top of page

Projekt INTERCEDU – Na vlne inovácií s riaditeľom pre medzinárodné vzdelávanie

Pezinok 21.6.2021. Súčasná postpandemická situácia Covid-19 má nielen negatívne aspekty v súvislosti s vývojom medzinárodného dištančného vzdelávania, ale aj pozitívne stránky. Pozitívnym aspektom môže byť rýchly rozvoj spolupráce medzi univerzitami nielen jedného štátu, ale aj viacerých štátov, a to na všetkých úrovniach vysokoškolského vzdelávania. Riaditeľ INTERCEDU – Dr. Ing. Jaroslav Kultan, PhD., h. prof. v rámci relácie Laboratórium života – na vlne inovácii identifikuje prínosy vytvárania medzinárodných výučbových tímov univerzít v rôznych krajinách zameraných na zlepšenie kvality vzdelávania pri relatívne nízkych nákladoch na aplikáciu nových vzdelávacích metodík.

Dr. Ing. Jaroslav Kultan, PhD., h. prof. riaditeľ INTERCEDU pre medzinárodné vzdelávanie


Metodika výskumu je založená na analýze kvality vzdelávania. Proces vzdelávania v INTERCEDU zavádza prvky virtuálnej výučby, ktoré vytvoril medzinárodný tím vyučujúcich. Využitie medzinárodných skúseností je základom pre rozšírenie aktívneho prístupu študentov. Počas semestra sa využívajú virtuálne učebne, vzdialené laboratóriá rôznych univerzít, medzinárodné komisie pre obhajoby dizertačných prác a pod. Na dosiahnutie čiastkových cieľov vzdelávania sa používajú prvky ultrarýchlej spätnej väzby založenej na aktívnom prístupe učiteľov z niekoľkých krajín.


„Súčasná kríza, ktorá vznikla, spôsobila veľké množstvo problémov vo vzdelávaní. Bola pozastavená prezenčná metóda vzdelávania, vznikli veľké problémy s realizáciou vzdelávacieho procesu. V dôsledku danej situácie vznikli predpoklady pre urýchlené získanie zručnosti, ktoré umožnia realizovať vzdelávanie dištančnými metódami. Práve schopnosť realizácie prvkov dištančného vzdelávania zo strany študentov, pedagógov, vedeckých pracovníkov bola predpokladom širokého využívania medzinárodnej spolupráce. Medzinárodné centrum vzdelávania – INTERCEDU je jednou z možností širokej medzinárodnej spolupráce. V súčasnosti je dôležité, aby vzdelávanie sa neobmedzovalo na skúsenosti jednej katedry, ale na široký kruh odborníkov s medzinárodnými skúsenosťami“, vysvetľuje aktuálne potreby riaditeľ INTERCEDU pre medzinárodné vzdelávanie Dr. Ing. Jaroslav Kultan, PhD., h. prof.

コメント


bottom of page