top of page

Rastislav Čavojský ocenený Veľkou zlatou medailou profesora Štefana Kassaya

Pezinok 6.10.2021. Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania ocenila Ing. Rastislava Čavojského za dlhodobú, takmer dvadsaťročnú spoluprácu. Z postu riaditeľa I.D.C. Polonia, S.A. v Katoviciach sa aktívne podieľal na prezentáciách materiálnych a duševných produktov zo Slovenskej republiky na medzinárodných trhoch so zameraním sa na vedecko-praktické poznávanie. Kooperoval pri príprave prekladov pentalógie Podnik a podnikanie, v poľskej verzii pod názvom Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość. V spolupráci s prekladateľom Ryszardom Juchniewiczom a vydavateľstvom poľskej akadémie vied Księgarnia Akademicka pripravil pre študujúcich vydanie a distribúciu edičného radu RIADENIE v Poľskej republike pod názvom Zarządzanie.

Profesor Štefan Kassay a Rastislav Čavojský


V rámci šírenia materiálnych a duševných produktov v Poľsku sa podieľal na prípravách prezentácií v univerzitnom prostredí. Medzi najvýznamnejšie počiny patrí prezentácia na Jagelonskej univerzite v Krakove. Prezentácie pokračovali na Vysokej škole Humanitas v Sosnowci, Slovenskom dome vo Varšave, veľvyslanectve Slovenskej republiky vo Varšave a ďalších univerzitách. Na konferencii Nová EurópaNew Europe organizovanou Nadáciou profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania vystúpili so svojim prejavom bývalí poľskí prezidenti Lech Wałęsa a Bronisław Komorowski, ktorých návštevu a príchod kooperoval Ing. Čavojský.

Ocenenie Veľkou zlatou medailou profesora Štefana Kassaya v priestoroch Nadácie na podporu vedy a vzdelávania

Comments


bottom of page