top of page

Spoločenské stretnutie Diktát času je nezadržateľný III.

Smolenice 22.3.2023. Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania, Medzinárodné centrum vzdelávania INTERCEDU, a.s. a Alumni klub bývalých členov Predsedníctva Slovenskej akadémie vied usporiadali spoločenské stretnutie osobností Alumni klubu bývalých členov Predsedníctva Slovenskej akadémie viedDiktát času je nezadržateľný III. v priestoroch Kongresového centra SAV v Smoleniciach. Spoločenské stretnutie bolo komornou akciou za účasti osobností Slovenskej akadémie vied (SAV) a slovenských univerzít spolu s rodinnými príslušníkmi v počte 25 osôb. Spoločným menovateľom výberu pozvaných bolo zahrnutie ich rozhovorov do trilógie profesora Štefana KassayaDiktát času je nezadržateľný. Pre karanténu sa stretnutia nezúčastnil pán docent Jozef Šimúth, ktorý sa ospravedlnil. V diskusii profesor Kassay a aj v príhovore pripomenul novú publikáciu docenta Šimútha, ktorá nesie názov Včelia materská kašička a vyšla v roku 2020 vo vydavateľstve VEDA.

Úvod spoločenského stretnutia patril príhovorom organizátorov profesorovi Štefanovi Kassayovi, profesorovi Štefanovi Lubymu a docentovi Branislavovi Peťkovi.

Príhovor profesora Štefana Kassaya, prezidenta Nadácie na podporu vedy a vzdelávania, prezidenta Medzinárodného centra vzdelávania – INTERCEDU, a.s., člena Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu.

Organizátori spoločenského stretnutia: zľava profesor Štefan Kassay, docent Branislav Peťko a profesor Štefan Luby


V dopoludňajšej časti spoločenského stretnutia sa premietlo dvadsaťjeden medailónov osobnosti, ktoré nastolili aktuálne témy, ktoré dnes vo vede, vzdelávaní a spoločnosti rezonujú. Boli to najmä:

 • Kvantové technológie a kvantová teleportácia, ocenené Nobelovou cenou za fyziku 2022,

 • Modernizácia školstva, vzťah rodič – učiteľ,

 • Nanotechnológie a ich vplyv na prehlbovanie resp. elimináciu bariér medzi rozvinutým a rozvíjajúcim sa svetom,

 • Vodíková terapia, nová omnuipotentná medicínska metóda založená na eliminácii reaktívnych radikálov s pozitívnym vplyvom na mnohé ochorenia a orgány,

 • Seizmicita všeobecne a poučenia z katastrofických zemetrasení v Turecku a Sýrii,

 • Vzájomná afinita vedeckých a priemyselných parkov a univerzít, v blízkosti ktorých sa zakladajú,

 • Virológia COVIDu 19, originálne poznatky získané výskumom in vitro aj in vivo,

 • Veda a viera, symbióza dvoch foriem poznania v zmysle encykliky Fides et Ratio Jána Pavla II.,

 • Využitie lokálnych rezerv a šancí v ekonomickom rozvoji regiónov,

 • Úspech slovenskej archeológie, ktorej dve náleziská na línii Limes Romanus boli zahrnuté do Svetového dedičstva UNESCO, Nové trendy v hydrológii v etape zmien klímy a prostredia,

 • Vedecké programy Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne a jej spolupráca so SAV,

 • Satelitný prieskum zeme v oblasti vývoja krajiny na Slovensku,

 • Kvantová gravitácia a snahy o zjednotenie štyroch základných fyzikálnych interakcií,

 • Autizmus – výskum, diagnostika a spoločenské začlenenie dotknutých osôb,

 • Apidológia a jej súčasné úlohy v etape ohrozenia včelstiev,

 • Výskum biodegradovateľných polymérov a ich praktické uplatnenia,

 • Parazitológia kliešťov a ochrana pred šírením nimi sprostredkovaných infekcií.

Medailóny osobností – Reminiscencie významných osobností a ich spätosť s udalosťami dneška v prostredí kardinálnych zmien v európskom komunikačnom priestore. Osobnosti konfrontované diktátom času z relácie Hosť Štefana Kassaya. Krátke obrazové portréty hostí z diskusií.

Nasledujúca diskusia bola zameraná na vodíkovú terapiu a jej praktickú implementáciu. Zúčastnení diskutovali s profesorom Jánom Slezákom.


Poobedný program spoločenského stretnutia pokračoval piatimi prednáškami na aktuálne a diskutované témy v spoločnosti.

Profesorka Daniela Ostatníková prítomným predstavila prednášku s názvom: Autizmus – od poznania k prijatiu

Docent Juraj Wagner pripravil prednášku s názvom Mechatronika a inteligentný priemysel

Profesor Peter Moczo účastníkov spoločenského stretnutia informoval o aktuálnej seizmickej situácii v Turecku a v Sýrii

Profesor Štefan Luby predniesol zaujímavý príbeh o Filipovi Lenardovi – 160 výročie (jediného laureáta Nobelovej ceny narodeného na Slovensku

Docent Branislav Peťko vo svojej prednáške hovoril o nových stratégiách v protikliešťovej ochrane


Nasledovala slávnostná chvíľa, kedy Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania ocenila významné osobnosti vedy a vzdelávania Veľkou zlatou medailou profesora Štefana Kassaya.


Profesorka Daniela Ostatníková preberá Veľkú zlatú medailu Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania z rúk profesora Štefana Kassaya


Docent Juraj Wagner preberá Veľkú zlatú medailu Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania z rúk profesora Štefana Kassaya


Docent Branislav Peťko preberá Veľkú zlatú medailu Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania z rúk profesora Štefana Kassaya


Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania od roku 2016 oceňuje významné osobnosti za zásadný prínos v podnikaní, za integráciu vedy a praxe, za úspechy vo zvyšovaní výkonnosti korporácii pri súčasnom skvalitňovaní kultúry práce a života pracovníkov podniku. Každý držiteľ ocenenia okrem medaile dostáva diplom. Udeľované medaile majú na líci portrét profesora Štefana Kassaya s nápismi upriamujúcimi pozornosť na životné motto, ktoré je zachytené slovami: Veda a prax. Na rube je motív otvorenej knihy symbolizujúcej odovzdávanie vedomostí doplnený textom: Nápady, Zlepšovanie a Inovácie.

Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania


Neformálne stretnutie zorganizované Nádáciou profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania malo za cieľ prehĺbiť osobné kontakty a tým vytvoriť potenciál na interdisciplinárne aktivity, vytipovať možné príspevky do časopisu Časopriestor // Spacetime resp. na portál vedeckých článkov prezentovaných na webe INTERCEDU, vymeniť si osobné podnety ako sa možno duchovne vyrovnávať so súčasnými ťaživými problémami vnútornej, medzinárodnej, ekonomickej i politickej situácie.

Comments


bottom of page