top of page

Profesor Štefan Kassay, zakladateľ a prezident INTERCEDU na audiencii u štátneho tajomníka Rastislava Chovanca

Bratislava 3.6.2024. V popoludňajších hodinách na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) diskutovali o závažných udalostiach, ktoré majú vplyv na ekonomicko-politické udalosti v SR. Pán štátny tajomník Rastislav Chovanec prízvukoval potrebu v ďalšom období ešte viac rozvinúť už overenú spoluprácu aj v produkčných podnikoch. Pripomenul možnosť prepojenia a koordinácie mnohých aktivít na MZVEZ a Ministerstvom hospodárstva. Spontánnosť  v rozhovore bola podčiarknutá aj konkretizáciou úloh a ich časového plnenia – čo takmer „hmatateľne“ vyplynulo z písomných, dôsledne spracovaných dokumentov odovzdaných do rúk pána štátneho tajomníka.

Rozhovor, celkom neformálny, opierajúci sa aj o stretnutia z minulých období v mnohých otázkach vyžadujúci nové postrehy a vývoj udalostí v súčasnej prizme diania, smeruje k zrodu novších metodík a možností rozširovať efektívne postupy smerujúce k maximalizácii vývojových smerov, a to predovšetkým na poli ekonómie, ekonomiky a šírenia výkonnejších postupov aj v podnikateľskej praxi. Napomáhať efektívnemu šíreniu medzinárodných stykov založených na vzájomných výhodách a šírenia znalostí, názorového zjednocovania a prosperity.

Comments


bottom of page