top of page

Systémová zmena zavádzajúca prepojenie teórie a praxe zajtrajška

Pezinok 12.6.2020. „Kombinácia poznania vlastných nárokov a možností jednotlivých technológií definuje rýchlosť nášho rastu v konkrétnej oblasti. Základom je uvedomiť si, že vlastnenie technológie nemôže byť cieľom, ale prostriedkom pre získavanie nových zručností a skúseností. Porozumením a možnosťou využívať najmodernejšie zariadenia posúvame hranice poznania a vytvárame priestor pre otázky, ktoré potrebujú odpovede. Uvedený princíp vytvára predpoklad pre rast osobnosti a rozvoj manuálnych aj duševných zručností jednotlivca. Tak vzniká vedomostná spoločnosť, kde technológie majú svoje pevné miesto, pretože jednoduchým spôsobom dokážu odpovedať na otázky, vďaka ktorým získavame rozhľad a skúsenosti nevyhnutné pre plnohodnotné fungovanie spoločnosti ako celku,“ prízvukuje Peter Andreánsky z občianskeho združenia Inštitút duševnej práce.

Profesor Štefan Kassay a Peter Andreánsky počas nakrúcania diskusnej relácie Hosť Štefana Kassaya


Hosťom profesora Štefana Kassaya v rovnomennej diskusnej relácii bol netradične Peter Andreánsky, občiansky aktivista, ktorý je tvorcom projektu systémovej zmeny stredného školstva založenom na sústave opatrení spolupráce viacerých existujúcich subjektov. Ponúkaný projekt zaujme svojou jednoduchou aplikáciou založenou na tradíciách prepojenia vedy a praxe. „Prichádzame s myšlienkou, ktorá dokáže jednoduchými systémovými opatreniami zmeniť doterajší stav tak, aby školstvo v dohľadnej dobe bolo schopné z detí vychovať ľudí, čím výrazným spôsobom prispeje k ich lepšej pripravenosti do života ako osobného, tak pracovného, jednoducho napísané: „spojenie teórie a praxe“. Vyžaduje si to hlavne splnenie podmienok zabezpečiť prístup k technológiám ako deťom, tak učiteľom, naučiť učiteľov kontextovým zručnostiam a prirodzene nastaviť dialóg s rodičmi,“ opisuje projekt Andreánsky.


Hlavným kritériom úspechu výchovno-vzdelávacieho procesu je rutinné zvládnutie technológií, ktoré sa stali efektívnym pomocníkom a hlavne súčasťou v našich každodenných životoch. Preto je namieste začať pristupovať k ich používaniu počas vzdelávania ako samozrejmosť, takou istou, ako sú ostatné pomôcky. Aby sme však zabezpečili aktuálnosť zariadení a zároveň mali istotu, že deti majú prístup k technológiám v domácich podmienkach, čo môže byť veľmi rozdielne vzhľadom na skladbu spoločnosti.


Viac informácii o aktivitách Petra Andreánskeho a jeho návrhoch k systémovej zmeny školstva sledujte online v rozhovore Hosť Štefana Kassaya.

Comments


bottom of page