top of page

Spolupráca s dlhoročnou tradíciou pod novou značkou Professor

Pezinok 13.12.2020. Čitatelia vedecko-populárnej a odbornej literatúry sa v týchto dňoch mali možnosť po prvý krát stretnúť s logom spoločnosti Professor, s.r.o. pri listovaní novej publikácie profesora Štefana Kassaya - Diktát času je nezadržateľný II. Donedávna odborná literatúra z pera vedca, pedagóga, podnikateľa a ekonomického diplomata, profesora Kassaya bola vydávaná prostredníctvom vydavateľstiev akými sú VEDA - vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, vydavateľstvami Gondolat v Maďarsku, Ksiegarnia Akademicka v Poľsku a Nauka RAN v Ruskej federácii.

Aktuálna situácia na knižných trhoch, v rámci vydavateľských činností a distribúcie publikácii si vyžiadala transformáciu doteraz vykonávaných úkonov do celku vo forme nového právneho subjektu - komplexného vydavateľstva, ktoré bude pôsobiť na Európskych trhoch, trhoch centrálnej Ázie a Ruských. Symbolicky bolo zvolené meno Professor, ktoré nesie v sebe aj kus tradície spolupráce s vedeckými ustanovizňami, univerzitami i podnikateľskou praxou vo forme vyhľadávaných prípadových štúdii. Pentalógia Podnik a podnikanie v piatych jazykoch, edičný rad RIADENIE v štyroch jazykoch a mnohé ďalšie publikácie, ktoré boli vydané v priebehu dvadsať rokov sú dnes implementované do výučbových osnov na viac ako dvadsiatych univerzitách v Európe a v Ázii.

Profesor Ján Košturiak sa o Kassayovej pentalógii v knihe Diktát času je nezadržateľný I. vyjadril: „Myslím si, že 20 kníh Štefana Kassaya by mali čítať ľudia, ktorí učia alebo študujú podnikanie, začínajú s nim, alebo vedú úspešné firmy, ktoré rastú. Poznám desiatky podnikateľov a študentov, ktorí našli v knihe príklady a teórie, ktoré im veľmi pomohli. Štefan Kassay na 4500 stranách popisuje všetky kľúčové prvky podnikateľského modelu aj podnikateľského prostredia s presahom do budúcnosti. Mnohé úvahy sú nadčasové a všeobecne platné. Niektorí ľudia nechápu, ako mohol jeden človek vytvoriť takéto dielo, preštudovať tisíce článkov a kníh a skúšať viaceré z postupov vo vlastnej firme, ktorá patrí medzi najúspešnejšie slovenské podniky. Rozumie týmto pochybovačom, lebo ani jeden z nich nie je taký pracovitý a húževnatý, ako bývalý sústružník, športovec, redaktor, ktorý sa stal profesorom, doktorom vied a podnikateľom. Videl som ho dvíhať činky, behať dlhé trate, vstávať ráno medzi treťou a štvrtou hodinou a sadať si medzi hromady kníh k počítaču a končiť neskoro v noci. Autor týchto kníh žil a dýchal dvadsať rokov to, čo ponúka čitateľovi, ktorý môže byť z takého množstva informácii a skúseností zmätený. Kassay ukazuje, že úspech v živote a v podnikaní nie je dielom náhody alebo šťastia, ale veľmi tvrdej práce s schopnosti ísť hlboko do detailu. Jeho 20 kníh môže byť dobrým sprievodcom pre ľudí, ktorí hľadajú svoju vlastnú cestu – ťažkú, poctivú, ale s ovocím, ktoré stojí pre ktoré sa oplatí študovať a tvrdo pracovať.“

