top of page

Tretia kniha o diktáte času

Pezinok 16.11.2020. Vydavateľstvo Professor, s.r.o. začiatkom decembra 2020 uvedie na knižný trh novú publikáciu o diktáte času, druhé pokračovanie reminiscencií významných osobností a ich spätosť s udalosťami dneška v prostredí kardinálnych zmien v európskom komunikačnom priestore. Stránky knihy sú doplnené o priame multimediálne prepojenie na webový portál s rozhovormi prostredníctvom QR kódu. Postačí, ak ho nasnímate na mobilnom telefóne alebo tablete a ihneď sa vám spustí rozhovor v audiovizuálnej forme.

Kniha obsahuje tridsaťpäť rozhovorov s osobnosťami z rôznych oblastí a faktograficky monitoruje dvojročné obdobie udalostí, zmien i nečakaných zásahov v našich životoch aj v európskom spoločenstve. Profesor Kassay prostredníctvom diskusií preniká k neobyčajnému masívu udalostí, rozhovorov i myšlienkam osobností, ktoré nám zanechávajú vecné skúsenosti v časopriestore existencie náš všetkých. Diktát času II je knihou viac otvorenou k mysliam čitateľov, jej obsah nás prirodzene motivuje urobiť niečo prospešné, premýšľať či posilniť sa myšlienkami významných osobností v osobitých rozhovoroch nazvaných „Hosť Štefana Kassaya“ stvárnených aj v grafickom výraze publikácie.


„Dnes to vidím tak, že som síce mohol žiť bohatším životom a viacej sa venovať vlastnej rodine, ale ak moja odborná spisba prospeje aspoň jednému podniku u nás na Slovensku, alebo hocikde vo svete, nežil som nadarmo. Venoval som sa vedeniu i riadeniu veľkého podniku snažil som sa poznávať nové progresívne technológie a dobre vychádzať s ľuďmi, avšak išlo mi vždy nielen o teoretické poznávanie, ale skúmanie a vyskúšanie, o realizáciu a konkrétny výsledok. Potreboval som na to, pokiaľ ide o uvedomenie si celého procesu nadobúdania a odovzdávania znalostí vyše dvadsať rokov života,“ opisuje svoje pocity profesor Kassay.


Profesor Štefan Luby v knihe písanej životom sa čitateľom prihovára na prvých stránkach. „Komplexný odraz dejín je vernejší ako svedectvo solitérneho historika, aj keď profesionála. V Kassayovej pracovni sa v tomto zväzku znova objavili vedci, manažéri i duchovní, prišiel lekár, ekonóm, archeológ, hydrológ, chemik, diplomat, informatik, biskup, kozmonaut a na dôvažok seizmológ a apidológ. V niektorých prípadoch by sme mohli použiť aj množné číslo, autentického slovenského kozmonauta máme zatiaľ iba jedného. Režisér a editor začína rozhovor spravidla neočakávane triviálnou otázkou, na ktorú nemá hosť pripravenú múdru odpoveď, začne rozprávať úprimne, čím sa vytvorí „atmosféra“. Rozhovory sú buď spoveďou, v ktorých režisér graduje dej krátkymi otázkami, v prípade, že je v danom odbore doma, je to diskusia dvoch ekvivalentov. V knihe nájde čitateľ možno posledný veľký rozhovor s tvorcom slovenskej výpočtovej techniky, vlani zosnulým akademikom Ivanom Planderom. Najobsiahlejšie interview poskytol empatický Dušan Čaplovič, archeológ a politik, ktorý nám prezradil aj svoju metódu primknúť sa k duši učiteľa – na školy ako minister nielen chodil, ale chodil aj neohlásene.“


„Diktát času neobíde nikoho. Dáva nám tak možnosť rozhodnúť sa, ako v čase a priestore so svojim životom naložíme. Ak sme v dobrej kondícii, stáva sa, že aj za cenu enormnej námahy ideme „na doraz“. Pritom môžeme mať pocit, že sme nezlomní, že toho môžeme urobiť oveľa viac. Častými víťazstvami aj na dlhých tratiach životného napredovania si potom iba potvrdzujeme, že konáme správne, hoci v pozadí sa ozýva memento na spôsob „spamätaj sa, človeče“...! Sú na svete mnohí fanatici, ktorí nedajú na žiadne rady ani svojich najbližších, preháňajú to v práci, líhajú si neskoro v noci a vstávajú pred vychádzajúcim slnkom. Evidentne si škodia. Nebezpečie číha na vynálezcov, tvorcov umeleckých artefaktov, iniciátorov „veľkých vecí“. Postihuje aj mnohých dejateľov prispievajúcich k spoločenskému pokroku, ktorých je takmer nemožné nahovoriť, aby nielen tvrdo pracovali, ale aj si oddýchli a venovali viac času svojej rodine a záľubám. Je tu ale aj môj čas, kedy už priznávam, že pácham podobné hriechy, kedy pozorujem, ako aj husté lesy a zdravé stromy hynú údelom zmien v čase a priestore. Diktát času na nikoho nezabudne a blíži sa čas, kedy sa aj môj život stane spomienkou,“ prihovára sa čitateľom profesor Štefan Kassay.

Comments


bottom of page