top of page

Stretnutie s MUDR. Jánom Kodajom na tému nukleárnej medicíny

Pezinok 24.8.2021. V rámci prípravy na nakrúcanie sme sa stretli v príjemnom rozhovore s pánom MUDr. Jánom Kodajom priamo na jeho pracovisku. Aj v neformálnom rozhovore odzneli informácie z rozličných zdrojov, pacientov nevynímajúc. Mnohé z názorov a úvah okolo novej techniky vyzdvihovalo modernizáciu zdravotníctva, zvlášť metódy zisťovania príčin rozličných porúch v ľudskom organizme. Vynárali sa otázky, ktoré boli interpretované v dennej tlači a ktoré kládli aj pacienti. Napríklad okolo zariadenia NOVOANGIO, ktoré slúži človeku nielen na vyšetrenia, ale aj na neinvazívne liečenie konkrétneho miesta v tele organizme. V osobnom kontakte s ľuďmi, ktorí majú vážnejší zdravotný problém, padli aj mnohé celkom nečakané otázky, ak napr. pacient pociťuje nie presne definované stavy. Ale ako sa má lekár všeobecný, alebo aj špecialista, vyznať v pacientovi, ak mu chce pomôcť a na svoje otázky dostáva nie celkom jasné odpovede? Čo vlastne treba liečiť, čo je potrebné diagnostikovať? Aký je konkrétny problém? Čo hovoria doterajšie vyšetrenia? Jednoducho povedané, ak danou metódou lekár vojde do tela človeka a „opraví“ konkrétnu malú časť od mozgu až po poslednú cievu v nohe, má to významné osobitosti. Čo môže moderná technika? Napríklad už spomenuté zariadenie NOVOANGIO funguje na tom princípe, že do žíl sa pustí jód v podobe kontrastnej látky pre zviditeľňovanie žíl a ciev. Aby nedošlo k poškodeniu obličiek hneď po prvých snímkach sa urobí dialýza, ktorá odstráni všetky nežiaduce vplyvy kontrastnej látky.

Pracovisko nukleárnej medicíny nie je izolované, spolupracuje so všetkými klinickými odbormi interného charakteru. S neurológiou a aj s chirurgickými odbormi. Je to známe, že to bolo prvé pracovisko, ktoré na Slovensku použilo prípravok DaTSCAN. Ten pomohol pri vyšetrení transportného dopaminergného systému na diferenciálnu diagnostiku primárneho a sekundárneho parkinsonského syndrómu. V spolupráci s chirurgickou klinikou boli zavedené operačné postupy pomocou radiačnej navigácie pri operácii prištítnych teliesok, štítnej žľazy a sentinelových uzlín. Pre ortopedickú kliniku pracovisku nukleárnej medicíny vykonáva gamagrafické vyšetrenie skeletu SPECT vyšetrením u stavov po TEP bedrového a iných kĺbov a pod.


V avizovanej relácii hosť Štefana Kassaya s doktorom Jánom Kodajom budeme viac ako technike, hovoriť o človeku, o jeho túžbach, správaní sa a potrebe konať dobro.

Comments


bottom of page