top of page

Projekt zvyšovania výkonnosti produkčných podnikov a inštitúcii v postpandemickom období

Bratislava 20.7.2020. Profesora Štefana Kassaya prijal na audiencii podpredseda vlády pre ekonomiku a minister hospodárstva Richard Sulík.


Obsahom rozhovoru boli podrobné informácie o odborných publikáciách profesora Kassaya, čomu bola venovaná veľká pozornosť s pripomienkou, že je veľmi ťažké a náročné tieto znalosti, aj keď sú na báze osobných podnikateľských skúseností aplikovať v súčasných podnikoch na Slovensku, ale i v zahraničí. Rozhovor po úvodných asymetriách prebiehal v priateľskom duchu, rozdielnosť názorov oboch diskutujúcich bola vzájomne vysvetlená a možno konštatovať, že je to dobrý základ pre uvažovanie o efektivite v súčasnom medzinárodnom prostredí, konkrétne v produkčných podnikoch a inštitúciách. Slabou stránkou je realizácia teoretických poznatkov a vedeckých objavov v priebehu teoretických procesov v podnikoch, čo je zdôvodnené aj istou hektikou, ktorá vládne pri zvažovaní najvhodnejších ciest pri udržaní podniku pri živote a zachovaní zamestnancov s využitím existujúcich kapacít.

Témou rozhovoru bol aj projekt profesora Kassaya na zvýšenie a stabilizovanie výkonnosti slovenských produkčných podnikov, ale aj inštitúcii, ktorý ponúka rezortným ministerstvám, ako možnú alternatívu v rámci programu na oživenie Slovenskej ekonomiky.


„Skutočnosťou je, že rapídne klesá výkonnosť ekonomiky a je nevyhnutné nielen sa nazdávať, ako ďalej, ale hlavne vedieť, ako konať a to na báze hlbokého a vecne ponímaného štúdia a nadobúdania kvalifikácie aj pragmatickými postupmi živote a pracovnom nasadení. Sú potrebné relevantné informácie a znalosti, je potrebná racionálna komunikácia a získavanie zručností a spôsobov rozhodovania znalostí aj zo svetového tezauru znalostí,“ pokračuje v približovaní obsahu projektu profesor Kassay.


V závere sa pán podpredseda vlády pre ekonomiku a minister hospodárstva Richard Sulík vyjadril, že tento rozhovor bol užitočný a že mal z jeho priebehu dobré pocity.

Comments


bottom of page