top of page

Stretnutie profesora Štefana Kassaya so štátnym tajomníkom MZVaEZ Rastislavom Chovancom

Bratislava 22.1.2024. Profesor Štefan Kassay požiadal o  audienciu štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, Rastislava Chovanca. Predmetom rokovania bol súbor vybraných súčasných vedecko-pedagogických informácií a možností vytvárania nových projektov v zhode s existujúcim rozsiahlym výskumom v oblasti umelej inteligencie. Rovnako sa pokračuje v načatých témach o digitalizácii produkčných systémov podnikov a inštitúcií.


Rozhovor pokračoval o problematike budovania progresívneho systému vo všetkých súvisiacich oblastiach koncepcie rozvoja problémových miest, ktoré je potrebné riešiť v časovej následnosti.V závere rokovania so štátnym tajomníkom bolo dohodnuté, že v záujme progresu je možná dlhodobá spolupráca s uprednostňovaním tvorivých a realizačných procesov a perspektívnych kontaktov vo veci oficiálnych vládnych programov.

Comments


bottom of page