top of page

Profesor Štefan Kassay ocenený za celoživotné dielo na festivale INOFEST

Beladice 23.9.2021. Prekrásne prostredie Park Hotela Tartuf v Beladiciach hostí v dňoch 23.9–24.9.2021 druhý ročník festival inovácií – INOFEST. Bohatý program zastúpený osobnosťami slovenskej a zahraničnej inovačnej rodiny pod značkou INOVATO je zárukou, že účastník na jednom mieste či už prezenčnou alebo dištančnou formou sa oboznámi s najnovšími trendmi v oblasti inovácií a moderných technológií. Na prvé miesta dôležitosti sa zaraďujú najmä digitalizácia, umelá inteligencia, platformové organizácie, patenty a Design Sprint v oblasti pandémie Covid-19. Podnetné sú panelové diskusie vedené špecialistami z praxe na témy financovanie inovácií, energetika, eMobilita a agrotechnologické trendy zaujali prítomných počas prvého dňa INOFEST-u. Multimediálny portál www.kassay.eu ponúkne svojim vnímateľom v nasledujúcich dňoch seriál rozhovorov, komentárov a videí z jedinečného festivalu svojho druhu na Slovensku. Mená ako Gerd Leonhard, Sebastian Schlund, Vladimír Šucha, Ján Košturiak, Mária Bieliková alebo Johannes Hunschofsky sú zárukou kvality a zdrojom najnovších informácií z oblasti inovácií, koučingu a vízií do budúcnosti.

Súčasťou slávnostného večera bolo aj odovzdávanie cien INOFEST Awards, kde bol za celoživotné dielo, za významný celoživotný prínos v oblasti inovácií a rozvoja ocenený profesor Štefan Kassay

Príhovor profesora Štefana Kassaya


Comments


bottom of page