top of page

Spoločenské stretnutie Diktát času je nezadržateľný v Senior centre Bratislava

Bratislava 14.11.2023. Osobnosti späté s publikáciou profesora Štefana Kassaya – Diktát času je nezadržateľný spolu s autorom uviedli do života už v poradí tretí zväzok s podtitulom reminiscencií významných osobností a ich spätosť s udalosťami dneška v prostredí kardinálnych zmien v európskom komunikačnom priestore. Interaktívnosť publikácie spočíva aj v súbore audiovizuálnych a sprievodných komentárov sprístupnených na webovom portáli www.kassay.eu v rubrike Hosť Štefana Kassaya. Každý príspevok obsahuje aj priame multimediálne prepojenie pomocou QR kódu, ktorý naskenovaním smartfónom alebo tabletom automaticky spustí videorozhovor.Príhovor profesora Štefana Kassaya


Ako miesto konania spoločenského stretnutia bolo symbolicky zvolené moderné centrum pre seniorov v Bratislave, ktoré spríjemňuje jeseň života spokojným klientom. Ako sa vyjadril riaditeľ Senior centra, PhDr. Matej Alex vo svojom príspevku: „Tak ja to hovorím vždy na svojom príklade, mám štyridsaťsedem rokov a mohol by som mať zajtra haváriu na aute alebo náhlu mozgovú príhodu a možno by som takéto zariadenie mohol potrebovať a teda tiež by som sa nechcel úplne prepnúť do toho, že zrazu som obeťou toho, že som sa ocitol v nejakej inštitúcii a musím sa len prispôsobovať pravidlám tej inštitúcie. Takže toto sa snažím nejakým spôsobom si opakovať. Samozrejme, nejakú ochranu zdravia a života musíme robiť,“ uzatvára príhovor pán Alex.


„Štúdium dejín ľudstva prináša vzácne poznatky a paralely. Vnímame ich bez pardonu, bez protekcie. Práve tak „Diktát času“ je diktátom „Univerza“ v procese rekonvalescencie sveta. Je diktátom vývojovej zmeny v reálnom, živote umožňujúcom prostredí samozrejmosti prístupu k zmenám. Pochopiteľne, k vývojovým zmenám môže dôjsť iba vynaložením veľkej námahy a uplatnením „projektového riadenia“, predovšetkým však pevné rozhodnutie zásadným spôsobom zmeniť paradigmu života. Zároveň nové okolnosti vedú k intelektuálnemu – nedobrovoľnému uvedomeniu si, že sa končí výlučne panujúca vláda človeka nad človekom“, píše v úvode publikácie autor, profesor Štefan Kassay.Príhovor profesora Štefana Lubyho


Plynutie času vyjadruje vo svojom príspevku aj docent Jozef Šimúth. Svoj život zasvätil skúmaniu včiel a včelstva, akoby lieku na večnú mladosť. Vo svojich spomienkach sa vracia do mladosti. „Keď som v roku 1950 ako štrnásťročný začínal včeláriť, nepoužívali sa takmer žiadne chemické prostriedky vo včelárstve, ale ani v poľnohospodárstve. Dnes bez chemickej ochrany neprežije ani jedno, ani druhé. Keď som na začiatku tohto roka otvoril úľ a uvidel rámiky plné medu, ale bez včiel, uvedomil som si, ako bude vyzerať náš svet, keď nás opustia včely. Mal som pocit, že ma včely opustili ako mimozemšťania, ktorí nám mali slúžiť ako vzor pre harmonické usporiadanie novej civilizácie. Odleteli, akoby tušili neznesiteľné pomery vládnuce medzi nami na tejto zemi. Prečo je to tak? Albert Einstein si položil podobnú otázku a jeho odpoveď je dnes, žiaľ, reálnejšia ako pred 100 rokmi, kedy ju vyslovil: „Prečo nám skvelá technika, ktorá šetrí prácu a uľahčuje život priniesla doteraz tak málo šťastia? Odpoveď je jednoduchá: pretože sme sa ju nenaučili rozumne používať“. Včely ako aj ľudia sú ohrození nerozumným uplatňovaním vedeckých poznatkov v praxi. Ako pribúda ľudí, tak ubúda včiel.Prezentácia publikácie pokračovala krátkymi úryvkami rozhovorov od osobností a s prezentáciami populárno-vedeckých článkov v médiu Časopriestor // Spacetime.


Priateľskú atmosféru spoločenského stretnutia dokumentuje fotogaléria.Autor publikácie v príhovore účastníkom spoločenského stretnutia ďalej zdôraznil potrebnú cestu k novej paradigme. „V zložitých podmienkach súčasných dní sa čoraz nástojčivejšie vynárajú kontúry zvládania akútnych riešení, pravda po trpkých skúsenostiach s akcentom na etické a morálne hodnoty, na pochopenie zmyslu života, na výchovu detí, na sociálne cítenie, pomoci ľuďom, ktorí pomoc potrebujú, a získavaniu vedomostí štúdiom a praxou vo svojej profesii, vrátane prispenia svojimi znalosťami na tvorbe nových sociálne – spoločenských vied a predovšetkým znalosťami ako zdrojom skvalitňovania života. Spojením vedy a praxe okrem už uvedených hodnôt je žiaduce pozdvihnúť úroveň ekonomiky a samozrejme produkčnú výkonnosť spolu s rozvojom vedy a jej aplikácií. S tým bezprostredne súvisí rozvoj školstva a jeho štruktúry vzdelávania nových foriem vzdelávania v akomkoľvek veku.“


Programový typ „Hosť Štefana Kassaya“ je najdlhšie vysielanou a pripravovanou periodickou reláciou multimediálneho portálu www.kassay.eu. Pilotný rozhovor poskytol Ing. Pavol Kovačič, bývalý generálny riaditeľ I.D.C. Holding, a.s. a bol odvysielaný 25.12.2015. Do novembra 2023 bolo odvysielaných vyše 105 rozhovorov s významnými osobnosťami vedy, vzdelávania, podnikania, inovácií a spoločenského života.

Comentarios


bottom of page