top of page

Valné zhromaždenie členov Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu

Salzburg 6.4.2024. Druhý deň pracovnej cesty prezidenta INTERCEDU profesora Štefana Kassaya a riaditeľky vzdelávania PhDr. Lucie Škvareninovej začal v skorých ranných hodinách účasťou na valnom zhromaždení členov Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu (EAVU). Program prebiehal podľa vopred stanoveného plánu, ktorého súčasťou bolo zhodnotenie všetkých aktivít EAVU v uplynulom roku 2023, vrátane konferencie INTERCEDU o Umelej intelignecii v Limbachu.

Druhú časť programu otvorila úvodným slovom Dr. Brigitta Pallauf, rakúska politička a prezidentka regionálneho parlamentu mesta Salzburg, v ktorej privítala hostí a nových členov EAVU. Zároveň zdôraznila, že v dnešnom svete potrebujeme vzdelanie a prepojenie znalostí v rôznych vedných disciplínach. Členská základňa EAVU tak tvorí svetovú sieť vzácnych kontaktov. Hlavnej reči sa následne zhostil prezident EAVU, Prof. Dr. Klaus Mainzer, ktorý by rád prijal nových členov z pomedzi mladej generácie, predovšetkým akademičiek. Predniesol i rečnícku otázku, ako by sme mali zvládnuť toto chaotické a zároveň dynamické obdobie globálneho sveta, ktoré sa neustále mení? Sme svedkami regionálnych konfliktov, nedostatku surovín na jednej strane a ekonomického rastu, na strane druhej. Čelíme celospoločenským výzvam akými sú rastúce ceny energií, či klimatické zmeny. Kľúčom k lepším zajtrajškom je bezprecedentne medzinárodná kooperácia na základe vzájomného rešpektu. Spoločnou rečou celého sveta je i hudba. Preto je táto významná spoločenská udalosť sprevádzaná aj hudobným predstavením Irini Muresanu (viola), Ionom Bogdanom Stefanescu (flauta) a Michaelom Tsalkom (piano).
V hlavnej časti programu boli inaugurovaní noví členovia EAVU prichádzajúci z celého sveta ako napr. z Číny, Srbska, Talianska, Grécka, Moldavska, Nemecka, Rakúska, Rumunska, Hong Kongu i Makaa. V závere prednášala nositeľka Nobelovej ceny profl. Emmanuella Charpentier o technológii CRISPR-Cas9. Prof. Štefan Kassay a PhDr. Lucia Škvareninová natočili s nobelistkou exkluzívny rozhovor, ktorý čoskoro pripravíme do vysielania v rámci diskusných relácii Medzinárodného centra vzdelávania – INTERCEDU.

Comments


bottom of page