Velikán vedy a praxe konštruovania obrábacích strojov, profesor Jiří Marek, o knihách Štefana Kassaya povedal: „Cennou devizou osoby prof. Kassaye je, že informace vložené do jeho knih na vlastní kůži zažívá při řízení svých výrobních podniků. Tím se potom z informací stávají znalosti – tedy informace v akci. Jeho pentalogie Podnik je toho evidentním důkazem. Jedná se o systematicky pojaté dílo, které je strukturováno tak, že praktické poznatky v něm uvedené jasně a precizně popisují všechny podstatné činnosti úspěšného podniku. Tím má čtenář jedinečnou možnost pochopit činnost podniku v souvislostech a jednotlivých návaznostech. Toto dílo originálním způsobem popisuje komplexně fungování podniku a lze v něm nalézt vše jak se říká na jednom místě. Čtenáři mají tedy jedinečnou možnost setkat se s publikací, kde je doslova spojena teorie s praxí. Kdo chce pochopit funkci podniku, měl by si toto dílo přečíst.“

Ďalší významný manažér, celosvetový šéf vývoja nadnárodnej spoločnosti Embraco, Norbert Brath sa vyjadril, že ešte nikdy nemal v rukách tak komplexne a prakticky popísaný podnik v meniacom sa podnikateľskom prostredí. A desiatky ďalších podnikateľov a manažérov hovoria, že im kniha otvorila dvere do svetov podnikania, o ktorých ani nevedeli, že existujú. Riaditeľ spoločnosti IPA Slovakia, Roman Bače, má knihy profesora Kassaya ošúchané a polepené značkami, ktoré mu pomáhali pri písaní jeho dizertačnej práce. S knihami Štefana Kassaya začíname Podnikateľskú univerzitu a Master štúdium priemyselného inžinierstva a kladieme ich vedľa rozsiahlych a systematických príručiek Kjela Zandina, Gavriela Salvendyho alebo spoločnosti REFA.

Riaditeľ vydavateľstva VEDA sa o spolupráci s profesorom Kassayom vyjadril: „Tá sa vyvíjala veľmi dobre a úlohy, ktoré sme si dali, nazdávam sa, že sme naše dohody splnili takmer na sto percent. Pred rokmi, keď sme sa po prvý raz stretli a povedali sme si, že takýto projekt tu je a vtedy bolo rozhodujúce aj tvoje zdôvodnenie, že je tu spoločenská objednávka, že také dielo, ktoré vzniká v prostredí produkčnej praxe, v tých rokoch vlastne je aj reflexiou transformačného obdobia, že zachytáva spoločenské premeny. Uviedol si dosť dôvodov potrebných na vydanie pentalógie. Moja reakcia bola taká, že idem do toho a videl som v tom tú perspektívu. To znamená predovšetkým že, takto možno podstatným dielom sa pričiniť o vznik voľačoho nového, užitočného a potrebného pre ekonomický rozvoj produkčných podnikov a tým aj šíreniu dobrého mena Slovenska. Takáto publikácia u nás ešte že nebola a vlastne táto pentalógia, predikovala aj budúce potreby a jej využitie v praxi, preto bola publikovaná v piatich jazykoch. v slovenskej, maďarskej, poľskej, ruskej a anglickej.“

