top of page

Salzburské rozhovory o tolerancii 2024

Salzburg 5.4.2023. Dvojdňová pracovná cesta prezidenta INTERCEDU, prof. Štefana Kassaya, DrSc. a riaditeľky vzdelávania INTERCEDU, PhDr. Lucie Škvareninovej do Salzburgu v priestoroch Európskej akadémie vied (EAVU) a umení začala rozhovormi na tému tolerancia. Program s diskusiou moderoval dekan prof. Mario Delgado a vicedekan prof. Jean Ehret. Ústrednou témou bola tolerancia v náboženstvách „univerzálne bratstvo a sociálne priateľstvo“. Prezentujúci boli zastúpení z jednotlivých náboženstiev a podelili sa o svoj pohľad z perspektívy rôznych náboženstiev vo svete.Prednášajúci a diskutéri sa zaoberali otázkami ako lepšie spolunažívať, a čo zlepšiť, aby sa dokázali vzájomne rešpektovať rozdielne náboženstvá. Každý má svoje osobné právo vyznávať svoju vieru. Náboženská sloboda je základom ľudskej dôstojnosti. Univerzálne bratstvo spočíva v koexistencii viacerých náboženstiev a vzájomného rešpektu jedného voči druhému. Diskutujúci sa zhodli na tom, že náboženstvá a ich reprezentanti by mali hrať dôležitejšiu rolu aj v politických otázkach, pretože náboženstvo ako také nemožno izolovať od politických záležitostí. Takzvaná náboženská elita by mala pôsobiť aj v politických kruhoch.V dobách svetovej krízy by sme mali ďalej rozvíjať globálnu etiku a náboženstvá s ich predstaviteľmi sa zhostia novej roli ako zodpovední hráči, aby priviedli lokálnu a svetovú spoločnosť k lepším zajtrajškom.Večernú recepciu v rytierskej sále otvoril úvodným slovom Prof. Dr. Klaus Mainzer, prezident Európskej akadémie vied a umení. Uvítal všetkých hostí a nových členov, ktorí budú zajtra oficiálne inaugurovaní. Vo svojom príhovore pripomenul aj kooperáciu s novými inštitúciami, medzi ktoré patrí aj Medzinárodné centrum vzdelávania – INTERCEDU, ktoré uzatvorilo v roku 2023 Memorandum o spolupráci s EAVU.Pri tejto príležitosti, aby si uctil partnerstvo medzi zainteresovanými inštitúciami v Memorande o spolupráci a prehĺbil tak kooperáciu do budúcna, ocenil prezidenta INTERCEDU prof. Štefana Kassaya, DrSc. Zlatou medailou za celoživotné zásluhy a angažovanosť v interdisciplinárnom výskume. Vyzdvihol výsledky profesora Kassaya v podnikaní, v pôsobení ako filozofa a technického inžiniera. Zároveň dodal, že sídlo INTERCEDU, ktoré v minulom roku navštívil, bude slúžiť spoločným účelom pre vzdelávanie a medzinárodné konferencie.V záverečnej reči poďakoval za doterajšiu spoluprácu, zaželal ďalšie úspechy a zdravie pána profesora Kassaya, za účasti 250 členov a hostí EAVU.


Následne riaditeľka vzdelávania INTERCEDU, PhDr. Lucia Škvareninová v mene profesora Štefana Kassaya poďakovala za ocenenie a uznanie. Profesor Kassay odovzdal prof. Dr. Klausovi Mainzerovi osobný dar – pentalógiu Podnik a podnikanie v anglickom jazyku a dar do knižnice EAVU, takisto ručne vyrobený set krištáľu so vzorkami vín zo slovenských viníc.

Slávnostný večer sa niesol vo veľmi priateľskej atmosfére a dobrej nálade v nádherných historických priestoroch, kde hrával aj W. A. Mozart.Počas celého večera prof. Štefan Kassay zrealizoval niekoľko rozhovorov s účastnými hosťami pochádzajúcich z rôznych krajín sveta, vrátane Číny, USA a štátov EÚ, ktoré sa objavia v diskusných reláciách INTERCEDU.

コメント


bottom of page