top of page

Výjazdové rokovanie členov EAVU a INTERCEDU v Salzburgu

Salzburg/Limbach 18-19.12.2023. Rokovania medzi prezidentom Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu (EAVU), profesorom Klausom Mainzerom a prezidentom Medzinárodného centra vzdelávania (INTERCEDU) pokračovali v ďalšej etape od podpísania Memoranda o spolupráci zo septembra 2023. Prezident EAVU profesor Klaus Mainzer privítal predstaviteľov INTERCEDU, profesora Štefana Kassaya. DrSc. a PhDr. Luciu Škvareninovú, riaditeľku vzdelávania v priestoroch Akadémie .Prvý deň rokovania sa uskutočnil za prítomnosti členov EAVU a jednotlivých dekanátov. V diskusiách sa prezentovali zaujímavé názory, ktoré sú významné nielen pre Slovensko, kedy sa pripravujú  konkrétne návrhy pre ministerstvá v povolebnom období, ale i pre Európske spoločenstvo v nadchádzajúcej dekáde.Druhý rokovací deň pokračoval prednáškou profesora Štefana Kassaya, ktorý predstavil prítomným poslanie vzdelávacieho centra INTERCEDU a prvých krokoch plnenia Memoranda o spolupráci medzi inštitúciami. Posolstvo zmyslu napĺňania potrieb znalostných trhov je neustále aktuálne nielen v európskom, ale aj v medzinárodnom komunikačnom priestore. Profesor Kassay navrhol nové postupy spolupráce pre obe zainteresované strany, a to najmä v šírení vedecko-populárnych obsahov prostredníctvom multimediálneho portálu www.intercedu.com .Nasledovalo vystúpenie prezidenta EAVU, profesora Klausa Mainzera, ktorého slová boli v zhode s profesorom Štefanom Kassayom. Zadefinovalo sa aj nové poradie aktuálnych programových typov na nasledujúci kalendárny rok. Všetky aktivity napĺňajú myšlienku spojenia vedy a praxe a to v medzinárodnom rámci.Rokovania budú pokračovať aj v nasledujúcom roku, na čom sa zhodli obidve strany a o aktivitách sa budú informovať aj prostredníctvom webových portálov.

Comments


bottom of page