top of page

Sympózium katedier

Pezinok 22.9.2021. Pozývame Vás na Sympózium katedier, ktoré organizuje Medzinárodné centrum vzdelávania – INTERCEDU. Cieľom Sympózia je prezentácia aplikácii moderného systému výučby online formou pre univerzitné prostredie a špecializované katedry. Prezentuje spojenie vedy a praxe na báze dlhoročných skúseností overených v praxi.


Témy Sympózia katedier:


• Moderné smery a technológie v zdravotníctve

• Možnosti šírenia nových foriem vzdelávania formou ekonomickej diplomacie

• Zvýšenie kvality prípravy učiteľov pre stredné a vysoké školy

• Inovatívne postupy a technológie v ekonomike • Moderné systémy Business Intelligence

• „Tri E“ – Ekonomika – Energetika – Ekológia.


Príspevky Sympózia katedier:


Medzinárodné Sympózium katedier sa uskutoční 28. septembra 2021 od 13.00 – 15.00 h. stredoeurópskeho času dištančnou formou prostredníctvom aplikácie ZOOM. Účastnícky poplatok je 5€, uhradiť ho môžete do 26. septembra 2021 na číslo účtu v Tatrabanke: SK15 1100 0000 0029 4909 5017. V poznámke k platbe uveďte prosím svoju e-mailovú adresu.


Svoju účasť na Sympóziu katedier prosím potvrďte na e-mailovej adrese: info@intercedu.com Potvrdeným účastníkom bude po uhradení poplatku zaslaný informačný mail s prístupom do aplikácie ZOOM.

Comments


bottom of page