana Dvořáka.


Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania udelila profesorovi Petrovi Zunovi za jeho celoživotný prístup k technickému školstvu a výchove nových odborníkov, za kontinuálnu podporu výskumu a vývoja a za rozvoj odboru materiálového inžinierstva. Tieto tri oblasti – vzdelávanie, výskum & vývoj a uvádzanie výsledkov do praxe boli vždy sprevádzané jeho vysokým morálnym kreditom a priateľským prístupom. Za to mu patrí veľký rešpekt a uznanie.

Profesor Petr Zuna (*21. 3. 1941) zohráva dôležitú úlohu v českom technickom školstve, strojárstve, výskumu, vývoju a inovácií. V uplynulých 30 rokoch sa významným spôsobom podieľal na ich transformácii. Vo funkcii dekana Strojníckej fakulty a neskôr aj rektora ČVUT v Prahe sa zaslúžil o rozvoj strojárskych odborov a spoluprácu s priemyslom. Je zakladateľom Inžinierskej akadémie ČR, podieľal sa na začatí činnosti Grantovej agentúry ČR a Technologickej agentúry ČR aj na reformách z pozície Rady pre výskum, vývoj a inovácie s dôrazom na oblasť aplikovaného výskumu. Významným spôsobom prispel k rozvoju materiálového inžinierstva v strojárstve, najmä v oblasti metalografie.

Comments


bottom of page