top of page

Te Deum 2020 na Katolíckej univerzite objektívom videokamery

Pezinok 6.7.2020 Celodenný program Te Deum začal slávnostnou svätou omšou akademickej obce – v Kostole sv. Rodiny v Ružomberku – Rybárpoli. Hlavným celebrantom bohoslužby bol Mons. Stanislav Zvolenský (bratislavský arcibiskup metropolita), koncelebrantmi Mons. Bernard Bober (košický arcibiskup metropolita), Mons. Tomáš Galis (diecézny biskup Žilinskej diecézy) a Mons. Ján Kuboš (spišský pomocný biskup). Metropolita Stanislav Zvolenský sa vo svojom príhovore poďakoval zamestnancom univerzity za ich činnosť vo formovaní novej generácie nielen v oblasti poznatkov, ale aj v oblasti duchovnej a morálnej.

Atmosféru slávnostného Te Deum na Katolíckej univerzite v Ružomberku dňa 1.7.2020 dokumentuje krátky film


Po svätej omši sa v Aule sv. Jána Pavla II. konalo slávnostné udeľovanie titulu „doctor honoris causa“ Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefanovi Kassayovi, DrSc. a čestného titulu „profesor emeritus“ prof. Ing. Eduardovi Bublincovi, CSc.


Spomienková slávnosť sa následne presunula do priestorov Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity, kde sa v jej exteriéri uskutočnila krátka spomienka pri bustách spoluzakladateľov Katolíckej univerzity v Ružomberku Mons. Rudolfova Baláža a Mons. prof. ThDr. Františka Tondru.


Významnou aktivitou zaradenou do plánu slávnosti bolo aj založenie Kabinetu dejín Katolíckej univerzity v Ružomberku a vytvorenie základu pre expozíciu o univerzite v priestoroch Univerzitnej knižnice.

Comments


bottom of page