Profesor Štefan Luby napísal príhovory do niekoľkých kníh profesora Kassaya: „Čo budeš robiť, keď pentalógiu dokončíš? Oddýchneš si, nájdeš si nejakú záľubu a začneš žiť životom dôchodcu?“ Odpoveď bola: „Nič také“. Od všeličoho sa dá odvyknúť, ale od intelektuálnej tvorby nie“. Čas plynie a ukázalo sa, že tvorivý nepokoj Štefana Kassaya ho naďalej prenasleduje. Hovorí sa, že zo Slovenska odchádza veľa mozgov. Ja nemám presné štatistiky. Spomeniem situáciu, keď rektorom Karlovej Univerzity bol profesor Ivan Wilhelm, pôvodom zo Slovenska. Bol som u neho, v jeho kancelárii a vtedy mi povedal, že na KU študuje v tom čase sedem tisíc ľudí zo Slovenska. Čo ich tam ťahá? Ide o to, že keď sa chce človek vybaviť do života a má diplom z Harvardu alebo Massachusettská technická univerzita (MIT) alebo v strednej Európe z Krakova alebo Karlovej Univerzity, tak to zaváži trošku viac a ani diplomy z EU, či STU, nie sú zlé, ale tu na Slovensku sa produkujú tisícky diplomov, ktoré nemajú vo svete žiadny cveng. A ľudia, ktorí to vnímajú, vedia, že ak sa chcú uplatniť v zahraničí, musia byť graduovaní na dobrých univerzitách, lebo tam sa toto berie. To je prosto záruka, že ten človek niečo vie. A za týmto nám ľudia odchádzajú. Čiže cesta je aj zvýšiť rating a postavenie slovenských univerzít vo svetových rebríčkoch – keď sa nám niektorá umiestni v prvej päťstovke, tak sme radi. Lenže ľudia nám odchádzajú a nakoniec sa môže stať, že to vybavenie, ktoré tu máme, kto nám ho obhospodári?“

Riaditeľ vydavateľstva Gondolat z Budapešti István Bácskai sa o pentalógii vyjadril: „Poviem to priamo – náš najväčší výnos pripisujem práve vašej publikácii, t.j. pentalógii Podnik a podnikanie, z ktorej je už vydaných všetkých päť zväzkov. Táto pentalógia predstavuje približne štyritisíc päťsto vytlačených strán v exkluzívnom plnofarebnom vyhotovení na kvalitnom kriedovom papieri s veľkým množstvom farebných obrázkov, napomáhajúcich k pochopeniu aj zložitejších častí v jednotlivých kapitolách. Vzhľadom na vysoký stupeň odbornosti a častú frekvenciu špecifických odborných výrazov nebolo ľahké vydanie tejto pentalógie zvládnuť. Naši redaktori museli zvládnuť bohatý odborný slovník z viacerých vedných disciplín a pritom museli pracovať pomerne rýchlym tempom, aby táto knižná produkcia sa dostala na trh čo najskôr a aby boli efektívne využité jej závery a možnosť čo najrýchlejšie uplatniť v produkčnej praxi. Sme hrdí na to, že sme túto novú výzvu zvládli a prakticky tak získali akoby novú odbornosť zhodnú so súčasnými odbornými výrazmi a ich aplikáciami v spoločenskej praxi. Musím však povedať, že mám v obľube rôznorodé diela zaoberajúce sa históriou staroveku, ale aj diela typu moderných esejí. V tejto súvislosti je asi veľmi ťažké vyzdvihnúť hociktoré z kníh, ktoré sme už vydali.“

Prvá publikácia s novým logom a novými predsavzatiami do budúcnosti. Svetová pandémia mení nielen pohľad na tradičné publikácie v tlačenej podobe, ale aj na dištančnú formu čerpania nových informácií. Vzniká nový komunikačný okruh, ktorý doposiaľ bol pre mnohých neznámou. Čo bolo včera nemožné, dnes funguje na diaľku. Listovanie stránok skutočných kníh z papiera ticho odchádza do histórie. Kniha, ktorá tu bola stáročia je nahraná v digitálnej verzii na tablete, v smartfóne, či dokonca v inteligentných hodinkách. Je to trend, ktorý už nemožno zvrátiť? Otázok priveľa v súčasnom nestabilnom svete. Aj preto symbolicky Diktát času II. je ponúkaný aj trendovým moderným spôsobom, elektronicky prostredníctvom multimediálneho portálu www.kassaybooks.com . Po prvý krát je multimediálne spracovaná aj publikácia obsahujúca QR kód pri každom interview. Nasnímaním kódu smartfónom alebo tabletom sa vnímateľom spustí rozhovor prostredníctvom platformy Youtube.

コメント


bottom of page