top of page

Sympózium – Pandémia COVID-19 ako katalyzátor digitálneho zdravia

Paris / Pezinok 14.9.2021. Napriek výzvam, ktorým svet v súčasnosti čelí pri prekonávaní epidémie COVID-19, pozorujeme jeho pozitívny vplyv na digitálnu transformáciu systému zdravotnej starostlivosti. Cieľom Sympózia – Pandémia COVID-19 ako katalyzátor digitálneho zdravia je zapojiť skupinu odborníkov v tejto oblasti a široké spektrum záujemcov (zdravotnícki pracovníci, vedci, regulačné orgány, mimovládne organizácie, občania, pacienti, študenti ...) do dialógu s cieľom zdôrazniť, ako pandémia fungovala ako akcelerátor a katalyzátor digitalizácie zdravia. Sympózium má konkrétne poukázať na dôležité úlohy, ktoré v tomto úsilí zohráva „telehealth“, modelovanie pandemickej situácie a dôležitosť získaných dát.

Cieľové publikum Sympózia sú používatelia zdravotníckych služieb, zdravotnícki pracovníci, vedci, regulačné orgány, mimovládne organizácie, študenti a iní študujúci.

13.05-13.20 Prof. Antoine Geissbuhler (prorektor UNIGE, vedúci lekár elektronického zdravotníctva a telemedicíny HUG) Téma: COVID-19: niekoľko vĺn pandémie, niekoľko lekcií informácií.

13.20-13.35 Dre Aglaé Tardin (kantonálny lekár, republika a kantón Ženeva) Téma: Digitalizácia zdravia: výber toho najlepšieho zo všetkých krajín.

Dôležitosť zberu údajov v službe starostlivosti a zdravia (13.45-15.00)


13.45-14.05 Patrice Hof (generálny tajomník, asociácia CARA) Téma: Posilnenie výmeny údajov s cieľom zlepšiť zdravotný systém.

14.05-14.25 Vincent Hugenin-Dumittan (vedúci kantonálnej služby verejného zdravia, Kanton Neufchâtel ) Téma: Podpora neformálnych opatrovateľov: miestna digitálna skúsenosť pre národné ambície.

14.25-14.45 Dre Katrin Crameri (riaditeľ personalizovanej zdravotnej informatiky, Švajčiarsky inštitút bioinformatiky (SIB)) (v ENG) Téma: SPHN – Výskumné infraštruktúry na umožnenie využívania a výmeny interoperabilných zdravotných údajov na výskum.

Význam údajov pre modelovanie pandémie (15:05 - 16:20)


15.15-15.25 Prof. Serge Bignens (riaditeľ Ústavu pre lekársku informatiku, HES Berne) Téma: Poučenie z iniciatívy a aplikácie „Corona Science“.

15.25-15.45 Prof. Marcel Salathé (Digital Epidemiology Lab, EPFL) Téma: Takeaways from SwissCovid - ponaučenia z aplikácie SwissCovid.

15.45-16.05 Dr. Erol Orel (The Institute for Global Health, University of Geneva) Téma: Tematické modelovanie vedeckých článkov: príklad s databázou COVID-19.

Katalytická úloha pandémie v telehealth (16:30 - 18:05)


16.30-16.50 Dr Romain Boichat (spoluzakladateľ a COO na telekonzultácie platforme soindre-moi.ch) Téma: Digitalivaccination.

16.50-17.10 Dr. Sanae Mazouri (asistentka lekára v oblasti elektronického zdravotníctva a telemedicíny HUG, projektová manažérka HUG @ home) Téma: HUG @ home: telemedicína v službách ženevskej zdravotníckej siete.

17.10-17.30 Rainer Herzog (generálny riaditeľ, Digital Health Partners) (v ENG) Téma: Poučenie zo zákona o digitálnom zdraví v Nemecku.

17.30-17.50 Moïse Gerson (Svedectvo pacienta) Téma: Prekážkový beh v priebehu liečby.

18.10-18.30 Gini Arnold (vedúci oddelenia sociálnych determinantov zdravia, Svetová zdravotnícka organizácia) (v ENG) Téma: Kam smerujeme?

Comments


bottom of page