top of page

Sympózium katedier Medzinárodného centra vzdelávania – INTERCEDU

Pezinok 25.5.2021. Prvé Sympózium katedier Medzinárodného vzdelávacieho centra – INTERCEDU, ktorého sa zúčastnili predstavitelia univerzít z viacerých štátov – Slovensko, Uzbekistan, Rusko, Ukrajina a Kazachstan sa konalo vo virtuálnom priestore pomocou aplikácie ZOOM. Počas stretnutia účastníci boli oboznámení s problémami vzdelávania a možnosťami ich riešenia prostredníctvom novodobých technických prostriedkov a organizačných nástrojov.

Cestou riešenia uvedených problémov je vytvorenie medzinárodnej virtuálnej katedry INTERCEDU, ktorá bude spájať odborníkov školstva a odborníkov praxe s cieľom spojenia teórie a praxe na celkovo nových princípoch. Učiteľ je partner študenta a študent je partner učiteľa, ktorý mu pomôže získať vedomosti, zručnosti a návyky na riešenie praktických podmienok.

Počas Sympózia katedier bol k dispozícii priestor k prezentácii kolegov z rôznych univerzít. Veľký ohlas malo vystúpenie prof. Štefana Kassaya a generálneho riaditeľa produkčného podniku I.D.C. Holding, a.s.Ing. Pavla Kovačiča. Ich prezentácia poukázala na vzájomné prepojenie teória a praxe. Úspechy produkčného podniku nemôžu byť bez vedeckých znalostí a veda sa nemôže rozvíjať bez podpory praxe. Len tá veda je živá, ktorá našla svoje uplatnenie v praxi.

Príhovor profesora Štefana Kassaya k Sympóziu katedier.


Sympózium splnilo naše očakávanie. Poukázalo na vznik úplne novej formy medzinárodnej spolupráce a prepojenia teórie s praxou.


Ako povedal pán Ing. Pavol Kovačič„Súčasná situácia je ťažká a preklenúť vzniknuté problémy môžu len mladí a vzdelaní ľudia.“

Commenti


bottom of page