top of page

Príspevok profesora Štefana Kassaya k Sympóziu katedier

Pezinok 30.5.2021. Profesor Štefan Kassay, prezident Nadácie na podporu vedy a vzdelávania, zakladateľ Medzinárodného centra vzdelávania – INTERCEDU počas Sympózia katedier predniesol svoj príspevok, ktorým účastníkom priblížil nosné myšlienky novovzniknutej inštitúcie a jej pripravované aktivity na najbližšie obdobie. Príspevok profesora Štefana Kassaya uvádzame v plnom znení zo záznamu v slovenskom jazyku.


Comments


bottom of page